Małopolska i Śląsk bez polowań przez… zmianę klimatu

Małopolska i Śląsk bez polowań przez… zmianę klimatu
Październik 03 13:50 2018 Wydrukuj

AKTUALIZACJA: Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 października 2018 r. w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu noszenia broni i przemieszczania jej w stanie rozładowanym zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw 16 października i wejdzie w życie 19 października. Ostatecznie obostrzenia obejmą obszar Krakowa w założonym w projekcie terminie od 19 do 25 października, natomiast w województwach małopolskim i śląskim czas ich obowiązywania skrócono do przedziału od 1 do 15 grudnia. Treść rozporządzenia można znaleźć TUTAJKonsultowany właśnie projekt rozporządzenia MSWiA w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu noszenia broni i przemieszczania jej w stanie rozładowanym zakłada objęcie obostrzeniami Krakowa w terminie od 19 października do 25 października br. oraz całego obszaru województw małopolskiego i śląskiego od 25 listopada do 16 grudnia br. Zaplanowany czas wejścia proponowanych regulacji w życie to 19 października. Takie rozwiązanie sprawi, że myśliwym nie będzie wolno zgodnie z prawem przemieszczać się z bronią w obrębie wymienionych wyżej obszarów, oraz skutecznie zablokuje realizację polowań, koniecznych do wykonania założonych planów. Z możliwości przeprowadzenia zbiorówek zostanie wyłączonych łącznie pięć weekendów.

Projekt datowany na 17 sierpnia br. został 20 września skierowany do uzgodnień i konsultacji.
 

Uzasadnieniem dla wprowadzanych restrykcji jest konieczność zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom 24. sesji Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu (UNFCCC COP24) i towarzyszących jej spotkań (Katowice, 3–14 grudnia), a także reprezentacjom uczestniczącym w spotkaniu przygotowawczym do COP24 (Kraków, 21–24 października). Dodatkowo 26 listopada rozpoczną się wydarzenia związane z prezydencją Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu, w tym konsultacje ministerialne oraz spotkania eksperckie i negocjacje. W COP24 ma wziąć udział ok. 30 tys. osób, w tym delegacje niemal wszystkich państw świata. W uzasadnieniu do projektu rozporządzenia czytamy: „Z analiz ryzyka przeprowadzonych przez Policję wynika, że ze względu [na] skalę wydarzenia, tj. zarówno czas trwania, spodziewaną liczbę uczestników i ich rangę, istnieje konieczność podjęcia dodatkowych środków zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny na wskazanych (…) obszarach”. Jak już wielokrotnie przekonaliśmy się w przeszłości, racje myśliwych zapewne nie zostaną uwzględnione. Choćby ASF zbierał żniwo w regionie.
 
Red., Fot. SVshot Shutterstock.com

dodaj komentarz

0 komentarzy

Napisz komentarz

Uwaga! Aby dodać komentarz, musisz posiadać konto w serwisie braclowiecka.pl oraz być zalogowanym.