PiS planuje zakazać importu trofeów do Polski

PiS planuje zakazać importu trofeów do Polski
Lipiec 12 12:34 2023 Wydrukuj

Dyskusja nad zakazem importu trofeów, będąca przejawem braku zrozumienia przede wszystkim kwestii ochrony przyrody w Afryce, przetacza się przez wiele państw Europy. Bliska wprowadzenia restrykcji jest Wielka Brytania, choć ostatnio mówi się o zwrocie w tamtejszej debacie parlamentarnej. Na łamach 2/2023 informowaliśmy o wprowadzeniu od 1 czerwca 2023 r. zakazu importu trofeów w Finlandii. Po zmianie rządu w tym kraju, zaledwie po miesiącu obowiązywania nowych przepisów, podejmowane są jednak usilne starania, aby wycofać się z tej regulacji.

 

Pięć lat za trofeum

Do chóru polityków, którzy mimo wszystko zamierzają dyktować mieszkańcom Czarnego Lądu, jak powinni zarządzać swoimi zasobami zwierzyny, niepostrzeżenie dołącza PiS. Projekt zmiany ustawy o ochronie przyrody wprowadzający zakaz importu do Polski okazów wybranych gatunków zwierząt złożyła grupa posłów partii rządzącej, reprezentowana przez Małgorzatę Gosiewską (wśród pozostałych m.in. Anna Paluch, Marek Suski czy Ryszard Terlecki – pełna lista na dole).
 
Chodzi o wszystkie gatunki z załącznika A (obejmuje gatunki, którym grozi wyginięcie lub które są rzadkie) Rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 z dnia 9 grudnia 1996 r. w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi, które wprowadza na terytorium Unii Konwencję o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem (CITES), a także o słonia afrykańskiego, lwa afrykańskiego, żyrafę i nosorożca południowego z załącznika B (obejmuje gatunki będące przedmiotem handlu międzynarodowego na skalę, która może być niezgodna z możliwością ich przeżycia lub z zachowaniem całej populacji na poziomie zgodnym z rolą danego gatunku w ekosystemach, gdzie występuje). Złamanie tego zakazu ma być zagrożone karą pozbawienia wolności od trzech miesięcy do pięciu lat. Wyjątkiem zostaną objęte ogrody zoologiczne oraz instytucje naukowe. Projekt ustawy gwarantuje, że do postepowań z zakresu wydania zgód importowych wszczętych przed wejściem w życie ustawy stosuje się dotychczasowe przepisy.

 

Poważne zagrożenie z chęci zysku

Jak posłowie uzasadniają swoją propozycję? Twierdzą, że polowanie dla trofeów na wymienione grupy gatunków wywiera na nie dodatkową intensywną presję, która zwiększa narażenie na wyginięcie, a ponadto wpływa negatywnie na dynamikę populacji. Selekcja dokonywana przez człowieka i ukierunkowana na trofeum jest, zdaniem wnioskodawców, nienaturalna i eliminuje najbardziej okazałe osobniki, co niesie za sobą szereg perturbacji. Decyzje co do limitów polowań lub restrykcje dotyczące stref i sezonów łowieckich – jak czytamy w uzasadnieniu do projektu – często nie wynikają z danych naukowych, lecz są dyktowane przez lokalnych myśliwych lub organizacje myśliwskie i biorą się z chęci zysku oraz opierają się na zawyżonych danych dotyczących liczebności populacji. Z tych m.in. powodów konieczne jest wprowadzenie bardziej rygorystycznych środków prawnych.
 
„Biorąc pod uwagę obecnie funkcjonującą praktykę organizowanych poza granicami Polski wyjazdów mających na celu pozyskanie trofeów z dzikich zwierząt i import ich do Polski – tylko w latach 2014–2018 do Polski przywieziono 744 trofea pozyskane z 36 gatunków zwierząt umieszczonych na liście gatunków zagrożonych wyginięciem Konwencji CITES – zasadne jest zatem wprowadzenie zakazu importu trofeów myśliwskich wymienionych gatunków” – piszą posłowie w dokumencie, z którym można się zapoznać TUTAJ.
 
