strona główna

Jubileusze i inne uroczystości

70 lat KŁ „Ślepowron”

 70 lat KŁ „Ślepowron”
Listopad 30 10:31 2016 Wydrukuj

W 1946 r. grupa założycielska z miejscowości Rudzica k. Bielska-Białej zorganizowała zebranie założycielskie koła łowieckiego w Rudzicy, a starosta bielski oficjalnie zatwierdził jego rejestrację dokładnie 25 maja. W 1970 r. przyjęło ono funkcjonującą do dziś nazwę „Ślepowron”, jako że wówczas jedyne występujące na południu Polski stanowisko tych ptaków było na wyspie na stawie Księżak w obwodzie koła. Leży on na Śląsku Cieszyńskim, na północny zachód od Bielska-Białej. Jego powierzchnia całkowita wynosi 39,1 km2. Znacząca część znajduje się w gminie Jasienica, ale obejmuje on też niewielki fragment gmin Skoczów i Chybie. Obwód należy do kategorii bardzo słabych. Obecnie „Ślepowron” liczy 29 członków, jednak mocno wspiera go też grupa
13 myśliwych niestowarzyszonych, głównie rekrutujących się z byłych stażystów.

W 70. rocznicę istnienia, na doniosłej uroczystości jubileuszu dokonano podsumowania dorobku koła, przede wszystkim ostatniego 20-lecia. W tym czasie wzniesiono wygodną siedzibę, budynek gospodarczy oraz trzy woliery adaptacyjne dla bażantów, znacząco rozwinięto gospodarkę hodowlaną oraz postawiono wiele nowych i odbudowano szereg już użytkowanych urządzeń łowieckich. Na dzierżawionych gruntach powstały też poletka żerowe i zaporowe dla zwierzyny. Ponadto uzyskano bardzo dobre wyniki w reintrodukcji bażanta i restytucji zająca.

W kole na wysokim poziomie stoi strzelectwo myśliwskie. Od lat jego członkowie święcą triumfy na szczeblu okręgowym i krajowym. W latach 2008–2015 w zawodach okręgowych w klasie powszechnej i otwartej drużyna KŁ „Ślepowron” 11 razy zajęła pierwsze miejsce. W tym okresie należący do koła Hubert Jordan i Andrzej Stokłosa w rywalizacji o Wawrzyny Strzeleckie uzyskali łącznie cztery brązowe, dwa srebrne i jeden złoty medal. Szczególnym sukcesem było mistrzostwo Polski w klasie powszechnej w 2010 r., które dla okręgu Bielsko-Biała wywalczyli wyłącznie członkowie KŁ „Ślepowron” – Dariusz Kawik oraz Damian i Tomasz Handzlikowie. W ostatnim dziesięcioleciu zadbano także o rozwój kultury łowieckiej. Myśliwi założyli własny zespół sygnalistów, prowadzą kronikę koła z bogatą dokumentacją fotograficzną, a informacje o ważniejszych wydarzeniach i uroczystościach „Ślepowrona” ukazują się na łamach lokalnej prasy. Corocznie w obchodach hubertowskich towarzyszy mu Telewizja Katowice realizująca reportaże, trafiające potem również do internetu.

Z okazji jubileuszu wydano monografię dokumentującą historię i dorobek koła. Od wielu lat systematycznie prowadzi ono akcję edukacyjną w zakresie ochrony przyrody i propagowania kultury łowieckiej. Zajęcia odbywają się w siedzibie w Iłownicy i w szkołach znajdujących się w obwodzie. Podkreślanie wartości kultury myśliwskiej oraz funkcji łowiectwa w gospodarce lokalnej i narodowej stanowi jeden z istotniejszych elementów działania zarządu na rzecz życzliwego postrzegania działań „Ślepowrona” w społeczności lokalnej.

Jubileusz 70-lecia istnienia oficjalnie świętowano 16 lipca br. w Rudzicy. Obchody rozpoczęły się dziękczynną mszą w kościele parafialnym w Rudzicy. Miała ona bardzo uroczysty przebieg – nie obyło się bez specjalnej dekoracji, pocztów sztandarowych i muzyki myśliwskiej. Następnie w rytmie marszów myśliwskich wszyscy przeszli do Gminnego Ośrodka Kultury w Rudzicy. Prezes KŁ „Ślepowron” Andrzej Szimke przywitał licznie zebranych gości. Później głos zabrał dr Jerzy Polak, autor monografii koła.

Kolejnym punktem programu było wręczenie odznaczeń łowieckich. Uchwałą Kapituły Odznaczeń Łowieckich w Warszawie KŁ „Ślepowron” w Rudzicy zostało uhonorowane najwyższym odznaczeniem łowieckim – Złomem, a Medale Zasługi Łowieckiej otrzymali następujący koledzy: złoty – Andrzej Szimke, srebrne – Henryk Francuz, Janusz Pierzyna i niżej podpisany, brązowe zaś – Hubert Jordan, Dariusz Kawik, Marian Michnik, Rafał Neter, Andrzej Lucjan Szimke oraz Łukasz Świńczyk. Odznaki za Zasługi dla Łowiectwa dostały Jolanta Kuczyńska i Zofia Pasiut. Natomiast srebrny Medal za Zasługi dla Bielskiego Łowiectwa przekazano na ręce Andrzeja Stokłosy. Po dekoracji łowczy Dominik Świńczyk dokonał uroczystego odsłonięcia pamiątkowego tableau. Po tym akcie kolejno wypowiadali się zaproszeni goście, wygłoszono liczne laudacje i wręczono pamiątki.

Ostatnim elementem obchodów był otwarty festyn „Piknik łowiecki”. Rozpoczął go zespół sygnalistów myśliwskich koła, a wystrzał armatni obwieścił wszystkim początek zabawy. Imprezę zorganizowano na dużym placu z amfiteatrem obok GOK-u. W założeniu miała ona charakter publiczny, a jej zasadniczy cel stanowiło promowanie kultury myśliwskiej. Służyła ona też poprawie relacji między myśliwymi a resztą społeczeństwa. Zgromadzonym umilały czas: orkiestra dęta Blach-Kapela działająca przy GOK-u oraz zespoły muzyczne Baciary i Preludium pod kierunkiem Stanisława Kubaczki, myśliwego współpracującego z kołem. Choć pogoda nie sprzyjała i okresowo padał deszcz, to wspólnie bawiło się blisko 3,2 tys. osób.

W roku jubileuszu kołem kieruje zarząd w składzie: przewodniczący Andrzej Szimke i jego zastępca Kazimierz Neter, łowczy Dominik Świńczyk, sekretarz Henryk Francuz oraz skarbnik Andrzej Stokłosa.

Stanisław Rajba, Fot. Arch. koła | BŁ nr 11/2016

dodaj komentarz

0 komentarzy

Napisz komentarz

Uwaga! Aby dodać komentarz, musisz posiadać konto w serwisie braclowiecka.pl oraz być zalogowanym.