strona główna

Konkursy

X edycja konkursu na najciekawsze parostki

X edycja konkursu na najciekawsze parostki
Maj 08 14:43 2020 Wydrukuj

Wraz z rozpoczęciem okresu polowań na rogacze w sezonie 2020/2021 inaugurujemy X odsłonę konkursu na najciekawsze parostki. Przedstawiamy zarazem nowego sponsora głównego, którym zostało THZ Incorsa w Warszawie. Chcemy wspólnie zwracać uwagę m.in. na ochronę słuchu myśliwych oraz towarzyszących im w czasie polowań osób i psów, a także na problem hałasu w łowisku. Postaramy się przy tym obalić mity związane ze stosowaniem tłumików huku i spopularyzować stosowanie tych urządzeń w Polsce.

 
Razem będziemy też wspierać działania zmierzające do pełnej legalizacji tych urządzeń – wiemy wszak, że obecnie formalnie dopuszczono ich stosowanie wyłącznie do odstrzału sanitarnego dzików. Z powyższych względów pierwszą pulę nagród, które prezentujemy, stanowią właśnie tłumiki huku. Zdobywcy pierwszych trzech miejsc otrzymają kolejno urządzenia Freyr & Devik Featherweight 269, Ase Utra Radien oraz Freyr & Devik Featherweight 196. Zdobywcę czwartego miejsca uhonorujemy lornetką Noblex 10x42 Vector Black. Myśliwi, których trofea zajmą miejsca od piątego do jedenastego, dostaną z kolei preparat do czyszczenia tłumików Ballistol. Wszyscy uczestnicy konkursu zostaną ponadto nagrodzeni ściennymi kalendarzami myśliwych i sympatyków łowiectwa na 2021 r.
 
Minione dziewięć edycji konkursu na najciekawsze parostki to już blisko pół tysiąca wyjątkowych trofeów. Wszystkie można obejrzeć na naszej stronie w galeriach konkursowych z poszczególnych lat. Jakie zdobycze przyniesie ten sezon oraz jaka będzie forma myłkusa okrzykniętego najciekawszym? Na wasze zgłoszenia czekamy do 15 października (formularz zgłoszeniowy do pobrania TUTAJ).
 
Zasady uczestnictwa oraz wyłaniania zwycięzców pozostają niezmienione – zamieszczamy je poniżej. Z pełnym regulaminem konkursu można się zapoznać TUTAJ.
 

WARUNKI UCZESTNICTWA

1. Do tegorocznej, X edycji Konkursu można zgłaszać wyłącznie rogacze pozyskane w bieżącym sezonie łowieckim (2020/2021) przez myśliwych należących do PZŁ.

2. Każdy Uczestnik może zgłosić dowolną liczbę pozyskanych przez siebie ciekawych trofeów rogaczy.

3. Zgłoszenie powinno zawierać: imię i nazwisko myśliwego, adres korespondencyjny, telefon kontaktowy, datę i miejsce pozyskania rogacza oraz zaświadczenie od dzierżawcy lub zarządcy obwodu o pozyskaniu kozła zgodnie z wydanym upoważnieniem (może to być skan druku upoważnienia do wykonywania polowania z adnotacją o pozyskaniu myłkusa lub perukarza), a także przynajmniej jedno dobrej jakości zdjęcie wypreparowanego trofeum o rozmiarze pliku minimum 1 MB (ze względu na czas preparacji w przypadku perukarzy dopuszcza się zdjęcie niewypreparowanego trofeum). Konieczne jest również przesłanie opatrzonej własnoręcznym podpisem informacji o zapoznaniu się z Regulaminem Konkursu i jego akceptacji, a także zgodzie na wykorzystanie danych osobowych do celów związanych z jego przeprowadzeniem, określonych w Regulaminie. Wzór gotowego formularza zgłoszeniowego stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.

4. Nadesłane zdjęcia Organizator będzie na bieżąco zamieszczać w witrynie internetowej „Braci Łowieckiej” w zakładce Galeria. Internauci po zarejestrowaniu się i zalogowaniu w witrynie internetowej „Braci Łowieckiej” będą mogli oceniać parostki przez miesiąc – od 19 października do 19 listopada 2020 r. Ocena polega na przyznaniu punktu trofeum wybranemu przez oceniającego. Zarejestrowani użytkownicy mogą oddać wyłącznie jeden głos w ciągu doby na każde zdjęcie.

5. Komisja Konkursowa dokona klasyfikacji najwyżej ocenionej dziesiątki trofeów, przyznając każdemu od 1 do 10 punktów. Myśliwy, którego parostki zdobędą najwięcej punktów, zajmie pierwsze miejsce i otrzyma nagrodę główną. Komisja Konkursowa przeprowadzi ocenę wytypowanej przez internautów dziesiątki trofeów do końca listopada 2020 r.

6. W przypadku gdy kilka trofeów zdobytych i zgłoszonych przez tego samego Uczestnika znajdzie się w dziesiątce najwyżej ocenionych, do finału przechodzi jedno, które uzyskało największą liczbę punktów w głosowaniu internetowym. Pulę 10 trofeów podlegających ocenie Komisji Konkursowej uzupełnia wówczas kolejne najwyżej ocenione trofeum z galerii.

7. W przypadku zauważenia nieuczciwych praktyk ze strony Uczestników Organizator zastrzega sobie prawo do ingerencji w przebieg głosowania, włącznie z wycofaniem ich zdjęć z konkursu.

8. Uczestnicy, których parostki zakwalifikowały się do pierwszej trójki najciekawszych trofeów sezonu, zobowiązują się do ich bezpłatnego udostępnienia redakcji „Braci Łowieckiej” na potrzeby przygotowania ekspozycji podczas krajowych targów łowieckich w 2021 r. Odbiorem (w tym pokryciem kosztów przesyłek) i zabezpieczeniem trofeów zajmuje się redakcja „Braci Łowieckiej”.

9. Wszyscy Uczestnicy, których trofea zakwalifikowały się do pierwszej dziesiątki, zobowiązują się do przygotowania opowiadania relacjonującego okoliczności pozyskania rogacza w celu publikacji na łamach „Braci Łowieckiej” oraz zgadzają się na umieszczenie swojego wizerunku w materiałach promujących konkurs na łamach „Braci Łowieckiej”, w witrynie internetowej „Braci Łowieckiej” i na fanpage’u „Braci Łowieckiej” na portalu Facebook, a także na platformach należących do Współorganizatora.

10. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa o północy 15 października 2020 r. Można je przesyłać drogą elektroniczną na adres braclowiecka@oikos.net.pl lub pocztą tradycyjną: Redakcja „Braci Łowieckiej”, ul. Kaliska 1 m. 7, 02-316 Warszawa (z dopiskiem na kopercie „Myłkus”), wraz z wypełnionym formularzem konkursowym, o którym mowa w pkt IV.3.

11. Wyniki konkursu zostaną opublikowane w „Braci Łowieckiej” nr 1/2021 oraz w witrynie internetowej „Braci Łowieckiej” w grudniu 2020 r. Zwycięzcy zostaną także powiadomieni telefonicznie.


Red., Fot. Archiwum

Galeria

dodaj komentarz

0 komentarzy

Napisz komentarz

Uwaga! Aby dodać komentarz, musisz posiadać konto w serwisie braclowiecka.pl oraz być zalogowanym.