O zakazie stosowania ołowiu…

O zakazie stosowania ołowiu…
Maj 21 14:03 2015 Wydrukuj

Ograniczenia lub nawet całkowity zakaz stosowania amunicji ołowianej przez myśliwych jest jednym z głównych postulatów wysuwanych przez krajowe organizacje przyrodnicze. Naciski na zmianę obecnego stanu wzmogły się w związku z trwającymi pracami nad nowelizacją Prawa łowieckiego. Proponowany przez Ministerstwo Środowiska zapis zakazujący stosowania śrutu ołowianego do polowania pojawił się nawet w ostatniej wersji projektu przygotowanego przez Podkomisję nadzwyczajną do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2970) i rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo łowieckie (druk nr 3192).

 
Ograniczenia lub nawet całkowity zakaz stosowania amunicji ołowianej przez myśliwych jest jednym z głównych postulatów wysuwanych przez krajowe organizacje przyrodnicze. Naciski na zmianę obecnego stanu wzmogły się w związku z trwającymi pracami nad nowelizacją Prawa łowieckiego. Proponowany przez Ministerstwo Środowiska zapis zakazujący stosowania śrutu ołowianego do polowania pojawił się nawet w ostatniej wersji projektu przygotowanego przez Podkomisję nadzwyczajną do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2970) i rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo łowieckie (druk nr 3192).
 
Jak informowaliśmy w serwisie „Z zagranicy” publikowanym na łamach , zakaz stosowania amunicji ołowianej w lasach państwowych wprowadziły w ostatnim czasie niektóre kraje związkowe Niemiec. Dla przykładu, od 1 kwietnia br. obowiązuje on w Lasach Hesji ( nr 3/2015). Od lipca 2012 r. podobny zakaz, ale odnoszący się tylko do polowań na obszarach wodno-błotnych, obowiązuje w Austrii ( nr 10/2012).

 

W związku z głosami na rzecz zniesienia stosowania amunicji zawierającej ołów do polowań na obszarach wodno-błotnych w Czechach tamtejsi myśliwi i naukowcy przeprowadzili analizę porównawczą pozyskania dzikich kaczek z użyciem śrutu stalowego i ołowianego. Wyniki były jednoznaczne – pozyskanie pióra spada o 30%, gdy używany jest pierwszy z wymienionych. Znaczna część ptaków, które nie znajdą się na pokocie, ginie jednak w męczarniach w następnych dniach ( nr 10/2014), co budzi etyczne wątpliwości wobec propozycji wprowadzenia zmian w czeskiej ustawie łowieckiej.
 
Tymczasem Norwegia – kraj o wysokich standardach w zakresie ochrony przyrody – zniósł całkowity zakaz stosowania przez myśliwych amunicji zawierającej ołów ( nr 4/2015), który obowiązywał tam od 2005 r. Wprowadzenie bardzo rygorystycznej regulacji motywowano wówczas przekroczeniem depozycji szkodliwych substancji w środowisku. Do tej pory nie znaleziono jednak naukowych dowodów na to twierdzenie. Norweski Związek Łowiecki i Rybacki (NJFF) już od pewnego czasu informował ponadto, że skuteczność rażenia zwierzyny śrutem stalowym jest niewystarczająca. W konsekwencji 3 lutego br. wycofano się z absolutnego zakazu stosowania ołowiu, ograniczenia zostały jednak utrzymane na strzelnicach i obszarach wodno-błotnych.
 
Oprac. APr, fot. n3d-artphoto.com/Fotolia, kenwnj/Fotolia

dodaj komentarz

0 komentarzy

Napisz komentarz

Uwaga! Aby dodać komentarz, musisz posiadać konto w serwisie braclowiecka.pl oraz być zalogowanym.