strona główna

Aktualności

Potrzebna zwierzyna drobna do badań

Potrzebna zwierzyna drobna do badań
Lipiec 29 10:25 2020 Wydrukuj

Zespół badawczy Katedry Hodowli Zwierząt i Oceny Surowców Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu specjalizuje się w badaniu jakości mięsa, w tym dziczyzny. Przeprowadzamy analizy mające zweryfikować przydatność kulinarną i technologiczną tego surowca. Obejmują one ustalenie pH, barwy, wodochłonności, tekstury oraz podstawowego składu chemicznego. Sprawdzamy także wpływ czasu i warunków przechowywania na kształtowanie się cech fizykochemicznych dziczyzny. Nasze badania umożliwiają promowanie mięsa zwierząt łownych jako wartościowego produktu zwierzęcego. Wyniki publikujemy w prestiżowych czasopismach anglojęzycznych.

 
Prace naukowe, które ukazały się w poprzednich latach w „Italian Journal of Animal Science”, „Canadian Journal of Animal Science” oraz „Animals”, są cennym źródłem informacji o jakości technologicznej i mikrobiologicznej mięsa dzików, w zależności od wieku i płci. Z kolei w „Meat Science” zamieszczono dwa artykuły opisujące kształtowanie się cech jakościowych mięsa danieli europejskich strzelanych w różnych porach roku.
 
Teraz podejmujemy realizację większego projektu, który będzie realizowany we współpracy międzynarodowej. Na potrzeby badań poszukujemy upolowanych tuszek zwierzyny drobnej: dzikich kaczek i gęsi oraz zajęcy. Zgodnie z uwarunkowaniami metodycznymi potrzebujemy minimum 15 tuszek danego gatunku – niekoniecznie pochodzących z jednego polowania, ale pozyskanych w jednym łowisku lub rejonie. Prosimy więc o kontakt koła łowieckie oraz ośrodki hodowli zwierzyny zainteresowane współpracą, które mogą nam zapewnić dostęp do materiału badawczego w postaci tuszek wymienionych wyżej gatunków w podanej minimalnej liczbie.
 
dr inż. Agnieszka Ludwiczak
(e-mail: agnieszka.ludwiczak@up.poznan.pl, tel. 697 677 733)
Fot. Wojciech Misiukiewicz

dodaj komentarz

0 komentarzy

Napisz komentarz

Uwaga! Aby dodać komentarz, musisz posiadać konto w serwisie braclowiecka.pl oraz być zalogowanym.