Senat podtrzymał sejmowy kształt Prawa łowieckiego

Senat podtrzymał sejmowy kształt Prawa łowieckiego
Marzec 16 08:57 2018 Wydrukuj

Legły w gruzach nadzieje na złagodzenie przez senat dotkliwości zmian w Prawie łowieckim wprowadzonych przez sejm. Okazało się, że prace nad ustawą w komisjach nie mają żadnego przełożenia na decyzje senatorów w głosowaniu plenarnym.

N
a posiedzeniu izby wyższej 15 marca udało się przeprowadzić głosowanie poprawek. Odrzucono na nim propozycje odnoszące się do kwestii szkolenia psów i układania ptaków łowczych. Nie przyjęto także poprawki obniżającej wiek, w którym zakazuje się udziału nieletnich w polowaniach (pozostało 18 lat).

 
W tym zakresie podtrzymano kształt nowelizacji przyjęty przez sejm. Ponadto do ustawy wrócił zapis o współpracownikach organów bezpieczeństwa Polski Ludowej (nie mogą zasiadać w organach PZŁ), uchylono sankcjonowanie umyślnego utrudniania lub uniemożliwiania wykonywania polowań zbiorowych (zarazem straciła rację bytu poprawka przywracająca zakaz tych działań) oraz przegłosowano wniosek o wprowadzenie okresowych badań lekarskich i psychologicznych dla myśliwych, przedstawianych co pięć lat właściwej jednostce policji. Natomiast zostały odrzucone poprawki zakazujące stosowania amunicji ołowianej oraz wprowadzające konieczność ewidencjonowania niepodniesionych postrzałków.
 
Tym samym senat, wbrew wcześniejszym nadziejom, nie dość, że podtrzymał, to jeszcze zaostrzył negatywne dla polskiego łowiectwa regulacje ustawowe. Zmiany musi jeszcze zaakceptować sejm. Najbliższe jego posiedzenie jest zaplanowane na 20–23 marca.

Tekst i zdjęcie ADP

 

dodaj komentarz

0 komentarzy

Napisz komentarz

Uwaga! Aby dodać komentarz, musisz posiadać konto w serwisie braclowiecka.pl oraz być zalogowanym.