strona główna

Konkursy

Konkurs na najcięższy wieniec byka jelenia sezonu 2019/2020

Konkurs na najcięższy wieniec byka jelenia sezonu 2019/2020
Sierpień 23 16:58 2019 Wydrukuj

Po kilku latach przerwy reaktywowaliśmy konkurs na najcięższy wieniec byka jelenia szlachetnego. Już w sezonach 2007/2008–2009/2010 organizowaliśmy go wraz z FH Knieja w Krakowie, która w ubiegłym roku przyjęła propozycję ufundowania głównej nagrody w kolejnych odsłonach rywalizacji. Zdobywcą najcięższego trofeum (10,2 kg) w sezonie 2018/2019 został Jan Starosielec z KŁ „Szarak” w Łubach (wieniec oraz myśliwego prezentujemy na zdjęciu poniżej). W jego ręce trafiła lornetka z dalmierzem Meopta MeoRange 10x42 HD.

 
Zwycięzca drugiej edycji zostanie z kolei nagrodzony lunetą Meopta Meostar R1r 3–12x56 RD o wartości rynkowej 3999 zł. Zasady pozostają niezmienione. Czekamy na zgłoszenia wieńców z podaniem ich masy brutto ocenionej minimum 30 dni od daty pozyskania. Niezbędne formalności oraz szczegóły wyłonienia zwycięzcy i przekazania nagród określa regulamin, z którego treścią można się zapoznać TUTAJ (poniżej zamieszczamy tylko warunki uczestnictwa w konkursie w postaci wyciągu z regulaminu).
 
Zgłoszenia należy przesyłać do 20 marca 2020 r. na formularzu – do pobrania TUTAJ. Jego wypełnienie wraz ze złożeniem odręcznego podpisu jest konieczne w związku z ostatnimi zmianami prawnymi w zakresie ochrony danych osobowych.
 
Aby obudzić ducha rywalizacji, przypomnijmy masy trofeów, które okazały się najcięższe na przestrzeni czterech sezonów organizowania konkursu. W pierwszej edycji (2007/2008) zwyciężył Grzegorz Polak z KŁ nr 1 „Szarak” w Lublinie z trofeum o masie brutto 9,5 kg, zdobytym 26 września 2007 r. W następnych latach na szczycie stawki plasowali się kolejno: Tomasz Śliwa z KŁ „Bizon” w Brokowie (byk o masie wieńca 13 kg brutto, strzelony 14 września 2009 r.), Maciej Kaczyński z KŁ „Szarak” w Małkini (byk o masie wieńca 13,5 kg brutto, strzelony 14 lutego 2010 r.) oraz Mirosław Gos z WKŁ „Narew” w Łasiewitach (byk o masie wieńca 11,2 kg brutto, strzelony 17 września 2010 r.).

WARUNKI UCZESTNICTWA


1. Do tegorocznej edycji Konkursu na najcięższy wieniec byka jelenia szlachetnego można zgłaszać wyłącznie trofea pozyskane w bieżącym sezonie łowieckim (2019/2020) przez myśliwych należących do PZŁ. W klasyfikacji konkursowej nie będą uwzględniane perukarze.

2. Każdy myśliwy może zgłosić dowolną liczbę pozyskanych przez siebie trofeów.

3. Zgłoszenie powinno zawierać: imię i nazwisko myśliwego, adres korespondencyjny, telefon kontaktowy, datę i miejsce pozyskania byka oraz zaświadczenie od dzierżawcy obwodu potwierdzające deklarowaną masę trofeum brutto określoną przynajmniej 30 dni od daty jego pozyskania oraz poświadczające dokonanie odstrzału zgodnie z podsiadanym upoważnieniem (może to być skan druku upoważnienia do wykonywania polowania z adnotacją o pozyskaniu byka). Do zgłoszenia należy dołączyć także przynajmniej jedno dobrej jakości zdjęcie wypreparowanego trofeum o rozmiarze pliku minimum 1 MB. Konieczne jest również przesłanie opatrzonej własnoręcznym podpisem informacji o zapoznaniu się z Regulaminem Konkursu i jego akceptacji, a także o zgodzie na wykorzystanie danych osobowych do celów związanych z przeprowadzeniem Konkursu, określonych w Regulaminie. Wzór gotowego formularza zgłoszeniowego można pobrać TUTAJ.

4. Organizator zastrzega sobie możliwość weryfikacji masy zwycięskich trofeów za pomocą własnych urządzeń pomiarowych, w terminie i miejscu uzgodnionych z Uczestnikiem Konkursu.

5. Myśliwi, których wieńce zakwalifikowały się do pierwszej trójki najcięższych trofeów sezonu, zobowiązują się do ich bezpłatnego udostępnienia redakcji „Braci Łowieckiej” na potrzeby przygotowania ekspozycji podczas krajowych targów łowieckich w 2020 r. Odbiorem (w tym pokryciem kosztów przesyłek) i zabezpieczeniem trofeów zajmuje się redakcja „Braci Łowieckiej”.

6. Wszyscy myśliwi, których trofea zakwalifikowały się do pierwszej piątki najcięższych, zobowiązują się do przygotowania na prośbę redakcji opowiadania relacjonującego okoliczności pozyskania rogacza, które zostanie opublikowane na łamach „Braci Łowieckiej”, oraz zgadzają się na opublikowanie swojego wizerunku w materiałach promujących konkurs na łamach „Braci Łowieckiej”, w witrynie internetowej i na fanpage’u „Braci Łowieckiej” na portalu Facebook, a także na platformach należących do Współorganizatora.

7. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa o północy 20 marca 2020 r. Można je przesyłać drogą elektroniczną na adres braclowiecka@oikos.net.pl lub pocztą tradycyjną: Redakcja „Braci Łowieckiej”, ul. Kaliska 1 m. 7, 02-316 Warszawa (z dopiskiem na kopercie „Najcięższy wieniec”), wraz z wypełnionym formularzem konkursowym.

8. Wyniki konkursu zostaną opublikowane w wydaniu „Braci Łowieckiej” nr 5/2020 oraz w witrynie internetowej „Braci Łowieckiej” (www.braclowiecka.pl) w kwietniu 2020 r. Zwycięzcy zostaną także powiadomieni telefonicznie.
 

Red., Fot. arch. konkursu na najcięższy wieniec byka jelenia szlachetnego
 
Szczegółowe informacje o nagrodzie głównej można znaleźć na www.knieja.com.pl.

Galeria

dodaj komentarz

0 komentarzy

Napisz komentarz

Uwaga! Aby dodać komentarz, musisz posiadać konto w serwisie braclowiecka.pl oraz być zalogowanym.