Lex Ardanowski i zasady bioasekuracji wchodzą w życie

Lex Ardanowski i zasady bioasekuracji wchodzą w życie
Styczeń 31 16:20 2020 Wydrukuj

Prezydent Andrzej Duda 28 stycznia br. podpisał Ustawę z dnia 20 grudnia 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych zwierząt (nazywaną też specustawą ws. zwalczania ASF-u lub lex Ardanowski). Dwa dni później opublikowano ją w Dzienniku Ustaw RP i weszła w życie 31 stycznia br. Przypomnijmy, że ustawa błyskawicznie przeszła proces legislacyjny. Projekt poselski, w przypadku którego można pominąć procedurę konsultacji publicznych, trafił do sejmu 17 grudnia ub.r. Wnioskodawcami była grupa posłów PiS-u.

 
W toku prac sejmowych do treści dokumentu wprowadzono drobne zmiany. Ustawa została uchwalona przez izbę niższą jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia – 20 grudnia. Senat przyjął ją bez poprawek w ostatnim dniu pierwszego posiedzenia w nowym roku i trzeciego w bieżącej kadencji, dokładnie miesiąc od złożenia projektu w sejmie, czyli 17 stycznia br. Parlament całkowicie zignorował głos NRŁ sprzeciwiający się zapisowi o mianowaniu łowczego krajowego przez ministra środowiska bez udziału czynnika społecznego.
 
Wraz z wejściem w życie lex Ardanowski do wiadomości publicznej podano rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie zasad bioasekuracji, jakie należy przestrzegać podczas polowania lub odstrzału sanitarnego oraz przy wykonywaniu czynności związanych z zagospodarowaniem zwierzęcia łownego z gatunku dzik, które z kolei zacznie obowiązywać od 1 lutego. Ten dokument nie podlegał konsultacjom publicznym i opiniowaniu, ale jedynie przeszedł uzgodnienia międzyresortowe. Został wydany na mocy delegacji zawartej w Prawie łowieckim znowelizowanym zapisami wspomnianej wyżej specustawy. Zgodnie z rozporządzeniem w całym kraju podczas polowań lub odstrzałów sanitarnych dzików należy używać oczyszczonego i odkażonego sprzętu oraz obuwia, a także odzieży poddanej procesowi inaktywacji wirusa ASF-u. Precyzuje ono także zasady postępowania z tuszami po odstrzale obowiązujące na obszarach objętych nakazami, zakazami lub ograniczeniami oraz innymi środkami kontroli lub ochronnymi, ustanowionymi w związku z wystąpieniem choroby.
 
Red.,
Fot.
Bergringfoto/Adobe Stock

dodaj komentarz

0 komentarzy

Napisz komentarz

Uwaga! Aby dodać komentarz, musisz posiadać konto w serwisie braclowiecka.pl oraz być zalogowanym.