Zakaz noszenia broni w gminach Kostrzyn nad Odrą i Witnica

Zakaz noszenia broni w gminach Kostrzyn nad Odrą i Witnica
Lipiec 30 12:50 2019 Wydrukuj

Od 29 lipca obowiązuje zakaz noszenia broni i przemieszczania jej w stanie rozładowanym na obszarze gminy Kostrzyn nad Odrą oraz sołectwa Dąbroszyn w gminie Witnica. Potrwa on do 6 sierpnia, a wprowadzono go rozporządzeniem MSWiA z 22 lipca br. w związku z odbywającym się na tym terenie festiwalem Pol’and’Rock (1–3 sierpnia). Jak czytamy w uzasadnieniu do projektu dokumentu, zakaz został podyktowany koniecznością wyeliminowania „możliwości wystąpienia potencjalnych zdarzeń, które stanowiłyby bezpośrednie zagrożenie dla uczestników imprezy, np. na skutek zagubienia broni przez jej posiadacza bądź siłowego jej odebrania przez inne osoby”. Takie rozwiązanie ma zwiększyć poczucie bezpieczeństwa uczestników festiwalu.

 
Ograniczenia dotyczą dwóch kół łowieckich gospodarujących na obszarze ww. jednostek samorządu terytorialnego – „Celulozy” w Kostrzynie oraz „Łosia-Szczecin” z siedzibą w Sarbinowie. Jak się dowiadujemy w zarządzie drugiego z wymienionych kół, zakazem został objęty tylko ok. 300-hektarowy, silnie zurbanizowany fragment łowiska, na którym w zasadzie w ogóle się poluje. W dodatku zaledwie kilku członków koła mieszka w gminie Kostrzyn nad Odrą.
 
W przypadku „Celulozy” zakaz dotyczy całego obwodu nr 51 o powierzchni blisko 5 tys. ha. O wprowadzeniu obostrzeń wszystkich członków koła poinformowano w wiadomości SMS rozesłanej przez system dla kół łowieckich. Zdaniem myśliwych decyzja jest uzasadniona, ponieważ uczestników festiwalu w czasie jego trwania można spotkać w obrębie całego łowiska. W objętym zakazem noszenia i przemieszczania broni obwodzie nie ma problemu szkód łowieckich. Kilka dni bez polowania w jego obrębie nie spowoduje więc dodatkowych niedogodności. Zakaz blokuje jednak zarazem swobodę przewożenia broni, co utrudni myśliwym dotarcie do kolejnych dwóch dzierżawionych obwodów (a około połowy członków koła mieszka w gminie Kostrzyn nad Odrą) oraz ograniczy im możliwość uczestnictwa w zawodach strzeleckich odbywających się w najbliższy weekend. Chyba że wcześniej przekazali oni broń do przechowania poza obszarem objętym restrykcjami. Wspomniane niedogodności dotyczą, oczywiście, również myśliwych z innych kół łowieckich zamieszkujących gminę Kostrzyn nad Odrą oraz sołectwo Dąbroszyn w gminie Witnica, a także osoby przejeżdżające przez ich teren.

Zakaz noszenia broni i przemieszczania jej w stanie rozładowanym w związku z festiwalem rockowym odbywającym się w Kostrzynie nad Odrą został wprowadzony po raz pierwszy rozporządzeniem MSWiA w ubiegłym roku.
 
Red.,
Fot. zorandim75/Adobe Stock

dodaj komentarz

0 komentarzy

Napisz komentarz

Uwaga! Aby dodać komentarz, musisz posiadać konto w serwisie braclowiecka.pl oraz być zalogowanym.