Nie będzie specjalnych wymagań dla psów myśliwskich

Nie będzie specjalnych wymagań dla psów myśliwskich
Sierpień 29 14:27 2019 Wydrukuj

W toku opracowywania – już po konsultacjach publicznych – przez Ministerstwo Środowiska oraz Rządowe Centrum Legislacji projektu zmiany rozporządzenia ws. szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowania tusz, które według części zapowiedzi powinno wejść w życie na początku tego tygodnia, w brzmieniu dokumentu pojawiło się kilka poprawek. Wśród istotniejszych znalazła się możliwość wykonywania indywidualnego polowania z psem na dziki w ciągu dnia już od 15 sierpnia (pierwotnie proponowano od 1 września), wprowadzona na wniosek ministra rolnictwa i rozwoju wsi.

 
Całkowicie usunięto natomiast szeroko dyskutowany zapis wprowadzający szczególne wymagania dla psów, z którymi wolno wykonywać polowanie, w tym poszukiwać postrzałków (wycofano się z obowiązku zarówno posiadania udokumentowanego pochodzenia z hodowli zarejestrowanej w FCI lub organizacjach z nią współpracujących, jak i potwierdzenia użytkowości przez PZŁ). Ministerstwo Środowiska uzasadniło tę zmianę wątpliwościami co do prawnych możliwości potwierdzania przez PZŁ ułożenia psów.
 
Informacja o modyfikacji treści projektu rozporządzenia w powyższym zakresie trafiła do ponownego zaopiniowania przez zarząd główny zrzeszenia. W odpowiedzi przekazano propozycję uregulowania kwestii psów sporządzoną przez Komisję Kynologiczną NRŁ. Zakładała ona, że polowanie ma się odbywać przy użyciu psa rasy myśliwskiej z udokumentowanym pochodzeniem z hodowli zrzeszonych w organizacjach kynologicznych współpracujących z PZŁ, trwale oznakowanego, zgodnie z potwierdzonym przez Związek ułożeniem do pracy w zakresie wykonywania polowania, w tym poszukiwania postrzałków.
 
Ta propozycja została jednak odrzucona, ponieważ nie rozwiewała podstawowej wątpliwości. Resort wyjaśnił, że uprawnienie do wydawania potwierdzeń ułożenia psa powinno wynikać wprost z ustawy, a nie być domniemywane z innych jej przepisów, np. mówiących, że do zadań PZŁ należy prowadzenie oraz popieranie hodowli użytkowych psów myśliwskich i ptaków łowczych. Zdaniem ministerstwa ten przepis jest wystarczający do prowadzenia wystaw, dokonywania oceny psów myśliwskich, a także wydawania certyfikatów (na co powoływała się Komisja Kynologiczna NRŁ jako przykład dotychczasowych działań w zakresie oceny i certyfikacji pracy psów w wykonaniu PZŁ), które nie mają znaczenia dla możliwości wykonywania polowania z psem, więc nie wpływają na prawa obywateli. A właśnie tak by się działo, gdyby zdecydowano się utrzymać pierwotny zapis projektowanego rozporządzenia. Takie samo stanowisko zajęło Rządowe Centrum Legislacji. Ministerstwo, odnosząc się do próby rozstrzygnięcia wątpliwości przez Komisję Kynologiczną NRŁ, zwróciło także uwagę, że Prawo łowieckie nie upoważniło PZŁ do współpracy z organizacjami kynologicznymi. Ponadto podkreślono, że brak jest legalnej (tj. zawartej w przepisie prawnym) definicji „psa rasy myśliwskiej”.
 
Termin planowanego wejścia w życie zmienionego regulaminu polowań nie został jeszcze podany.
 
Red.,
Fot. a_chibirkin/Adobe Stock

dodaj komentarz

0 komentarzy

Napisz komentarz

Uwaga! Aby dodać komentarz, musisz posiadać konto w serwisie braclowiecka.pl oraz być zalogowanym.