strona główna

Aktualności

Zbiórka podpisów ws. udziału dzieci w polowaniach trwa

Zbiórka podpisów ws. udziału dzieci w polowaniach trwa
Sierpień 28 11:01 2019 Wydrukuj

Zawiadomienie o utworzeniu Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej „Krzewienie tradycji łowieckiej” na rzecz ustawy o zmianie ustawy Prawo łowieckie zmierzającej do umożliwienia dzieciom udziału w polowaniach zostało przyjęte przez marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego 2 sierpnia br. Od tego momentu jest odliczany czas trzech miesięcy na dostarczenie do Kancelarii Sejmu projektu z potwierdzonym wymaganym poparciem min. 100 tys. osób.
 
Zgodnie z brzmieniem ustawy o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywateli działania promocyjne oraz sama zbiórka podpisów mogą się jednak rozpocząć dopiero po ogłoszeniu w dzienniku o zasięgu ogólnopolskim nabycia przez komitet osobowości prawnej, a także podaniu jego adresu i miejsca wyłożenia projektu do publicznego wglądu. Dotąd nie otrzymaliśmy wiadomości od rzecznik prasowej PZŁ, czy ten obowiązek został spełniony, a sformułowanie użyte w odnoszącej się do inicjatywy notatce w witrynie zrzeszenia każe mieć odmienne zdanie. Gwoli jasności trzeba dodać, że tym dziennikiem mógłby być nawet „Łowiecki”, jednak jego redaktor naczelny Piotr Gawlicki zaprzecza, aby ktokolwiek z Nowego Światu kontaktował się z nim w tej sprawie. Stąd nasze wątpliwości, czy zbiórka podpisów jest prawomocna. Nie wiadomo ponadto, kto wchodzi w skład komitetu inicjatywy ustawodawczej (z tym pytaniem także się zwróciliśmy do PZŁ), którego pełnomocnikiem jest prezes NRŁ Rafał Malec. To właśnie on lub jego zastępca (również nieznany) weźmie udział w pracach legislacyjnych nad projektem, o ile oczywiście zostanie on przyjęty.
 
Ubolewamy, że komunikatu o nabraniu osobowości prawnej przez komitet oraz harmonogramie jego pracy nie otrzymaliśmy w terminie umożliwiającym publikację tej informacji na łamach wrześniowej (do sprzedaży trafiła 28 sierpnia) i tym samym dotarcie do szerokiego grona naszych czytelników. Podobnie jak wielu myśliwych wiadomość o inicjatywie odnaleźliśmy w witrynie internetowej PZŁ, gdzie pojawiła się ona prawie dwa tygodnie od daty widniejącej w piśmie marszałka Sejmu. Sporo zarządów okręgowych nie przekazało jej dalej do kół, a działania zmierzające do zdobycia wymaganego poparcia wychodzą od indywidualnych myśliwych. Część z nich gromadzi przy tym podpisy już po raz trzeci! Pierwsze zbiórki rozpoczęły się na początku czerwca. Szybko okazało się jednak, że to był falstart (pisaliśmy o tym TUTAJ), choć oficjalnie nikt z władz nie zabrał głosu w tej sprawie. Myśliwi bardzo zaangażowali się wtedy w zbiórkę, mimo że komitet nie został zarejestrowany, a projekt ustawy i formularz, które rozeszły się wewnętrznymi kanałami wraz z odezwą prezesa Malca, zawierały niedopuszczalne błędy. Cały wysiłek poszedł na marne.
 
Po raz drugi zbiórka odbyła się w celu zgromadzenia 1 tys. głosów poparcia dla proponowanego projektu ustawy, co było warunkiem uprawomocnienia komitetu inicjatywy (wówczas każdy okręg miał zebrać ściśle określoną liczbę podpisów), a trzeci raz dzieje się to teraz. Akurat w momencie zamieszania spowodowanego odbywającymi się okręgowymi zjazdami delegatów, zmianami na stanowiskach łowczych okręgowych i widmem kolejnej próby odwołania prezesa NRŁ. Nadal trwające milczenie organów PZŁ oraz brak szerokiej, zdecydowanej kampanii informacyjnej paraliżują lokalnie podejmowane działania i skutkują niepewnością co do ich słuszności.
 
Tym sposobem kolejne wakacyjne wydarzenia, na których dałoby się zgromadzić podpisy i wyjaśnić ideę przyświecającą przywróceniu dzieciom możliwości udziału w polowaniach, przeszły nam koło nosa. Straciliśmy choćby XXI Międzynarodowe Rykowisko Karpackie (24–25 sierpnia br.), a brał w nim udział sam Rafał Malec. Brak płynących z okręgu krośnieńskiego jednoznacznych sygnałów dotyczących kampanii na rzecz dzieci wprawił w konsternację organizatorów imprezy. Okazuje się, że jasności co do podejmowanych działań nie ma nawet część członków NRŁ, z którą udało się nam porozmawiać.
 
Dość powiedzieć, że w witrynach internetowych niektórych okręgów wciąż widnieją nieaktualne dokumenty – projekt nowelizacji ustawy oraz formularz (te właściwe znajdują się na www.pzlow.pl). A zgodnie z komunikatem PZŁ listy poparcia należy składać właśnie do zarządów okręgowych, i to w absurdalnie krótkim terminie do końca sierpnia, choć mógłby i powinien on trwać dłużej (od reprezentanta NRŁ z okręgu kaliskiego Pawła Lisiaka – autora stanowiska NRŁ ws. udziału dzieci w polowaniach – dowiadujemy się, że ma to być wydłużone przynajmniej do 15 września, jednak oficjalnej informacji na ten temat również brak). Niestety podpisy zebrane przed przyjęciem przez marszałka Sejmu zawiadomienia o utworzeniu komitetu oraz upublicznieniem tego w mediach, w szczególności złożone na drukach innych niż zamieszczone w witrynie PZŁ, mogą narazić na fiasko całą inicjatywę, a przynajmniej na zakwestionowanie części udzielonego poparcia. Kogo winić za powstały nieporządek i całkowity brak skoordynowania tak ważnych dla społeczności myśliwych działań?
 
Jeden z czytelników zaapelował, żeby każdy myśliwy zebrał minimum 10 podpisów – dokładnie tyle mieści się na jednej stronie formularza z wykazem obywateli popierających projekt w obowiązującej wersji udostępnionej przez PZŁ. Choć zapewne nie stanowiłoby problemu zgromadzenie w otoczeniu każdego z nas przynajmniej kilkukrotnie większej liczby podpisów, to już milionowe poparcie jednoznacznie świadczyłoby o niełatwej do zbagatelizowania przez polityków sile, którą stanowią polscy myśliwi wraz z rodzinami.
 
Red., Fot. xalanx/Adobe Stock
 
Niezależnie od wyrażonych powyżej wątpliwości – mamy nadzieję, że wkrótce rozwieją je wyjaśnienia, o które zwróciliśmy się do PZŁ – oficjalnie trwa akcja gromadzenia poparcia dla obywatelskiej propozycji przywrócenia możliwości udziału dzieci w polowaniach za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych. Aktualne dokumenty dotyczące Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej „Krzewienie tradycji łowieckiej” na rzecz ustawy o zmianie ustawy Prawo łowieckie wraz z jej projektem oraz formularzem do zbiórki podpisów (może ją przeprowadzić każdy zainteresowany) znajdują się na www.pzlow.pl.

dodaj komentarz

0 komentarzy

Napisz komentarz

Uwaga! Aby dodać komentarz, musisz posiadać konto w serwisie braclowiecka.pl oraz być zalogowanym.