Projekt Izdebskiego inicjatywą poselską PiS-u?

Projekt Izdebskiego inicjatywą poselską PiS-u?
Marzec 13 16:38 2017 Wydrukuj

We wtorek 7 marca br. przed obiektywem kamery dziennika „Łowiecki” przewodniczący OPZZRiOR Sławomir Izdebski oraz poseł Kornel Morawiecki (Koło Poselskie Wolni i Solidarni) przekazali projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo łowieckie autorstwa OPZZRiOR na ręce wicemarszałka i przewodniczącego Klubu Parlamentarnego PiS Ryszarda Terleckiego. Jednocześnie poinformowano, że pomysł rolniczego OPZZ-etu ma trafić do sejmu jako inicjatywa poselska KP PiS. Nie oznacza to jednak, że zapisy zawarte w dokumencie spotkają się z przychylnością posłów partii rządzącej i rzeczywiście będą procedowane.

 
Mimo że w ostatniej wersji projektu (do pobrania TUTAJ) zaproponowano rozwiązanie kwestii szkód łowieckich, wciąż zawiera on sporo braków i nieścisłości. Szerszą analizę nowelizacji forsowanej przez OPZZRiOR przedstawimy w kwietniowym wydaniu .

Wśród jej głównych założeń znajdują się: prawo właściciela nieruchomości do jej udostępnienia bądź wyłączenia z realizacji gospodarki łowieckiej, podporządkowanie łowiectwa prezesowi Rady Ministrów, który realizuje zadania za pośrednictwem ministra rolnictwa (całkowite pozbawienie ministra środowiska wpływu na łowiectwo), utworzenie Narodowego Związku Gospodarki Łowieckiej (państwowej jednostki organizacyjnej odpowiedzialnej za prowadzenie gospodarki łowieckiej w imieniu i na rzecz państwa) z Narodową Radą Łowiecką jako najwyższym organem, zmniejszenie liczby zarządów okręgowych do 16 (tylu, ile wynosi liczba województw w obowiązującym podziale administracyjnym kraju), przypisanie obowiązku oględzin i szacowania szkód pracownikom powiatowych oddziałów Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz ustalanie wysokości odszkodowania przez dyrektora tej instytucji. Kluczowych funkcji w strukturach NZGŁ nie będą mogły piastować osoby, które zatrudniano na kierowniczych lub zarządczych stanowiskach w PZŁ.

Projekt ugruntowuje też część rozwiązań z obecnie obowiązującej ustawy, jedynie przenosząc kompetencje na NZGŁ oraz ministra właściwego ds. rolnictwa. Utrzymuje także zamysł utworzenia Państwowego Funduszu Odszkodowawczego oraz sposób przekazywania składek na jego rzecz wprowadzone ustawą z 22 czerwca 2016 r.

Gospodarka łowiecka nadal ma być prowadzona przez zarządców i dzierżawców obwodów łowieckich na podstawie rocznych i wieloletnich łowieckich planów hodowlanych. Nie przewidziano również likwidacji PZŁ, który będzie mógł działać na podstawie ustawy o stowarzyszeniach. Całe fundusze, majątek oraz prawa i zobowiązania zrzeszenia związane z gospodarką łowiecką przechodzą jednak na NZGŁ.
 
Red., Fot. Archiwum

 

dodaj komentarz

0 komentarzy

Napisz komentarz

Uwaga! Aby dodać komentarz, musisz posiadać konto w serwisie braclowiecka.pl oraz być zalogowanym.