Kiedy na badania?

Kiedy na badania?
Listopad 08 12:35 2022 Wydrukuj

Wszystko wskazuje na to, że nie uda się nam uniknąć w przyszłym roku badań lekarskich i psychologicznych. Kiedy jednak dokładnie trzeba je przejść i złożyć zaświadczenie, by nie stracić pozwolenia na broń? Spróbowaliśmy się tego dowiedzieć u źródła.

W zasadzie pogodziliśmy się już z tym, że w przyszłym roku trzeba będzie się poddać badaniom lekarskim i psychologicznym, aby zachować pozwolenia na broń. W ciągu pięciu lat ani władzom PZŁ, ani politykom, którzy je powołali, nie udało się doprowadzić do wyeliminowania przepisów uchwalonych – trzeba to jasno powiedzieć – niezgodnie z prawem. Wrzutka o badaniach pojawiła się bowiem na etapie prac senatu i całkowicie wykraczała poza zakres regulacji, co narusza konstytucję. Niestety, w sprawie myśliwych politycy w zasadzie ze wszystkich stron sceny politycznej nie wykazali najmniejszego zainteresowania tym, aby uchylić wadliwe przepisy albo choćby poddać je kontroli Trybunału Konstytucyjnego. Co prawda z taką inicjatywą wyszli swego czasu posłowie, ale z uwagi na zakończenie kadencji ich skarga nie doczekała się rozpoznania, a nowi posłowie nie ponowili wniosku.
 
Wierząc w obronę praw obywatelskich, fundacja Instytut Analiz Środowiskowych wystąpiła jeszcze do rzecznika praw obywatelskich o skierowanie stosownego wniosku do Trybunału. Otrzymaliśmy od niego jednak odpowiedź, że choć dostrzega on nieprawidłowość procesu legislacyjnego, to sprawy do Trybunału nie będzie kierował, gdyż uchwalone przepisy uważa za słuszne. RPO pokazał w ten sposób, gdzie ma konstytucję oraz 130-tysięczną grupę obywateli, którzy domagają się jej poszanowania.

 

Od Annasza do Kajfasza

Wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują więc, że lada moment czekają nas badania. Z pewnością sprawi to kłopot, gdyż 120 tys. osób będzie musiało zostać przebadanych w ciągu zaledwie trzech miesięcy. Część kół, by uprzedzić sytuację, zdecydowała się zorganizować badania nieco wcześniej. Okazało się jednak, że powstał spór, czy uzyskane w taki sposób zaświadczenia będą honorowane przez policję. Problematyczny przepis zakłada bowiem, że badania mają zostać wykonane w ciągu trzech miesięcy przed upływem pięciu lat od uchwalenia ustawy, a ten termin mija 1 kwietnia 2023 roku.
 
By rozwiać wątpliwości, redakcja wystąpiła z pytaniem do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, które jednak przekierowało nas do policji. Już to wzbudziło nasz niepokój, gdyż trudno zrozumieć, dlaczego jednostka centralna, zamiast udzielić odpowiedzi, która stanowiłaby wskazówkę zarówno dla obywateli, jak i dla organów podporządkowanych tej jednostce, odsyła nas do organu podrzędnego i pozostawia mu w ten sposób swobodę rozstrzygnięcia. Co gorsza, sama policja ustami rzecznika prasowego odpowiedziała, że nie zamierza przedstawiać interpretacji przepisów. Krótko mówiąc: o tym, co będzie, zainteresowani mają się dowiedzieć jako ostatni.

 

Komendy informują

Niemniej krótko po tej wymianie korespondencji komendy wojewódzkie policji najwyraźniej dostały wytyczne z Komendy Głównej Policji, gdyż zaczęły informować myśliwych o zasadach, jakie będą obowiązywały w tej materii. Chociaż ich wskazówki są dość jednolite, to z większości można wysnuć wniosek, że posiadacze pozwoleń na broń palną do celów łowieckich, którzy uzyskali je przed 1 kwietnia 2018 r., będą musieli między styczniem a marcem 2023 r. przejść badania i przedstawić aktualne zaświadczenia o braku przeciwwskazań do posługiwania się bronią. Złożenie wcześniejszych zaświadczeń będzie przy tym nieskuteczne, chyba że na ich podstawie wydano nowe decyzje, np. zwiększające limit pozwolenia. Natomiast osoby, które uzyskały pozwolenia później albo co do których w ciągu ostatnich pięciu lat zostały wydane dalsze decyzje w przedmiocie pozwoleń na broń, będą musiały przejść takie badania w ciągu trzech miesięcy przed upływem pięciu lat od uprawomocnienia się tych decyzji.
 
W razie gdy ktoś nie złoży aktualnych zaświadczeń, komenda wojewódzka policji zainicjuje postępowanie w sprawie cofnięcia pozwolenia na broń. W jego trakcie będzie można jeszcze uzupełnić braki.

 

Dwie pieczenie na jednym ogniu

Warto pamiętać, że badania można wykorzystać do zwiększenia limitów już posiadanego pozwolenia, a także do uzyskania pozwoleń na broń do innych celów, np. sportowych lub kolekcjonerskich. Ponieważ nabycie potrzebnych w tym zakresie uprawnień zajmuje trochę czasu, należy pomyśleć o tym z pewnym wyprzedzeniem.

Miłosz Kościelniak-Marszał, Fot. alfa27/Adobe Stock

dodaj komentarz

0 komentarzy

Napisz komentarz

Uwaga! Aby dodać komentarz, musisz posiadać konto w serwisie braclowiecka.pl oraz być zalogowanym.