strona główna

Konkursy

Konkurs na najcięższy wieniec byka jelenia sezonu 2020/2021

Konkurs na najcięższy wieniec byka jelenia sezonu 2020/2021
Październik 09 11:38 2020 Wydrukuj

Podzielcie się trofeami byków z bieżącego sezonu – zapraszamy do udziału w trzeciej odsłonie konkursu na najcięższy wieniec byka jelenia szlachetnego! Organizatorami są redakcja i FH Knieja w Krakowie. Nagrodę główną tym razem stanowi luneta Meopta MeoStar R2 2,5–15x56 RD. Poza nią przewidujemy upominki dla uczestników, którzy zajmą miejsca od drugiego do piątego.
 
W klasyfikacji bierzemy pod uwagę potwierdzoną masę trofeum brutto (bez żuchwy) określoną co najmniej 30 dni od pozyskania. Redakcja i sponsor nagrody głównej zastrzegają sobie możliwość weryfikacji zwycięskich wieńców. Na zgłoszenia czekamy do 21 marca 2021 r.
 
Zasady i warunki uczestnictwa w konkursie zamieszczamy poniżej. Pełny regulamin wraz z formularzem zgłoszeniowym znajduje się TUTAJ.
 
Red., Fot. Archiwum


WARUNKI UCZESTNICTWA


1. Do tegorocznej edycji Konkursu na najcięższy wieniec byka jelenia szlachetnego można zgłaszać wyłącznie trofea pozyskane w bieżącym sezonie łowieckim (2020/2021, poczynając od 21 sierpnia 2020 r.) przez myśliwych należących do PZŁ. W klasyfikacji konkursowej nie będą uwzględniane perukarze.

2. Każdy Uczestnik może zgłosić dowolną liczbę pozyskanych przez siebie trofeów.

3. Zgłoszenie powinno zawierać: imię i nazwisko myśliwego, adres korespondencyjny, telefon kontaktowy, datę i miejsce pozyskania byka oraz zaświadczenie od przedstawiciela dzierżawcy lub zarządcy obwodu potwierdzające deklarowaną masę trofeum brutto (bez żuchwy), określoną przynajmniej 30 dni od daty jego pozyskania, oraz poświadczające dokonanie odstrzału zgodnie z wydanym upoważnieniem (może to być skan druku upoważnienia do wykonywania polowania z adnotacją o pozyskaniu byka). Do zgłoszenia należy dołączyć także przynajmniej jedno dobrej jakości zdjęcie wypreparowanego trofeum o rozmiarze pliku minimum 1 MB. Konieczne jest również przesłanie opatrzonej własnoręcznym podpisem informacji o zapoznaniu się z Regulaminem Konkursu i jego zaakceptowaniu, a także o zgodzie na wykorzystanie danych osobowych do celów związanych z przeprowadzeniem Konkursu, określonych w Regulaminie. Wzór gotowego formularza zgłoszeniowego można pobrać TUTAJ.

4. Jeżeli Uczestnik jest członkiem zarządu koła lub kierownikiem OHZ-etu, w którym pozyskano byka, to masę trofeum powinien potwierdzić inny członek zarządu koła lub przedstawiciel OHZ-etu.

5. Organizator zastrzega sobie możliwość weryfikacji masy zwycięskich trofeów za pomocą własnych urządzeń pomiarowych, w terminie i miejscu uzgodnionych z Uczestnikami. O zwycięstwie decyduje wówczas masa trofeum po weryfikacji.

6. Uczestnicy, których wieńce zakwalifikowały się do pierwszej trójki najcięższych trofeów sezonu, zobowiązują się do ich bezpłatnego udostępnienia redakcji „Braci Łowieckiej” na potrzeby przygotowania ekspozycji podczas krajowych targów łowieckich w 2021 r. Odbiorem (w tym pokryciem kosztów przesyłek) i zabezpieczeniem trofeów zajmuje się redakcja „Braci Łowieckiej”.

7. Wszyscy Uczestnicy, których trofea zakwalifikowały się do pierwszej piątki najcięższych, zobowiązują się do przygotowania na prośbę redakcji opowiadania relacjonującego okoliczności strzelenia rogacza, które zostanie opublikowane na łamach „Braci Łowieckiej”, oraz zgadzają się na opublikowanie swojego wizerunku w materiałach promujących konkurs na łamach „Braci Łowieckiej”, w witrynie internetowej i na fanpage’u „Braci Łowieckiej” na portalu Facebook, a także na platformach należących do Współorganizatora.

8. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa o północy 21 marca 2021 r. Można je przesyłać drogą elektroniczną na adres braclowiecka@oikos.net.pl lub pocztą tradycyjną: Redakcja „Braci Łowieckiej”, ul. Kaliska 1 m. 7, 02-316 Warszawa (z dopiskiem na kopercie „Najcięższy wieniec”), wraz z wypełnionym formularzem konkursowym, o którym mowa w pkt 3.

9. Wyniki konkursu zostaną opublikowane w „Braci Łowieckiej” nr 5/2021 oraz w witrynie internetowej „Braci Łowieckiej” (www.braclowiecka.pl) w kwietniu 2021 r. Zwycięzcy zostaną także powiadomieni telefonicznie.

dodaj komentarz

0 komentarzy

Napisz komentarz

Uwaga! Aby dodać komentarz, musisz posiadać konto w serwisie braclowiecka.pl oraz być zalogowanym.