Sprawa sołtysów się nie udała – sejm uchwalił zmianę w szacowaniu szkód łowieckich

Sprawa sołtysów się nie udała – sejm uchwalił zmianę w szacowaniu szkód łowieckich
Czerwiec 20 09:51 2018 Wydrukuj

Trzecia za obecnych rządów nowelizacja Prawa łowieckiego w zakresie szkód łowieckich nie przebiega w szczególnie emocjonującej atmosferze. W toku prac sejmowych nad poselską zmianą prowadzącą do zastąpienia w komisjach szacujących przedstawiciela gminy reprezentantem WODR-u oraz przywrócenia pierwszeństwa w prowadzeniu procesu likwidacji szkód zarządcom i dzierżawcom obwodów łowieckich (przy utrzymaniu procedury odwoławczej z udziałem nadleśniczego) nie pojawił się żaden głos pozarządowych organizacji przyrodniczych.

 
Problem dotyczy natomiast – jak zauważył Krzysztof Maciejewski w opinii klubu PiS do projektu – kilku dużych grup społecznych, a pośrednio – wszystkich Polaków. Poseł deklarował, że zaproponowane rozwiązanie poprawi jakość szacowania, usprawniając i przyspieszając całą procedurę, a przy tym nie zwiększy wydatków skarbu państwa.
 
Po dwóch posiedzeniach połączonych sejmowych komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, które odbyły się 7 oraz 13 czerwca br., projekt ustawy 14 czerwca trafił do sejmu, gdzie poddano go drugiemu czytaniu. Następnego dnia został uchwalony bez żadnych zmian. Wszystkie poprawki opozycji, rzecz jasna, odrzucono. Nie przeszły m.in. sugestie wprowadzenia do komisji szacujących reprezentantów izb rolniczych (postulat PO) lub ARiMR (postulat Kukiz’15). Poseł Jarosław Sachajko (Kukiz’15) dowodził, że wdrożenie elektronicznych wniosków o dopłaty unijne odciąży nawet 40% pracowników ostatniej z wymienionych instytucji. Zarzucał jednocześnie spowodowane niskimi wynagrodzeniami braki kadrowe w WODR-ach, wobec czego ich pracownicy nie będą mogli skutecznie partycypować w szacowaniu szkód łowieckich. Poseł Robert Telus (PiS) utwierdził parlamentarzystów w tym przekonaniu. Przyznał bowiem, że zarobki w ośrodkach doradztwa rolniczego są niskie, po czym oznajmił, że przecież zaplanowane 12 mln zł na zwrot zryczałtowanych kosztów uczestnictwa reprezentantów ODR-ów w szacowaniu szkód i ustalaniu wysokości rekompensaty jest po to, aby wesprzeć tę instytucję oraz naprawić ją po błędach poprzedniej koalicji rządzącej. Nie przychylono się także do poprawki PO, która miałaby uzależnić szacowanie szkody od obecności poszkodowanego rolnika.
 
– Sprawa sołtysów się nie udała – odpowiedział Telus na zarzut ignorowania ostrzeżeń płynących ze strony opozycji w trakcie procedowania poprzedniej nowelizacji. – Przyznajemy się czasem do błędu, poprawiamy błędy, wyciągamy wnioski i idziemy do przodu, bo (…) jesteśmy tu dla Polaków i polskiego rolnika – argumentował. Mimo tych zapewnień poseł Paulina Hennig-Kloska (Nowoczesna) stwierdziła, że niedofinansowanym WODR-om podrzucono kukułcze jajo i za kilka miesięcy prawdopodobnie trzeba będzie znowu wrócić do problemu.
 
Dyskusję i niezadowolenie posłów opozycji wywołała również zmiana w ustawie o lasach, przekierowująca na szacowanie szkód środki z funduszu leśnego, do tej pory przeznaczone na dotowanie parków narodowych. Minister Henryk Kowalczyk (PiS) przekonywał jednak, że ta strata zostanie parkom zrekompensowana z nawiązką ze środków NFOŚiGW.
 
Przy okazji omawianej nowelizacji posłowie Jarosław Sachajko oraz Urszula Pasławska (PSL-UED) nadmienili, że Prawo łowieckie wymaga kolejnych zmian w zakresie szkodliwych dla łowiectwa i zaskarżonych do Trybunału Konstytucyjnego (pisaliśmy o tym TUTAJ) regulacji wprowadzonych 22 marca br. Pasławska wskazała ponadto, że brak awantury w związku z szacowaniem szkód łowieckich po 1 kwietnia br. to zasługa myśliwych, którzy się nie stosowali do uchwalonego przez PiS prawa (do czego zresztą w oficjalnym piśmie zachęcił sam minister Kowalczyk). Wytknęła jednocześnie, że zostali oni oszukani przez partię rządzącą.
 
Ustawę skierowano do senatu 18 czerwca (jego najbliższe posiedzenie odbędzie się 27–29 czerwca). Ma wejść w życie 14 dni po publikacji w Dzienniku Ustaw RP. Do tego momentu należy stosować regulacje wprowadzone ustawą z 22 marca br. Z pełną treścią nowelizacji (druk nr 2575) można się zapoznać TUTAJ.
 
Red., Fot. Kancelaria Sejmu, Anna Stępień

dodaj komentarz

0 komentarzy

Napisz komentarz

Uwaga! Aby dodać komentarz, musisz posiadać konto w serwisie braclowiecka.pl oraz być zalogowanym.