strona główna

Konkursy

Konkurs na najcięższe parostki 2019 roku

Konkurs na najcięższe parostki 2019 roku
Czerwiec 14 12:42 2019 Wydrukuj

Zwycięzcą pierwszej edycji reaktywowanego po sześciu latach przerwy konkursu i firmy Kahles na najcięższe parostki 2018 roku zostało trofeum zdobyte – wbrew najśmielszym przewidywaniom – tuż za rogatkami miasta stołecznego. Kozła o masie brutto trofeum wynoszącej 830 g (i wycenionego przez komisję przy ZO PZŁ w Warszawie na 195,93 pkt wg CIC) strzelił Waldemar Czyżewski 7 sierpnia 2018 r., nieopodal Góry Kalwarii, w obwodzie WKŁ nr 141 „Szarak” w Warszawie. Drugie i trzecie miejsce przypadło zaś rogaczom upolowanym w okręgach płockim (779 g) oraz bialskim (775 g).

 
Jakiej proweniencji będą zdobyte w tym roku i zgłoszone do konkursu najmocniejsze krajowe kozły? O tym przekonamy się w drugiej jego odsłonie. Zachęcamy do udziału!
 
Myśliwy, który w tym sezonie łowieckim (2019/2020) zgodnie z wydanym upoważnieniem do wykonywania polowania indywidualnego pozyska rogacza o najcięższym porożu (z wyłączeniem perukarzy, za to mogą to być myłkusy), otrzyma lunetę Helia 2,4–12x56i. W klasyfikacji zostanie wzięta pod uwagę masa poroża brutto 30 dni po pozyskaniu. Na pięcioro pozostałych myśliwych, którym bór podarzy najmocniejszymi (pod względem masy) trofeami, czekają upominki. Niezbędne formalności oraz szczegóły wyłonienia zwycięzcy i przekazania nagród określa regulamin, z którego treścią można się zapoznać TUTAJ (poniżej zamieszczamy tylko warunki uczestnictwa w konkursie w postaci wyciągu z regulaminu). Warunkiem koniecznym wzięcia udziału w konkursie jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego (można go pobrać TUTAJ) oraz dobrej jakości zdjęcia wypreparowanego trofeum.
 
Zgłoszenia przyjmujemy do poniedziałku 18 listopada br. Nadesłane fotografie trofeów zamieścimy w galerii na naszej stronie internetowej po upływie tego terminu. Przed zakończeniem przyjmowania zgłoszeń nie będą udzielane informacje dotyczące już nadesłanych trofeów. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w nr 1/2020 i jeszcze w grudniu na naszej stronie internetowej.
 
Zdjęcia najcięższych trzech trofeów zgłoszonych do pierwszej edycji konkursu zamieszczamy poniżej. Historie ich zdobycia ukażą się w lipcowej .

WARUNKI UCZESTNICTWA
 1. Do tegorocznej edycji konkursu na najcięższe parostki można zgłaszać wyłącznie rogacze (w tym myłkusy) pozyskane w bieżącym sezonie łowieckim (2019/2020) przez myśliwych należących do PZŁ. W klasyfikacji konkursowej nie będą uwzględniane perukarze.
 2. Każdy myśliwy może zgłosić dowolną liczbę pozyskanych przez siebie trofeów rogaczy.
 3. Zgłoszenie powinno zawierać: imię i nazwisko myśliwego, adres korespondencyjny, telefon kontaktowy, datę i miejsce pozyskania rogacza oraz zaświadczenie od dzierżawcy obwodu potwierdzające deklarowaną masę trofeum brutto określoną przynajmniej 30 dni od daty jego pozyskania oraz poświadczające dokonanie odstrzału zgodnie z podsiadanym upoważnieniem (może to być skan druku upoważnienia do wykonywania polowania z adnotacją o pozyskaniu kozła). Do zgłoszenia należy dołączyć także przynajmniej jedno dobrej jakości zdjęcie wypreparowanego trofeum o rozmiarze pliku minimum 1 MB. Konieczne jest również przesłanie opatrzonej własnoręcznym podpisem informacji o zapoznaniu się z Regulaminem Konkursu i jego akceptacji, a także zgodzie na wykorzystanie danych osobowych do celów związanych z jego przeprowadzeniem, określonych w Regulaminie. Wzór gotowego formularza zgłoszeniowego stanowi załącznik do Regulaminu konkursu. Można go pobrać TUTAJ.
 4. Organizator zastrzega sobie możliwość weryfikacji masy zwycięskich trofeów za pomocą własnych urządzeń pomiarowych, w terminie i miejscu uzgodnionym z Uczestnikiem Konkursu.
 5. Myśliwi, których parostki zakwalifikowały się do pierwszej trójki najcięższych trofeów sezonu, zobowiązują się do ich bezpłatnego udostępnienia redakcji „Braci Łowieckiej” na potrzeby przygotowania ekspozycji podczas krajowych targów łowieckich w 2020 r. Odbiorem (w tym pokryciem kosztów przesyłek) i zabezpieczeniem trofeów zajmuje się redakcja „Braci Łowieckiej”.
 6. Myśliwi, których trofea zakwalifikowały się do pierwszej piątki najcięższych, zobowiązują się do przygotowania opowiadania relacjonującego okoliczności pozyskania rogacza, które zostanie opublikowane na łamach „Braci Łowieckiej”, oraz zgadzają się na opublikowanie swojego wizerunku w materiałach promujących konkurs na łamach „Braci Łowieckiej”, w witrynie internetowej „Braci Łowieckiej” i na fanpage’u „Braci Łowieckiej” na portalu Facebook, a także na platformach należących do Współorganizatora.
 7. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa o północy 18 listopada 2019 r. Można je przesyłać drogą elektroniczną na adres braclowiecka@oikos.net.pl lub pocztą tradycyjną: Redakcja „Braci Łowieckiej”, ul. Kaliska 1 m. 7, 02-316 Warszawa (z dopiskiem na kopercie „Najcięższe parostki”), wraz z wypełnionym formularzem konkursowym, o którym mowa w pkt IV.3.
 8. Wyniki konkursu zostaną opublikowane w wydaniu „Braci Łowieckiej” nr 1/2020 oraz w witrynie internetowej „Braci Łowieckiej” (www.braclowiecka.pl) w grudniu 2019 r. Zwycięzcy zostaną także powiadomieni telefonicznie.
Red., Fot. archiwum konkursu

Galeria

dodaj komentarz

2 komentarzy

 1. 2019-08-05 18:29:39 basilia02

  Greetings my dear, MY name is Basilia Jackson a lady from U.S, works at U.S ARMY, please kindly reply to me in my Email basiliajackson028@gmail.com i have something very important to discuss with you. Thanks you.

 2. 2019-08-12 12:29:22 boggie

  Tylko u nas prywatne pożyczki o najniższym oprocentowaniu na rynku! Z naszą pomocą możesz załatwić wszystkie formalności bez wychodzenia z domu. Przy 3% daje możliwość uzyskania pożyczki w każdej sytuacji - od wpisów w bazach danych po klasy komornicze. Decyzja online w ciągu 30 sekund. Wstęp na najwyższym poziomie Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do przesłania aplikacji za pośrednictwem naszego adresu e-mail: dm8780115@gmail.com

Napisz komentarz

Uwaga! Aby dodać komentarz, musisz posiadać konto w serwisie braclowiecka.pl oraz być zalogowanym.