Nowelizacja Prawa łowieckiego przed końcem tej kadencji parlamentu? Jest projekt Koalicji Polskiej

Nowelizacja Prawa łowieckiego przed końcem tej kadencji parlamentu? Jest projekt Koalicji Polskiej
Maj 31 18:02 2023 Wydrukuj

Pojawił się zapowiedziany przez posłankę Urszulę Pasławską (PSL) 11 maja tego roku podczas nadzwyczajnego krajowego zjazdu delegatów PZŁ projekt nowelizacji Prawa łowieckiego. Złożyła go do sejmu grupa posłów Koalicji Polskiej.

 
Według deklaracji Pasławskiej projekt miał znieść zakaz udziału nieletnich w polowaniach. Miał też przywracać transparentność finansową oraz samorządność, rozumianą jako wybór władz zrzeszenia przez jego organy statutowe, pozbawiając tym samym tego przywileju ministra właściwego ds. środowiska. Niestety dokument, który pojawił się w witrynie sejmowej, rozwiązuje tylko ostatnią z wymienionych kwestii. „Brak społecznego nadzoru nad organami PZŁ oraz wydatkowaniem środków, które pochodzą ze składek członkowskich jest nieakceptowane [!] przez myśliwych i paraliżuje funkcjonowanie Polskiego Związku Łowieckiego” – czytamy w uzasadnieniu proponowanych zmian. Objęłyby one zaledwie dwa artykuły w ustawie (32a oraz 35a).
 
Łowczego krajowego, zgodnie z zamysłem autorów projektu nowelizacji, miałaby powoływać i odwoływać NRŁ, a członków Zarządu Głównego PZŁ – NRŁ na wniosek łowczego krajowego. Łowczowie okręgowi byliby z kolei powoływani i odwoływani przez łowczego krajowego (zostałby zniesiony obowiązek pozytywnej opinii ministra właściwego ds. środowiska), a członków zarządu okręgowego, podobnie jak jest dzisiaj – Zarząd Główny PZŁ na wniosek łowczego okręgowego. W uzasadnieniu zaznaczono, że projekt zwiększa jednocześnie nadzór ministra nad związkiem przez nadanie mu dodatkowej możliwości wnioskowania do NRŁ o uchylenie lub stwierdzenie nieważności w całości lub w części uchwał Zarządu Głównego PZŁ niezgodnych z prawem i statutem.
 
Z pełnym brzmieniem projektu można się zapoznać TUTAJ.
 
Red., Fot. Michal/Adobe Stock

dodaj komentarz

0 komentarzy

Napisz komentarz

Uwaga! Aby dodać komentarz, musisz posiadać konto w serwisie braclowiecka.pl oraz być zalogowanym.