strona główna

Konkursy

XI odsłona konkursu na najciekawsze parostki

XI odsłona konkursu na najciekawsze parostki
Październik 22 16:02 2021 Wydrukuj

Zapraszamy do udziału w XI edycji konkursu na najciekawsze parostki. Sponsorem nagród – polowania na zwierzynę grubą w Finlandii lub rocznego zapasu (100 szt.) amunicji myśliwskiej marki Lapua za pierwsze miejsce oraz po paczce amunicji dla zdobywców miejsc od drugiego do dziesiątego – jest warszawska firma Incorsa. Każdy powinien wskazać w formularzu konkursowym, amunicję w jakim kalibrze (z dostępnej w Polsce oferty marki Lapua) chciałby otrzymać w razie zwycięstwa. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają ponadto kalendarze ścienne myśliwych i sympatyków łowiectwa na 2022 r.

 
Na wasze zgłoszenia czekamy do 30 listopada br. (formularz zgłoszeniowy do pobrania TUTAJ). Internauci po zarejestrowaniu się i zalogowaniu w witrynie internetowej „Braci Łowieckiej” będą mogli oceniać zgłoszone do konkursu i zamieszone w galerii internetowej parostki przez miesiąc – od 2 grudnia 2021 r. do 2 stycznia 2022 r. Komisja konkursowa oceni wytypowaną przez internautów dziesiątkę trofeów do 7 stycznia 2022 r.
 
Zasady uczestnictwa oraz wyłaniania zwycięzców pozostają niezmienione – zamieszczamy je poniżej. Z pełnym regulaminem konkursu można się zapoznać TUTAJ.
 
Red., Fot. Bartosz Rakoczy (motyw główny), mat. pras. firmy Incorsa


WARUNKI UCZESTNICTWA
 
1. Do Konkursu można zgłaszać wyłącznie rogacze pozyskane w bieżącym sezonie łowieckim (2021/2022) przez myśliwych należących do PZŁ.
 
2. Każdy Uczestnik może zgłosić dowolną liczbę pozyskanych przez siebie ciekawych trofeów rogaczy.
 
3. Zgłoszenie powinno zawierać: imię i nazwisko myśliwego, adres korespondencyjny, telefon kontaktowy, datę i miejsce pozyskania rogacza oraz zaświadczenie od dzierżawcy lub zarządcy obwodu o pozyskaniu kozła zgodnie z wydanym upoważnieniem (może to być skan druku upoważnienia do wykonywania polowania z adnotacją o pozyskaniu myłkusa lub perukarza), a także przynajmniej jedno dobrej jakości zdjęcie wypreparowanego trofeum o rozmiarze pliku minimum 1 MB (ze względu na czas preparacji w przypadku perukarzy dopuszcza się zdjęcie niewypreparowanego trofeum). Konieczne jest również przesłanie opatrzonej własnoręcznym podpisem informacji o zapoznaniu się z Regulaminem Konkursu i jego zaakceptowaniu, a także zgodzie na wykorzystanie danych osobowych do celów związanych z przeprowadzeniem Konkursu, określonych w Regulaminie. Wzór gotowego formularza zgłoszeniowego stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.
 
4. Nadesłane zdjęcia Organizator będzie na bieżąco zamieszczać w witrynie internetowej „Braci Łowieckiej” w zakładce Galeria. Internauci po zarejestrowaniu się i zalogowaniu w witrynie internetowej „Braci Łowieckiej” będą mogli oceniać parostki przez miesiąc – od 2 grudnia 2021 r. do 2 stycznia 2022 r. Ocena polega na przyznaniu punktu trofeum wybranemu przez oceniającego. Zarejestrowani użytkownicy mogą oddać wyłącznie jeden głos w ciągu doby na każde zdjęcie.
 
5. Komisja Konkursowa dokona klasyfikacji najwyżej ocenionej dziesiątki trofeów, przyznając każdemu od 1 do 10 punktów. Myśliwy, którego parostki zdobędą najwięcej punktów, zajmie pierwsze miejsce i otrzyma nagrodę główną. Komisja Konkursowa przeprowadzi ocenę wytypowanej przez internautów dziesiątki trofeów do 7 stycznia 2022 r.
 
6. W przypadku gdy kilka trofeów zdobytych i zgłoszonych przez tego samego Uczestnika znajdzie się w dziesiątce najwyżej ocenionych, do finału przejdzie jedno, które uzyska największą liczbę punktów w głosowaniu internetowym. Pulę 10 trofeów podlegających ocenie Komisji Konkursowej uzupełnia wówczas kolejne najwyżej ocenione trofeum z Galerii.
 
7. W przypadku zauważenia nieuczciwych praktyk ze strony Uczestników Organizator zastrzega sobie prawo do ingerencji w przebieg głosowania, włącznie z wycofaniem ich zdjęć z Konkursu.
 
8. Uczestnicy, których parostki zakwalifikowały się do pierwszej trójki najciekawszych trofeów sezonu, zobowiązują się do ich bezpłatnego udostępnienia redakcji „Braci Łowieckiej” na potrzeby przygotowania ekspozycji podczas krajowych targów łowieckich w 2022 r. Odbiorem (w tym pokryciem kosztów przesyłek) i zabezpieczeniem trofeów zajmuje się redakcja „Braci Łowieckiej”.
 
9. Wszyscy Uczestnicy, których trofea zakwalifikowały się do pierwszej dziesiątki, zobowiązują się do przygotowania opowiadania relacjonującego okoliczności pozyskania rogacza w celu publikacji na łamach „Braci Łowieckiej” oraz zgadzają się na umieszczenie swojego wizerunku w materiałach promujących Konkurs na łamach „Braci Łowieckiej”, w witrynie internetowej „Braci Łowieckiej” i na fanpage’u „Braci Łowieckiej” na portalu Facebook, a także na platformach należących do Współorganizatora.
 
10. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa o północy 30 listopada 2021 r. Można je przesyłać drogą elektroniczną na adres braclowiecka@oikos.net.pl lub pocztą tradycyjną: Redakcja „Braci Łowieckiej”, ul. Kaliska 1 m. 7, 02-316 Warszawa (z dopiskiem na kopercie „Myłkus”), wraz z wypełnionym formularzem konkursowym.
 
11. Wyniki konkursu zostaną opublikowane w „Braci Łowieckiej” nr 2/2022 oraz w witrynie internetowej „Braci Łowieckiej” (www.braclowiecka.pl) w styczniu 2022 r. Zwycięzcy zostaną także powiadomieni telefonicznie.

Galeria

dodaj komentarz

0 komentarzy

Napisz komentarz

Uwaga! Aby dodać komentarz, musisz posiadać konto w serwisie braclowiecka.pl oraz być zalogowanym.