strona główna

Konkursy

Konkurs na najcięższy wieniec byka jelenia sezonu 2022/2023

Konkurs na najcięższy wieniec byka jelenia sezonu 2022/2023
Grudzień 20 12:22 2022 Wydrukuj

Nagrodą główną w czwartym konkursie na najcięższy wieniec byka jelenia szlachetnego ponownie jest sprawdzony monokular termowizyjny Guide TrackIR 50 mm o wartości rynkowej 8490 zł, ufundowany przez firmę Knieja w Krakowie. Na ręce zwycięzcy dodatkowo powędruje pamiątkowa statuetka ufundowana przez redakcję. Uczestnicy, którzy zajmą miejsca od drugiego do piątego, otrzymają zaś zestawy upominków. A na łamach opublikujemy opowiadania relacjonujące okoliczności zdobycia najmocniejszych zgłoszonych trofeów.
 
O wynikach konkursu zadecyduje potwierdzona masa wieńca brutto (bez żuchwy), określona po upływie co najmniej 30 dni od pozyskania byka. Redakcja i sponsor nagrody głównej zastrzegają sobie prawo do weryfikacji masy zwycięskich poroży.
 
Na zgłoszenia trofeów zdobytych w sezonie 2022/2023 czekamy do północy 19 marca 2023 roku. Można je przesyłać drogą elektroniczną na adres braclowiecka@oikos.net.pl lub pocztą tradycyjną: Redakcja „Braci Łowieckiej”, ul. Kaliska 1 m. 7, 02-316 Warszawa (z dopiskiem na kopercie „Najcięższy wieniec”).
 
Zasady i warunki uczestnictwa w konkursie zamieszczamy poniżej. Pełny regulamin wraz z formularzem zgłoszeniowym znajduje się TUTAJ. Zapraszamy do udziału!
 
Red., Fot. archiwum


Zasady udziału i warunki uczestnictwa w Konkursie


1. Do Konkursu na najcięższy wieniec byka jelenia szlachetnego można zgłaszać wyłącznie trofea pozyskane w bieżącym sezonie łowieckim (2022/2023, począwszy od 20 sierpnia 2022 r.) przez myśliwych należących do PZŁ. W Konkursie nie będą brane pod uwagę perukarze.

2. Każdy Uczestnik może zgłosić dowolną liczbę pozyskanych przez siebie trofeów.

3. Zgłoszenie powinno zawierać: imię i nazwisko Uczestnika, adres korespondencyjny, telefon kontaktowy, datę i miejsce pozyskania byka oraz zaświadczenie od przedstawiciela dzierżawcy lub zarządcy obwodu potwierdzające deklarowaną masę trofeum brutto (bez żuchwy), określoną przynajmniej 30 dni od daty jego pozyskania, oraz poświadczające dokonanie odstrzału zgodnie z wydanym upoważnieniem (może to być skan druku upoważnienia do wykonywania polowania z adnotacją o pozyskaniu byka). Do zgłoszenia należy dołączyć także przynajmniej jedno dobrej jakości zdjęcie wypreparowanego trofeum o rozmiarze pliku minimum 1 MB. Konieczne jest również przesłanie opatrzonej własnoręcznym podpisem informacji o zapoznaniu się z Regulaminem Konkursu i jego zaakceptowaniu, a także o zgodzie na wykorzystanie danych osobowych do celów związanych z przeprowadzeniem Konkursu, określonych w Regulaminie. Wzór gotowego formularza zgłoszeniowego można pobrać TUTAJ.

4. Jeżeli Uczestnik jest członkiem zarządu koła lub kierownikiem OHZ-etu, w którym pozyskano byka, to masę trofeum powinien potwierdzić inny członek zarządu koła lub przedstawiciel OHZ-etu.

5. Organizator zastrzega sobie możliwość weryfikacji masy zwycięskich trofeów za pomocą własnych urządzeń pomiarowych, w terminie i miejscu uzgodnionych z Uczestnikami. O zwycięstwie decyduje wówczas masa trofeum po weryfikacji.

6. Uczestnicy, których wieńce zakwalifikowały się do pierwszej trójki najcięższych trofeów sezonu, zobowiązują się do ich bezpłatnego udostępnienia redakcji „Braci Łowieckiej” na potrzeby przygotowania ekspozycji podczas krajowych targów łowieckich w 2023 r. Odbiorem (w tym pokryciem kosztów przesyłek) i zabezpieczeniem trofeów zajmuje się redakcja „Braci Łowieckiej”.

7. Wszyscy Uczestnicy, których trofea zakwalifikowały się do pierwszej piątki najcięższych, zobowiązują się do przygotowania na prośbę redakcji opowiadania relacjonującego okoliczności strzelenia byka, które zostanie opublikowane na łamach „Braci Łowieckiej”, oraz zgadzają się na opublikowanie swojego wizerunku w materiałach promujących Konkurs na łamach „Braci Łowieckiej”, w witrynie internetowej i na fanpage’u „Braci Łowieckiej” na portalu Facebook, a także na platformach należących do Współorganizatora.

8. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa o północy 19 marca 2023 r. Można je przesyłać drogą elektroniczną na adres braclowiecka@oikos.net.pl lub pocztą tradycyjną: Redakcja „Braci Łowieckiej”, ul. Kaliska 1 m. 7, 02-316 Warszawa (z dopiskiem na kopercie „Najcięższy wieniec”), wraz z wypełnionym formularzem konkursowym, o którym mowa w pkt IV.3.

9. Wyniki Konkursu zostaną opublikowane w „Braci Łowieckiej” nr 5/2023 oraz w witrynie internetowej „Braci Łowieckiej” (www.braclowiecka.pl) w kwietniu 2023 r. Zwycięzcy zostaną także powiadomieni telefonicznie.

dodaj komentarz

0 komentarzy

Napisz komentarz

Uwaga! Aby dodać komentarz, musisz posiadać konto w serwisie braclowiecka.pl oraz być zalogowanym.