Sejm rozstrzygnął sprawę okresowych badań myśliwych

Sejm rozstrzygnął sprawę okresowych badań myśliwych
Kwiecień 14 17:10 2023 Wydrukuj

Tekst aktualizowany

To rozstrzygnięcie nie zadowoli parlamentarnej opozycji oraz strony społecznej aktywnie lobbującej za zmianą Prawa łowieckiego przy każdej nadarzającej się okazji. Ustawa z dnia 26 stycznia 2023 r. o zmianie ustaw w celu likwidowania zbędnych barier administracyjnych i prawnych, która m.in. znosi wprowadzony w 2018 r. do ustawy o broni i amunicji obowiązek okresowych badań lekarskich i psychologicznych myśliwych, została w lutym odrzucona uchwałą senatu. Przypomnijmy, że w związku z obszernym zakresem tematycznym tej regulacji pochyliły się nad nią aż trzy komisje senackie – Komisja Budżetu i Finansów Publicznych, Komisja Gospodarki Narodowej i Innowacyjności oraz Komisja Ustawodawcza. Senatorowie zasiadający w ostatniej z wymienionych sugerowali wprowadzenie poprawek, w tym usunięcie całego pakietu zmian do ustawy o broni i amunicji. Ostatecznie jednak senat zdecydował o odrzuceniu ustawy w całości, co dało nadzieję na pomyślne dla myśliwych zakończenie procesu legislacyjnego.
 
W kwietniu nad ustawą ponownie pochylił się sejm. Najpierw swoją rekomendację wydała Komisja Nadzwyczajna do spraw Deregulacji, która większością głosów rozstrzygnięcie izby wyższej zaopiniowała negatywnie. Poseł Andrzej Gawron (PiS) argumentował, że jest to zbiór przepisów, które wychodzą naprzeciw wnioskom zgłaszanym do komisji, ważnych m.in. z punktu widzenia rzecznika małych i średnich przedsiębiorstw oraz podatników. Z kolei Grzegorz Gaża (PiS) nie zgodził się z zarzutem senatu, jakoby ustawa prowadziła do rozchwiania stabilności prawa, szczególnie że posłowie poświęcili jej dużo pracy.
 
W piątek 14 kwietnia odbyło się głosowanie na posiedzeniu plenarnym, na którym posłowie odrzucili uchwałę senatu stosunkiem głosów 234 za do 200 przeciw i 11 wstrzymujących się. Ustawa została tym samym skierowana do podpisu przez prezydenta. O ile nie dojdzie do weta, na które się nie zanosi, okresowych badań myśliwych nie będzie. Nie oznacza to jednak, że temat nie powróci w nowej kadencji parlamentu.

 

Aktualizacja: 27 kwietnia w Dzienniku Ustaw została opublikowana przyjęta ostatecznie przez sejm mimo wniosku senatu o jej odrzucenie Ustawa z dnia 26 stycznia 2023 r. o zmianie ustaw w celu likwidowania zbędnych barier administracyjnych i prawnych, która m.in. znosi wprowadzony w 2018 r. obowiązek okresowych badań lekarskich i psychologicznych myśliwych. Jednak normujący te kwestie art. 10 wejdzie w życie po trzech miesiącach, a zatem dopiero 27 lipca.
 
Wbrew obawom tak długi okres vacatio legis nie sprawi, że ta regulacja rozminie się z przepisami covidowymi, które już kilka razy odraczały obowiązek złożenia organom policji zaświadczeń o wykonaniu wspomnianych badań. W związku z przedłużeniem stanu zagrożenia epidemicznego do końca kwietnia tego roku, w myśl ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, zostało to odsunięte w czasie do końca lipca. Obowiązek badań formalnie zostałby więc zniesiony kilka dni przed upływem terminu składania zaświadczeń. Rozporządzeniem Rady Ministrów z 27 kwietnia br. ponownie zmieniającym rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu zagrożenia epidemicznego, stan ten został jednak wydłużony o kolejne dwa miesiące, do 30 czerwca. Myśliwi mogą więc spać spokojnie.

 
Red., Fot. Greg/Adobe Stock

dodaj komentarz

0 komentarzy

Napisz komentarz

Uwaga! Aby dodać komentarz, musisz posiadać konto w serwisie braclowiecka.pl oraz być zalogowanym.