Obywatelska zmiana Prawa łowieckiego do pierwszego czytania w sejmie

Obywatelska zmiana Prawa łowieckiego do pierwszego czytania w sejmie
Grudzień 13 11:38 2019 Wydrukuj

Obywatelski projekt zmiany Prawa łowieckiego, który zmierza do umożliwienia wykonywania polowania w obecności lub przy udziale dzieci do 18. roku życia, pomyślnie przeszedł weryfikację biura legislacyjnego oraz Biura Analiz Sejmowych i został skierowany do pierwszego czytania na posiedzeniu sejmu (druk nr 49). Nie wskazano jeszcze dokładnie, kiedy ma się to odbyć. Czytanie projektu nie znalazło się w harmonogramie trwającego drugiego posiedzenia izby niższej parlamentu.

 
Przypomnijmy, że projekt trafił do laski marszałkowskiej 31 października br. wraz z pakietem ośmiu paczek z podpisami (takiej informacji udzielił nam ZG PZŁ na pytanie o liczbę podpisów w rozbiciu na poszczególne okręgi PZŁ) za projektem Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej „Krzewienie tradycji łowieckiej”. Ile dokładnie ich zebrano? Jak się dowiedzieliśmy w Kancelarii Sejmu, zweryfikowano 106 386 podpisów, z czego 104 832 były prawidłowe. Wymóg udzielenia poparcia przez co najmniej 100 tys. osób został więc spełniony. Ich stosunkowo nieznaczna liczba wynika zaś zapewne z zamieszania wokół całej akcji oraz braku komunikacji i skoordynowania działań.
 
Nowelizacja miałaby zmienić dwa artykuły Prawa łowieckiego. Art. 42aa pkt 15, który obecnie zabrania uczestnictwa dzieci w polowaniach, po modyfikacji umożliwiałby to za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych. Natomiast art. 52 pkt 7 przewidujący sankcję za złamanie obecnie obowiązującego zakazu zostałby uzupełniony o złamanie powyższego warunku.
 
Pełnomocnikiem komitetu w pracach nad projektem ustawy będzie Rafał Malec, a osobą uprawnioną do jego zastępowania – adwokat Monika Idźczak.
 
Red.

 

dodaj komentarz

0 komentarzy

Napisz komentarz

Uwaga! Aby dodać komentarz, musisz posiadać konto w serwisie braclowiecka.pl oraz być zalogowanym.