strona główna

Konkursy

Konkurs na najcięższego dzika sezonu 2020/2021

Konkurs na najcięższego dzika sezonu 2020/2021
Listopad 30 11:04 2020 Wydrukuj

Sztucer Rößler Titan 6 Luxus w kal. 7x64 trafi w ręce zdobywcy najcięższego dzika sezonu 2020/2021 w konkursie organizowanym po raz czwarty przez wespół z firmą Łowca w Rudzie Śląskiej. Czy uda się pobić rekord zwycięzcy z minionego sezonu? Odyńca o masie 242 kg, który znalazł się wtedy na pierwszym miejscu, strzelił w listopadzie ub.r. Józef Bazylczyk z KŁ „Boruta” w Białymstoku – historię tego polowania zamieściliśmy w nr 10/2020. Zachęcamy do nadsyłania zgłoszeń!

 
Niezbędne formalności oraz szczegóły wyłonienia zwycięzcy i przekazania nagród określa regulamin, z którego treścią można się zapoznać TUTAJ (poniżej zamieszczamy tylko warunki uczestnictwa w konkursie w postaci wyciągu z regulaminu). Formularz zgłoszeniowy znajduje się zaś TUTAJ.

Na zgłoszenia czekamy do 18 kwietnia 2021 r. Można je przesyłać drogą elektroniczną na adres braclowiecka@oikos.net.pl albo pocztą tradycyjną: Redakcja „Braci Łowieckiej”, ul. Kaliska 1 m. 7, 02-316 Warszawa (z dopiskiem na kopercie „Dzik sezonu”). Przed zakończeniem przyjmowania zgłoszeń nie będą udzielane informacje dotyczące tych już nadesłanych.
 
W konkursie weźmiemy pod uwagę udokumentowaną masę zwierza po wypatroszeniu (niezależnie od tego, czy gwizd został już odbity czy nie – sugerujemy ważenie dzików przed odbiciem oręża). W razie jednakowej masy tuszy o zwycięstwie zadecyduje średnia długość szabel. Prosimy o nadsyłanie zgłoszeń zawierających informacje wyszczególnione poniżej w warunkach uczestnictwa. Do przyjęcia zgłoszenia konieczne jest załączenie estetycznych, dobrej jakości (o rozmiarze ok. 1 MB) zdjęć upolowanych dzików, które mogą zostać wykorzystane do publikacji.
 
W razie pytań dotyczących zgłoszeń bądź regulaminu konkursu prosimy o e-mailowy kontakt z redakcją: braclowiecka@oikos.net.pl.
 


WARUNKI UCZESTNICTWA

Aby wziąć udział w Konkursie, Uczestnik, oprócz spełnienia wymogów, o których mowa w pkt II.1 Regulaminu, musi wypełnić następujące warunki uczestnictwa:

1. Do Konkursu można zgłaszać wyłącznie osobniki pozyskane w sezonie łowieckim 2020/2021 w drodze polowania, odstrzału sanitarnego lub innej formy zgodnego z prawem odstrzału przez myśliwych będących członkami PZŁ.

2. Każdy myśliwy może zgłosić dowolną liczbę pozyskanych przez siebie dzików.

3. Zgłoszenie powinno zawierać: imię i nazwisko myśliwego, adres korespondencyjny, telefon kontaktowy, datę i miejsce pozyskania dzika, masę tuszy wraz z potwierdzającą ją kopią dokumentu z punktu skupu dziczyzny (albo zaświadczeniem od przedstawiciela zarządcy lub dzierżawcy obwodu o masie dzika wziętego na użytek własny) oraz przynajmniej jedno estetyczne i dobrej jakości zdjęcie strzelonego osobnika o rozmiarze pliku minimum 1 MB. W przypadku orężnych odyńców należy też podać średnią długość szabel. Wzór gotowego formularza zgłoszeniowego stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.

4. Brak wspomnianego w pkt 3 dobrej jakości zdjęcia kwalifikującego się do publikacji na łamach drukowanego wydania „Braci Łowieckiej” oraz w witrynie www.braclowiecka.pl może być podstawą do odrzucenia zgłoszenia konkursowego.

5. Komisja Konkursowa przeprowadzi weryfikację zgłoszeń i wyłoni zwycięzcę do końca kwietnia 2021 r. Pod uwagę będzie brana udokumentowana masa zwierza po wypatroszeniu (niezależnie od tego, czy gwizd został już odbity czy nie – Organizator sugeruje ważenie dzików przed odbiciem oręża). W razie jednakowej masy tuszy o zwycięstwie zadecyduje średnia długość szabel.

6. Wszyscy Uczestnicy, których dziki zakwalifikowały się do pierwszej piątki najcięższych, zobowiązują się do przygotowania na prośbę redakcji opowiadań relacjonujących okoliczności pozyskania tych dzików (opowiadania ukażą się na łamach „Braci Łowieckiej”) oraz zgadzają się na opublikowanie swojego wizerunku w materiałach promujących konkurs i na łamach „Braci Łowieckiej”, w witrynie internetowej i na fanpage’u „Braci Łowieckiej” na portalu Facebook, a także na platformach należących do Współorganizatora.

7. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa o północy w piątek 18 kwietnia 2021 r. Można je przesyłać drogą elektroniczną na adres braclowiecka@oikos.net.pl lub pocztą tradycyjną na adres: Redakcja „Braci Łowieckiej”, ul. Kaliska 1 m. 7, 02-316 Warszawa (z dopiskiem na kopercie „Dzik sezonu”), wraz z wypełnionym formularzem konkursowym, o którym mowa w pkt IV.3. Przed zakończeniem przyjmowania zgłoszeń nie będą udzielane informacje dotyczące tych już nadesłanych.

8. Wyniki konkursu zostaną opublikowane w „Braci Łowieckiej” nr 6/2021 oraz w witrynie internetowej „Braci Łowieckiej” (www.braclowiecka.pl) w maju 2021 r. Zwycięzcy zostaną także powiadomieni telefonicznie. 

Red., Fot. Archiwum
 
Szczegółowe informacje o nagrodzie głównej można znaleźć na www.lowca.pl. Artykuł Łukasza Dzierżanowskiego o sztucerze Titan 6 opublikowaliśmy w  nr 11/2017 (do pobrania także TUTAJ).

Galeria

dodaj komentarz

0 komentarzy

Napisz komentarz

Uwaga! Aby dodać komentarz, musisz posiadać konto w serwisie braclowiecka.pl oraz być zalogowanym.