strona główna

Aktualności

Czesi wydłużają okresy polowań na jeleniowate

Czesi wydłużają okresy polowań na jeleniowate
Styczeń 03 11:06 2020 Wydrukuj

Wywołane m.in. suszą oraz gradacją szkodników owadzich, w tym zespołu kornika drukarza, zamieranie drzewostanów na dużych powierzchniach i związana z tym skala obecnych oraz planowanych odnowień powierzchni leśnych spowodowały zmianę obowiązującego w Czechach rozporządzenia ministra rolnictwa (jemu podlega gospodarka łowiecka u naszych południowych sąsiadów) w sprawie okresów polowań na zwierzęta łowne. Nowelizacja obowiązuje od 1 stycznia br. do końca marca 2025 r. i dotyczy łowisk otwartych (na zwierzęta hodowane w oborach już wcześniej można było polować przez cały rok).

 
Na jej mocy wydłużeniu ulega sezon łowiecki dla czterech gatunków jeleniowatych – daniela, jelenia szlachetnego i siki oraz sarny, a także dla muflona i kozicy. W przypadku wszystkich wymienionych oprócz ostatniego będzie się on zaczynał wcześniej, a z wyjątkiem owiec muflonów, kozłów i kóz – również później się kończył. Na byki daniela, jelenia szlachetnego i siki oraz tryki muflona Czesi zapolują już od 1 lipca, na rogacze zaś – od 1 maja. Koniec sezonu dla pierwszych trzech gatunków – zarówno samców, jak i samic – nastąpi 31 stycznia, z kolei dla tryków – aż 31 marca. O miesiąc wcześniej rozpocznie się ponadto sezon na owce muflona (1 lipca) i kozy (1 sierpnia). Kilkanaście dni szybciej, bo już od 1 sierpnia (wcześniej od 16 sierpnia), będzie można natomiast zapolować na łanie daniela. Najistotniejszą zmianę stanowi jednak wprowadzenie możliwości całorocznego odstrzału osobników w wieku do dwóch lat w przypadku wszystkich wymienionych wyżej gatunków z wyjątkiem kozicy (dla niej okres polowań został jedynie wydłużony o miesiąc – do 31 grudnia).
 
Jak informuje niezależny czeski miesięcznik myśliwski „Svět Myslivosti”, w zamyśle twórców nowelizacji dłuższych sezonów polowań nie trzeba stosować obowiązkowo. Zmiana ma jedynie wpłynąć na skuteczniejsze zarządzanie populacjami gatunków wywierających negatywny wpływ na młody drzewostan. Nowe okresy mogą być brane przez myśliwych pod uwagę w razie konieczności, po uwzględnieniu warunków panujących w poszczególnych łowiskach, w tym wielkości szkód wyrządzanych w odnowieniach. Zestawienie terminów polowań dla jeleniowatych i muflona według stanu na koniec 2019 r. i obowiązującego od 1 stycznia 2020 r. zostało zamieszczone w tabeli.
W Polsce w sierpniu 2017 r. rozporządzeniem ministra środowiska wydłużono okresy polowań wyłącznie na dwa gatunki jeleniowatych – jelenia szlachetnego (łanie i cielęta) oraz daniela (byki, łanie i cielęta), m.in. po to, by zapewnić większą skuteczność realizacji pozyskania, które przyjęto w rocznych planach łowieckich.
 
ADP, Fot. Godimus Michel/Adobe Stock

dodaj komentarz

0 komentarzy

Napisz komentarz

Uwaga! Aby dodać komentarz, musisz posiadać konto w serwisie braclowiecka.pl oraz być zalogowanym.