strona główna

Konkursy

Konkurs na najlepsze zdjęcie w kategorii "W łowisku"

Marzec 30 11:11 2012 Wydrukuj

Ogłaszamy konkurs fotograficzny "Braci Łowieckiej" i marki MacTronic na najlepsze zdjęcie w kategorii "W łowisku"

1. Każdy zarejestrowany użytkownik portalu www.braclowiecka.net.pl może dodać do kategorii konkursowej „W łowisku” w zakładce Galeria maksymalnie dziesięć niepublikowanych dotąd w prasie łowieckiej fotografii (o wielkości min. 1 MB) prezentujących myśliwych w scenerii łowiska.
(Aby dodać zdjęcie należy kliknąć zakładkę "Twój profil" widoczną po zalogowaniu.)

Uwaga. Kategoria jest rozległa, dlatego prosimy o staranny i przemyślany dobór ujęć. Fotografie niskiej jakości technicznej oraz rażąco naruszające podstawowe zasady kompozycji nie będą zamieszczane w galerii. Spośród kilku zdjęć przedstawiających podobne ujęcia redakcja dokona wyboru jednego.

2. Po dodaniu zdjęć do galerii, pocztą elektroniczną pod adresem braclowiecka@oikos.net.pl należy przesłać zgłoszenie do konkursu. Powinno ono zawierać: imię i nazwisko autora fotografii, adres oraz telefon kontaktowy, a także liczbę oraz tytuły zgłaszanych zdjęć (prosimy
o niezałączanie fotografii).
Zdjęcia będą widoczne w galerii konkursowej po ich uprzednim zatwierdzeniu przez Redakcję.

3. W głosowaniu internetowym zarejestrowani użytkownicy wybiorą dziesięć najlepszych fotografii – decydująca będzie największa liczba pozytywnych ocen. Użytkownik w ciągu doby może oddać wyłącznie jeden głos na każde wybrane zdjęcie. Do kolejnego etapu konkursu przechodzi dziesięć najlepszych zdjęć różnych autorów (można zdobyć tylko jedną nagrodę).

4. Wytypowaną dziesiątkę oceni komisja konkursowa, której członkowie niezależnie od siebie przyznają każdemu zdjęciu punkty od 1 do 10. Dla autorów czterech najlepiej ocenionych fotografii MacTronic ufundował nagrody – cztery latarki MacTronic (I miejsce – Nighthunter, II miejsce – Defender, III i IV miejsce – Champion) o łącznej wartości 1500 złotych. Najlepsze zdjęcia opublikujemy na łamach „Braci Łowieckiej”.

5. W przypadku zauważenia nieuczciwych praktyk ze strony użytkowników Redakcja zastrzega sobie prawo do ingerencji w przebieg głosowania, włącznie z wycofaniem zdjęć z konkursu i zablokowaniem konta użytkownika.

6. Na zgłoszenia czekamy do 27 kwietnia br. Internauci będą mogli oceniać zdjęcia przez dwa tygodnie – od 7 do 20 maja br.

7. Ocena komisji zostanie przeprowadzona do końca maja br. Wyniki podamy w lipcowym numerze .

Zachęcamy do udziału w konkursie.
Redakcja


Przejdź do Galerii Konkursu

dodaj komentarz

0 komentarzy

Napisz komentarz

Uwaga! Aby dodać komentarz, musisz posiadać konto w serwisie braclowiecka.pl oraz być zalogowanym.