Badania okresowe myśliwych – kiedy dostarczyć orzeczenia lekarskie

Badania okresowe myśliwych – kiedy dostarczyć orzeczenia lekarskie
Kwiecień 27 09:33 2018 Wydrukuj

Nowelizacja ustawy o broni i amunicji, której dokonano przy okazji zmiany Prawa łowieckiego, wprowadziła obowiązek okresowych, odnawianych co pięć lat badań lekarskich i psychologicznych dla posiadaczy broni palnej do celów łowieckich. Związane z tym ryzyko charakteryzuje Bartosz Bacia na łamach majowej (artykuł można pobrać TUTAJ).
 
W nowelizacji jednak nie sprecyzowano, w jakim czasie powinno się wykonać badania. Jak się dowiedzieliśmy w MSWiA, ponieważ ten obowiązek powstał z dniem wejścia ustawy w życie, czyli 1 kwietnia, to od tego terminu należy liczyć maksymalny okres, w którym właściwemu organowi Policji trzeba przedstawić orzeczenia lekarskie i psychologiczne (wystawione nie wcześniej niż trzy miesiące przed ich złożeniem).
 
Podobne stanowisko prezentuje rzecznik prasowy Komendanta Głównego Policji. Odwołał się on do przypadku Ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji, na mocy której wymóg dostarczania orzeczeń przez osoby do tego zobowiązane również egzekwowano po pięciu latach od wejścia w życie tych przepisów. Taka interpretacja nie została zakwestionowana w wyniku kontroli sądowo-administracyjnych (m.in. w wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 3 września 2008 r., sygn. akt II OSK 977/07). Osoby, które miały pozwolenie na broń do celów łowieckich wydane przed ostatnią nowelizacją ustawy o broni i amunicji, będą zobowiązane do przedłożenia stosownych orzeczeń przed upływem pięciu lat od wejścia w życie tego przepisu, tj. do 1 kwietnia 2023 r.
 
Red.,
toodtuphoto/Fotolia

dodaj komentarz

0 komentarzy

Napisz komentarz

Uwaga! Aby dodać komentarz, musisz posiadać konto w serwisie braclowiecka.pl oraz być zalogowanym.