strona główna

Jubileusze i inne uroczystości

50 lat KŁ "Remiza" przy Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu

Wrzesień 26 16:58 2011 Wydrukuj

25 października 1961 r. ośmiu pasjonatów łowiectwa zawiązało koło „Remiza” przy Wyższej Szkole Rolniczej we Wrocławiu. 20 grudnia 1961 r. zatwierdzono statut koła, a dzień później zostało ono zarejestrowane wPrezydium Dzielnicowej Rady Narodowej Psie Pole we Wrocławiu w Rejestrze Kół Łowieckich pod numerem 6.
W tym czasie „Remizą” kierował zarząd w składzie: przewodniczący – ppłk Henryk Kamiński, łowczy – prof. dr Henryk Stangenberg, sekretarz – dr Jerzy Juszczak, skarbnik – dr Jan Nowakowski, a pozostałymi członkami byli: ppłk Edward Dembowski, inż. Ryszard Dolejsz, prof. Eugeniusz Ralski i Janusz Świeżyński.
Starania o uzyskanie obwodu łowieckiego zakończyły się sukcesem dopiero po czterech latach. 27 października 1965 r. w Prezydium Rady Narodowej w Oleśnicy została podpisana umowa na dziesięcioletnią dzierżawę obwodu (nr 103, obecnie nr 136) w gminie Dobroszyce na terenie Nadleśnictwa Oleśnica Śląska, a 27 czerwca 1975 r. wydzierżawiono drugi obwód (nr 355, obecnie nr 359) w gminie Lewin Kłodzki na terenie Nadleśnictwa Zdroje.
Od początku koło „Remiza”, zgodnie z myślą jego założycieli, nastawione było szczególnie na kształcenie studentów i współpracę z uczelnią. W 50-letniej historii przewinęło się przez nie 152 członków. Obecnie „Remiza” liczy 40 osób.
Członkowie koła, absolwenci WSR – obecnie Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, odgrywają ważne role w naukowym oraz gospodarczym życiu kraju, a także działają w strukturach PZŁ, zarówno na szczeblu okręgowym, jak i krajowym. Odnoszą również znaczące sukcesy na niwie strzeleckiej; w 1991 r. Marek Rzewuski wywalczył tytuł Mistrza Polski w Strzelaniach Myśliwskich.
Corocznie w kole organizowane są uroczyste łowy: rozpoczęcie sezonu polowań zbiorowych (kaczki), hubertowskie, wigilijne, noworoczne oraz zakończenie sezonu zbiorówek. Członkowie KŁ „Remiza” byli organizatorami wielu wystaw o tematyce łowieckiej na terenie uczelni, w Dobroszycach i Dusznikach Zdroju. Koło otrzymało dyplom JM Rektora AR we Wrocławiu za całokształt działalności łowieckiej, a praca myśliwych została uhonorowana odznaczeniami regionalnymi oraz medalami zasługi. Idąc z duchem czasu, obok typowej kroniki „Remiza” prowadzi stronę internetową: www.remiza-wroclaw.pl.
Obecnie kołem kieruje zarząd w składzie: przewodniczący - Marek Rzewuski, łowczy - Mieczysław Łyskawa, podłowczy obwodu nr 359 - Zbigniew Kolbusz i podłowczy obwodu nr 136 - Andrzej Mulka, skarbnik - Sławomir Dobras oraz sekretarz - Dominik Janiszewski.  
Uroczystości 50-lecia KŁ „Remiza” we Wrocławiu są okazją do reminiscencji minionych zdarzeń oraz dyskusji o przyszłości i miejscu łowiectwa w naszym życiu. Zapraszamy na nie założycieli oraz byłych członków. Uwieńczeniem tych obchodów będzie dwudniowe polowanie hubertowskie w obwodzie nr 359 w dniach 12–13 listopada 2011 roku.
Jan Gawęcki, Rainer Pietrasik
fot. Arch. Koła

dodaj komentarz

0 komentarzy

Napisz komentarz

Uwaga! Aby dodać komentarz, musisz posiadać konto w serwisie braclowiecka.pl oraz być zalogowanym.