Urlop na odstrzał dzików…

Urlop na odstrzał dzików…
Grudzień 12 16:51 2017 Wydrukuj

Na brak legislacyjnego zamieszania wokół łowiectwa nie możemy ostatnio narzekać. Rządowy projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych zwierząt ujrzał światło dzienne. Ledwie 8 grudnia druk nr 2114 (do pobrania TUTAJ) trafił do laski marszałkowskiej, a 12 grudnia już został przepracowany i przyjęty przez Komisję Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Jego zapisy ingerują również w treść Prawa łowieckiego, m.in. przenoszą do ustawy uregulowane dotychczas w rozporządzeniu Ministra Środowiska przesłanki uzasadniające zmiany RPŁ i WŁPH, w tym podejrzenie lub wystąpienie choroby zakaźnej zwierząt podlegającej zwalczaniu z urzędu (po zasięgnięciu opinii właściwego powiatowego lekarza weterynarii).

 
W tym zakresie dzierżawcy oraz zarządcy będą musieli współpracować nie tylko z samorządami i nadleśnictwami, lecz także z właścicielami, posiadaczami i zarządcami gruntów, co legitymizuje m.in. akcje wspólnego poszukiwania padłych dzików. Projekt znosi też obowiązek dokarmiania zwierzyny, czyniąc to zadanie fakultatywnym, przy czym miejsce wykładania karmy trzeba uzgadniać z osobami władającymi nieruchomością. Dzięki takiemu rozwiązaniu decyzje o zakazie dokarmiania wprowadzanym na obszarach objętych restrykcjami w związku z wystąpieniem ASF-u nie będą sprzeczne z prawem.
 
W trosce o zapewnienie skuteczności w zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt projekt zarówno znosi prawo pierwszeństwa w przedłużaniu dzierżawy obwodu łowieckiego, jak i wprowadza możliwość wypowiedzenia dzierżawy po zasięgnięciu opinii PZŁ albo na jego wniosek (m.in. w przypadku negatywnej oceny prowadzenia gospodarki łowieckiej lub nieusprawiedliwionego niewykonywania RPŁ na poziomie co najmniej 80% przez kolejne trzy lata). Jak czytamy w uzasadnieniu proponowanych regulacji, stanowi to „najlepszy element motywujący do realizacji zadań państwa w zakresie zwalczania ASF”. Przypomnijmy, że podobne rozwiązania – oficjalnie skrytykowane przez ORŁ w Warszawie – znalazły się w pierwotnym kształcie rządowej nowelizacji Prawa łowieckiego, procedowanej obecnie w podkomisji nadzwyczajnej, lecz skreślono je w trakcie jej dzisiejszego posiedzenia. Niezależnie od tego, jaką drogą zostaną wprowadzone do ustawy, pozwalają ZG PZŁ na nadużycia związane z odbieraniem obwodów kołom. Ale jednocześnie projekt – również w związku z koniecznością zapewnienia sprawnej walki z chorobami zakaźnymi – karą grzywny penalizuje umyślne utrudnianie lub uniemożliwianie wykonywania polowania.
 
Wśród najważniejszych zmian w ustawie o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt znalazło się z kolei urlopowanie na czas wykonywania odstrzału sanitarnego w liczbie do sześciu dni w danym roku kalendarzowym, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia i dodatkowych uposażeń. Nieobecność pracownika musi zostać uzgodniona z pracodawcą. Co ciekawe, nawiązując do niedawnego dementi Ministerstwa Obrony Narodowej, jakoby żołnierze z uprawnieniami łowieckimi mieli być angażowani w odstrzał sanitarny dzików, projekt literalnie wymienia ich jako uprawnionych do zwolnienia z wykonywanych obowiązków na czas tego przymusowego, ale istotnego ze względu na cel publiczny „polowania”. Ponadto z 70 do 80% ma wzrosnąć wysokość ryczałtu przysługującego myśliwemu za strzelenie dzika (albo innego gatunku zwierzęcia objętego redukcją w „ustawie zakaźnej”) w ramach ustawowego obowiązku. Powiatowych lekarzy weterynarii oraz wojewodów wyposażono zaś w prawne narzędzia wydawania zakazów i nakazów związanych z zagrożeniem pojawem lub wystąpieniem chorób zakaźnych. Będą oni mogli np. wprowadzić czasowy zakaz dokarmiania, nakazać określony sposób zagospodarowania tusz, a także odłów czy poszukiwanie padłych zwierząt. Sprecyzowano również odpowiedzialność karną za niestosowanie się do wydawanych poleceń. To rozwiązanie spotkało się z pozytywną oceną Jacka Łukaszewicza, prezesa Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej. Zwrócił on jednak uwagę na wciąż niezałatwiony problem niedoinwestowania oraz niskich wynagrodzeń dla pracowników Inspekcji Weterynaryjnej.
 
Jeżeli chodzi o odstrzały redukcyjne w parkach narodowych, to uzupełniono zasady, na podstawie których powinny się odbywać, o obowiązujące warunki wykonywania polowań (dotychczas była mowa tylko o okresach polowań i zasadach selekcji). Nadano też uprawnienia starostom do wydawania decyzji o odłowie z uśmierceniem (do tej pory mogli wydawać decyzje o odłowie bądź odstrzale redukcyjnym).
 
Projekt zakłada także zmianę ustawy o ochronie granicy państwowej w zakresie pozwalającym na budowę i utrzymanie urządzeń lub budowli, które służą zapobieganiu albo zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (oczywiście chodzi o płot uniemożliwiający migrującym dzikom przedostanie się do Polski i o zatrzymanie transmisji ASF-u tą drogą).
 
Wszystkie zmiany, w tym te dotyczące Prawa łowieckiego, zostały przyjęte bez większych uwag na posiedzeniu Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi 12 grudnia. Projekt ustawy procedowany w ramach szybkiej ścieżki legislacyjnej najpóźniej w czwartek 14 grudnia ma trafić do drugiego czytania podczas posiedzenia Sejmu.

Aktualizacja: Ustawa z dnia 14 grudnia 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych zwierząt została opublikowana w Dzienniku Ustaw 9 stycznia 2018 r. i weszła w życie po siedmiu dniach, czyli 17 stycznia 2018 r. Z jej treścią można się zapoznać TUTAJ
 
Red., Fot. Kaspars Grinvalds/Fotolia

dodaj komentarz

0 komentarzy

Napisz komentarz

Uwaga! Aby dodać komentarz, musisz posiadać konto w serwisie braclowiecka.pl oraz być zalogowanym.