Politycy błędnie zasugerowali ponadto, że polowania (stanowiące „bezpośrednią eksploatację przyrody”) są drugą w kolejności przyczyną pogłębiającego się spadku różnorodności biologicznej, a same polowania dla trofeów stwarzają poważne ryzyko dla zagrożonych i narażonych na wyginięcie gatunków dzikich zwierząt. Jak jednak wiemy, nie dotyczy to legalnego, zrównoważonego zarządzania zasobami zwierząt łownych.

 

Bez wpływu na ochronę zwierząt

Projektowany zakaz z pewnością nie doprowadzi do zatrzymania polowań, może natomiast odbić się rykoszetem na ochronie niektórych gatunków. Nasilą się bowiem ich konflikty z człowiekiem oraz zwiększy liczba nielegalnych, pozbawionych kontroli odstrzałów, co wielokrotnie było sygnalizowane w debatach organizowanych z udziałem przedstawicieli państw Afryki.
 
– Konwencja CITES wprowadza dostateczne środki ustalania bezpiecznych dla populacji poziomów odstrzału oraz nadzoru nad międzynarodowym handlem trofeami, co uniemożliwia sprowadzanie do Europy nielegalnie pozyskanych trofeów. Wszystkie z 744 trofeów wspomnianych w uzasadnieniu poselskiego projektu zmiany ustawy o ochronie przyrody zostały zdobyte z uwzględnieniem bezpiecznego poziomu odstrzału, bez szkody dla stabilności populacji, i trafiły do Polski zgodnie z zapisami konwencji. Dotyczy to także wybiórczo przytoczonej zebry górskiej Hartmanna [zebry namibskiej, podgatunku zebry górskiej – przyp. red.] – komentuje Jakub Piasecki, właściciel biura polowań Argali, organizującego polowania m.in. w Namibii oraz Zimbabwe. – Wprowadzenie proponowanych restrykcji nie zmieni sytuacji! Dalej będzie można strzelić taką samą liczbę osobników wspomnianych w uzasadnieniu 36 gatunków zwierząt, nawet polscy myśliwi będą mogli legalnie w tym uczestniczyć. Projekt w żaden sposób nie wpływa na ochronę wymienionych gatunków czy wielkość ich eksploatacji, ale stanowi kolejny cios wymierzony w swobodę uprawiania łowiectwa przez polskich myśliwych i de facto uniemożliwia wwóz do naszego kraju trofeów pozyskanych zgodnie z międzynarodowymi uregulowaniami – dodaje.

 

33 wnioskodawców

Propozycja nowelizacji trafiła pod obrady sejmowej Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, która zajmie się nią na posiedzeniu 13 lipca. A oto pełna lista wnioskodawców tego projektu: Waldemar Andzel, Iwona Arent, Barbara Bartuś, Joanna Borowiak, Anna Ewa Cicholska, Krzysztof Czarnecki, Leszek Dobrzyński, Przemysław Drabek, Barbara Dziuk, Grzegorz Gaża, Małgorzata Gosiewska, Czesław Hoc, Michał Jach, Fryderyk Kapinos, Leonard Krasulski, Marek Kwitek, Krzysztof Lipiec, Paweł Lisiecki, Tomasz Ławniczak, Jan Mosiński, Aleksander Mrówczyński, Jacek Osuch, Anna Paluch, Marcin Porzucek, Zdzisław Sipiera, Marek Suski, Stanisław Szwed, Ewa Szymańska, Ryszard Terlecki, Włodzimierz Tomaszewski, Jan Warzecha, Grzegorz Wojciechowski, Grzegorz Adam Woźniak.
 
Red., Fot. Valera Rychman/Adobe Stock

dodaj komentarz

0 komentarzy

Napisz komentarz

Uwaga! Aby dodać komentarz, musisz posiadać konto w serwisie braclowiecka.pl oraz być zalogowanym.