Program zwalczania ASF-u na 2024 r. Mniej środków na odstrzał dzików

Program zwalczania ASF-u na 2024 r. Mniej środków na odstrzał dzików
Luty 09 09:37 2024 Wydrukuj

Aktualizacja: Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 kwietnia 2024 r. w sprawie wprowadzenia w 2024 r. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej „Programu mającego na celu wczesne wykrycie zakażeń wirusem wywołującym afrykański pomór świń i poszerzenie wiedzy na temat tej choroby oraz jej zwalczanie” zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw RP 15 kwietnia 2024 r. i weszło w życie dzień później, tj. 16 kwietnia 2024 roku. Podobnie jak dotychczas ma ono moc wsteczną od 1 stycznia. Z treścią obowiązującego aktu można się zapoznać TUTAJ.


Zdążyliśmy się już przyzwyczaić do opóźnień we wprowadzaniu dorocznego „Programu mającego na celu wczesne wykrycie zakażeń wirusem wywołującym afrykański pomór świń i poszerzenie wiedzy na temat tej choroby oraz jej zwalczanie”. Projekt stosownego rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi ze szczegółowymi rozwiązaniami przewidzianymi na ten rok trafił do uzgodnień międzyresortowych dopiero 5 lutego.

 

Dokument nie przewiduje większych zmian dla myśliwych w stosunku do ubiegłego roku i podobnie jak w poprzednich latach zacznie obowiązywać z mocą wsteczną od 1 stycznia. Przypomnijmy, że za dziki odstrzelone na terenie całego kraju w ramach polowań oraz dostarczone do punktu skupu lub zakładu obróbki dziczyzny, albo innego zakładu nadzorowanego przez organ Inspekcji Weterynaryjnej będzie przysługiwał ryczałt w wysokości 350 zł brutto (nie dotyczy to loch). Powiatowy lekarz weterynarii wypłaci go właściwemu dzierżawcy lub zarządcy obwodu łowieckiego, bądź dyrektorowi parku narodowego.
 
Utrzymano także kwotę 200 zł brutto wypłacaną w przypadku zgłoszenia organom Inspekcji Weterynaryjnej przez myśliwych, pracowników parków narodowych czy pracowników służby leśnej znalezienia zwłok dzika, które nie pochodzą z wypadku komunikacyjnego, a ich stan pozwala na pobranie próbek do badań laboratoryjnych.
 
Uzyskanie pełnej wysokości obu wymienionych wyżej kwot będzie możliwe tylko wówczas, gdy znaleziony padły lub odstrzelony dzik zostanie zgłoszony za pomocą systemu informatycznego ZIPOD (dotyczy to także odstrzału sanitarnego). W przeciwnym razie ryczałt zostanie pomniejszony o 20%.
 
Zmianie nie ulegną ponadto kwoty przysługujące za odłów dzików, ich uśmiercenie, transport i unieszkodliwienie tusz. Pozostanie 800 zł brutto za dzika w przypadku odłowu jednorazowo do trzech osobników i 700 zł brutto za dzika w przypadku odłowu jednorazowo powyżej trzech osobników.
 
Zauważalnie mniejszy jest jednak szacunkowy budżet realizacji programu. Zaplanowana do wydatkowania w 2024 r. kwota 97,173 mln zł to ponad 80 mln zł mniej niż w poprzednim roku. Cięcia mają dotknąć m.in. wydatków na aktywne poszukiwania padłych dzików, w tym dofinansowań do sprzętu i materiałów niezbędnych do tych poszukiwań. Mocno zredukowany jest także budżet rekompensat za planowy odstrzał. Wynika to w pewnej mierze z oficjalnie raportowanej coraz niższej liczebności populacji dzików, która na koniec zeszłego sezonu łowieckiego – wg danych PZŁ – wynosiła 50,6 tys. osobników (rok wcześniej szacowano ją na 61,8 tys. osobników, przy czym wysokość odstrzału i zaewidencjonowanych upadków w sezonie 2022/2023 wyniosła 211,4 tys. osobników). Mniejsza o ponad 40% jest również planowana wielkość odstrzału sanitarnego (łącznie 76,4 tys. osobników).
 
Projekt rozporządzenia ponownie przewiduje możliwość finansowania przez powiatowych lekarzy weterynarii użycia bezzałogowych statków powietrznych lub innych technik do ustalania miejsc bytowania dzików, w tym wykorzystania specjalnie wyszkolonych psów czy fotopułapek do liczenia i lokalizacji watah na określonym terenie w celu zapobiegania lub zwalczania ASF-u. Niestety te działania nie zostały jednak ujęte w analizie kosztów realizacji programu.

 
Red., Fot. Klaus/Adobe Stock

dodaj komentarz

0 komentarzy

Napisz komentarz

Uwaga! Aby dodać komentarz, musisz posiadać konto w serwisie braclowiecka.pl oraz być zalogowanym.