strona główna

Aktualności

Stanowisko NRŁ ws. projektu specustawy zakaźnej

Stanowisko NRŁ ws. projektu specustawy zakaźnej
Grudzień 18 16:50 2019 Wydrukuj

Naczelna Rada Łowiecka złożyła na ręce premiera Mateusza Morawieckiego (przekazane do wiadomości m.in. prezesa PiS-u Jarosława Kaczyńskiego) stanowisko odnoszące się do projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych zwierząt, zmieniającego zapisy ośmiu aktów prawnych, w tym Prawa łowieckiego. Pismo datowane na 10 grudnia br. poparło 39 członków rady (nie ma wśród nich m.in. jej prezesa Rafała Malca).
 
NRŁ odniosła się do dwóch proponowanych w projekcie nowelizacji rozwiązań. Zasugerowała pozostawienie dotychczasowej procedury wyboru łowczego krajowego lub wręcz wzmocnienie znaczenia rady w procesie jego wyłaniania, co miałoby zwiększyć skuteczność działania Zarządu Głównego PZŁ i podległych mu struktur m.in. w walce z ASF-em. Przypomnijmy, że projekt ustawy zakłada następującą zmianę w Prawie łowieckim – przewodniczącego ZG PZŁ wyłaniałby minister środowiska w uzgodnieniu z ministrem rolnictwa i bez jakiegokolwiek udziału rady. Całkowicie upolityczniono by więc władze zrzeszenia i pozbawiono PZŁ kontroli ze strony tzw. czynnika społecznego.
 
Autorzy stanowiska argumentują, że dotychczasowi łowczowie krajowi, którzy zostali powołani przez ministra środowiska (było ich dwóch – Piotr Jenoch oraz Albert Kołodziejski), piastowali swoje stanowiska krócej niż rok oraz odeszli (albo odchodzą) na drodze odwołania lub rezygnacji wobec niesprostania zadaniom stawianym przed PZŁ. Dowodzi to nieskuteczności jeszcze obowiązującego rozwiązania. Skrzętnie pominięto jednak, że kandydatów, którzy według stanowiska rady mieli się cechować brakiem doświadczenia w zarządzaniu strukturami związku oraz znajomości praktycznych zasad jego funkcjonowania, a także niedostatkami wiedzy łowieckiej, zarekomendowała ministrowi właśnie NRŁ – choć w przypadku Alberta Kołodziejskiego być może rzeczywiście uległa naciskom lub przynajmniej sugestiom politycznym. W obszernym uzasadnieniu zwrócono także uwagę na niekonstytucyjność pozbawiania PZŁ samorządności. Jak już wiemy, to oczekiwanie rady nie znalazło aprobaty u twórców projektu ustawy, którego pierwsze czytanie odbyło się już 18 grudnia br.
 
NRŁ przychyliła się za to do zapisanego w projekcie zamiaru przedłużenia o rok terminu podziału województw na obwody łowieckie i ich kategoryzacji do końca marca 2021 roku. Jak zwrócono uwagę, stosowne uchwały mogą nie zostać podjęte w terminie założonym w nowelizacji Prawa łowieckiego z 2018 r. (tj. do końca marca 2020 r.). To zaś niesie za sobą ryzyko wygaśnięcia dotychczasowych umów dzierżawy, prowadzące do niekorzystnych skutków społecznych oraz finansowych.
 
Red., Fot. archiwum

dodaj komentarz

0 komentarzy

Napisz komentarz

Uwaga! Aby dodać komentarz, musisz posiadać konto w serwisie braclowiecka.pl oraz być zalogowanym.