Nowe zasady przeprowadzania walnych zgromadzeń

Nowe zasady przeprowadzania walnych zgromadzeń
Sierpień 10 14:25 2020 Wydrukuj

W Dzienniku Ustaw z 7 sierpnia 2020 r. pod poz. 1356 ukazało się zupełnie nowe Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, które zaczęło obowiązywać z mocą natychmiastową i w istotny sposób wpływa na funkcjonowanie kół łowieckich oraz PZŁ.

Przepisami tego dokumentu dokonano podziału kraju na trzy strefy: podstawową, w której obowiązują standardowe ograniczenia, nakazy i zakazy, oraz czerwoną i żółtą, gdzie zostały wprowadzone dodatkowe obostrzenia związane z wystąpieniem ognisk COVID-19. W strefie czerwonej znalazły się: powiat pszczyński, miasto na prawach powiatu Ruda Śląska, powiat rybnicki oraz miasto na prawach powiatu Rybnik i powiat wodzisławski w województwie śląskim, powiat ostrzeszowski w województwie wielkopolskim, powiat nowosądecki i miasto na prawach powiatu Nowy Sącz w województwie małopolskim, a także powiat wieluński w województwie łódzkim. Natomiast do strefy żółtej zaliczono: powiat cieszyński, miasto na prawach powiatu Jastrzębie-Zdrój i miasto na prawach powiatu Żory w województwie śląskim, powiat jarosławski, miasto na prawach powiatu Przemyśl i powiat przemyski w województwie podkarpackim, powiat kępiński w województwie wielkopolskim, powiat oświęcimski w województwie małopolskim, powiat pińczowski w województwie świętokrzyskim oraz powiat wieruszowski w województwie łódzkim. Ten wykaz ma być aktualizowany na bieżąco dwa razy w tygodniu.


W interesującym nas zakresie należy podkreślić, że nowo wprowadzona regulacja zmieniła zasady organizowania zebrań. Tym razem wyraźnie zaznaczono, że są one dopuszczalne (podobnie jak imprezy i spotkania), ale pod warunkiem że zostanie spełniony wymóg ograniczonej liczby uczestników, zgodnie z § 25 ust. 9 cytowanego aktu prawnego: 50 osób – w przypadku obszaru czerwonego, 100 osób – w przypadku obszaru żółtego, 150 osób – na pozostałym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyłączeniem ich obsługi.

Zmieniona regulacja oznacza tym samym co do zasady przywrócenie obowiązku z § 38 Statutu PZŁ, a więc konieczności zwołania raz w roku walnych zgromadzeń w celu uchwalenia w szczególności budżetu i planu działalności koła, rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań z działalności zarządu koła i wykonania budżetu, a także udzielenia absolutorium. Nie dotyczy to jednak kół, które musiałyby zwołać walne zgromadzenie na terenie objętym ograniczeniami ilościowymi, jeśli suma osób uprawnionych do wzięcia udziału w obradach przekraczałaby limity określone w rozporządzeniu Rady Ministrów.

Należy jednocześnie podkreślić, że dopuszczenie przez nowe przepisy wykonawcze możliwości odbywania walnych zgromadzeń nie uchyla zakazu przeprowadzania wyborów do organów kół łowieckich, które wynikają z aktu prawnego wyższego stopnia, tj. z art. 33e ustawy Prawo łowieckie. 
 
Miłosz Kościelniak-Marszał, Fot.
www.gov.pl/web/koronawirus, archiwum

dodaj komentarz

0 komentarzy

Napisz komentarz

Uwaga! Aby dodać komentarz, musisz posiadać konto w serwisie braclowiecka.pl oraz być zalogowanym.