strona główna

Jubileusze i inne uroczystości

60 lat KŁ "Bielik" w Dziewierzewie

60 lat KŁ "Bielik" w Dziewierzewie
Kwiecień 22 13:39 2013 Wydrukuj

Myśliwi z KŁ „Bielik” w Dziewierzewie 8 września 2012 r. świętowali zaszczytny jubileusz 60-lecia powstania koła. Jego nieformalne początki są datowane na 1948 r., ale zapisy o działaniach łowieckich w zorganizowanym zespole pojawiają się dopiero po ustaleniu podziału administracyjnego kraju w 1952 roku. Wówczas odbyło się też zebranie organizacyjne nowo powstałego koła. Pierwszy zarząd „Bielika” ukonstytuował się w składzie: przewodniczący Kazimierz Kopterski, łowczy Andrzej Kuśmierek, sekretarz Stanisław Adamski i skarbnik Antoni Siwak.

Początkowo Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Żninie przydzieliło „Bielikowi” obwód nr 235 Srebrna Góra o powierzchni 4517 ha, a w 1955 r. – obwód Sulinowo o powierzchni 5370 hektarów. Po zwiększeniu areału obwodów łowieckich zwiększył się również skład osobowy koła. Tereny dzierżawione w latach 50. i 60. to obszary polne z niedużymi enklawami leśnymi i kilkoma remizami śródpolnymi. Choć dziś trudno w to uwierzyć, pozyskiwano wówczas 1200–1300 zajęcy rocznie. Polowano głównie na zwierzynę drobną: dzikie króliki, dzikie kaczki, kuropatwy, bażanty, oraz na zwierzynę płową, której liczebność w łowisku była bardzo wysoka. Koło nie miało wtedy żadnych problemów ze szkodami łowieckimi. Obecnie KŁ „Bielik” gospodaruje na obszarze 4333 ha, z czego zaledwie 430 ha zajmują lasy, i to w trzech odrębnych kompleksach. 

Do „Bielika” należy 20 myśliwych i dwóch stażystów. Członkowie koła prowadzą różnorodną działalność, m.in. od lat intensywnie poprawiają warunki bytowania zwierząt. Dochody z polowań dewizowych przeznaczane są głównie na zwiększanie stanu zwierzyny drobnej. Z dotkliwymi wydatkami wiążą się szkody łowieckie, których niestety corocznie przybywa.

Aktywność myśliwych zrzeszonych w „Bieliku” pod przewodnictwem zarządu w składzie: prezes Jerzy Grobelski, łowczy Lech Czarnecki, sekretarz Maciej Skuza i skarbnik Patryk Czarnecki, zaowocowała wybudowaniem domku myśliwskiego. Wspólnym wysiłkiem członków koła, niekiedy z pomocą ich rodzin, udało się wykopać staw, posadzić wokół odpowiednie rośliny i wystawić domki dla ptaków. Zarząd nawiązał także współpracę ze szkołą w Dziewierzewie.

W 2008 r. ufundowano sztandar symbolizujący prawość i godność łowiecką. Podczas jubileuszowych uroczystości został on udekorowany Złotym Medalem Zasługi Łowieckiej przez prezesa ORŁ w Bydgoszczy Bogusława Chłąda, który na ręce prezesa „Bielika” przekazał również statuetkę „Za Zasługi dla Łowiectwa Bydgoskiego”. Odznaczeniami myśliwskimi zostali ponadto uhonorowani myśliwi: medal „Zasłużony dla Łowiectwa Bydgoskiego” wręczono Lechowi Czarneckiemu, srebrny Medal Zasługi Łowieckiej otrzymał Piotr Ignaszak, a brązowy – Maciej Skuza i Łukasz Borucki.

Gratulacje wraz z życzeniami dla członków koła przekazali: Bogusław Chłąd, nadleśniczy Nadleśnictwa Szubin Krzysztof Kraska oraz burmistrzowie Szubina – Ignacy Pogodziński i Kcyni – Piotr Hemmerling. List gratulacyjny przesłał także starosta powiatowy z Nakła, a życzenia w imieniu zaprzyjaźnionych kół złożyli ich przedstawiciele obecni na uroczystości. Ciepłe słowa padły również od właścicieli i dzierżawców gruntów, na których „Bielik” prowadzi gospodarkę łowiecką.

Po części oficjalnej i ceremonii wręczenia odznaczeń przyszedł czas na zabawę myśliwską z udziałem zaproszonych gości i członków koła z rodzinami. Impreza odbywała się w Turzynie, w eleganckich pomieszczeniach, odrestaurowanych ze smakiem przez właściciela Andrzeja Morawskiego.

Grojer, Fot. M. Ignaszak | BŁ nr 4/2013

 

dodaj komentarz

0 komentarzy

Napisz komentarz

Uwaga! Aby dodać komentarz, musisz posiadać konto w serwisie braclowiecka.pl oraz być zalogowanym.