strona główna

Konkursy

Konkurs na najcięższego dzika sezonu 2019/2020

Konkurs na najcięższego dzika sezonu 2019/2020
Sierpień 23 12:21 2019 Wydrukuj

„Mocny karabin za potężnego dzika!” – organizowana pod taką nazwą pierwsza edycja konkursu i firmy Łowca w Rudzie Śląskiej na najcięższego czarnego zwierza spotkała się z bardzo dobrym odzewem. Otrzymaliśmy 18 zgłoszeń, a udokumentowane masy strzelonych osobników wahały się od 123 do 196 kg. Pięć odyńców miało 180 kg i więcej, co jednoznacznie wskazuje, że przed upolowaniem mogły ważyć przeszło 200 kg. Wśród 10 zgłoszeń nadesłanych w drugiej odsłonie konkursu najniższa potwierdzona masa tuszy strzelonego odyńca wyniosła z kolei 151 kg. Cztery osobniki ważyły ponad 180 kg, a najcięższy z nich w punkcie skupu osiągnął 215 kg (po odbiciu gwizdu)! Historie strzelenia najcięższych trzech spośród zgłoszonych 10 znalazły się w nr 9/2019.

 
W reakcji na wciąż duże zainteresowanie konkursem oraz w nadziei na to, że w naszych łowiskach nie brakuje ogromnych dzików, wespół z firmą Łowca w Rudzie Śląskiej kontynuujemy poszukiwania najcięższych przedstawicieli tego gatunku. Pierwszą nagrodą ufundowaną przez głównego sponsora w trzeciej edycji konkursu będzie ponownie sztucer Rößler Titan 6 w kalibrze 300 Win. Mag. na grubego zwierza, jednak tym razem w wersji Luxus (wyższa klasa drewna i kolba z bawarską baką). Wartość nagrody wynosi ok. 6300 zł.

Niezbędne formalności oraz szczegóły wyłonienia zwycięzcy i przekazania nagród określa regulamin, z którego treścią można się zapoznać TUTAJ (poniżej zamieszczamy tylko warunki uczestnictwa w konkursie w postaci wyciągu z regulaminu).​ 
 
Na zgłoszenia czekamy do 17 kwietnia 2020 r. Można je przesyłać drogą elektroniczną na adres braclowiecka@oikos.net.pl albo pocztą tradycyjną: Redakcja „Braci Łowieckiej”, ul. Kaliska 1 m. 7, 02-316 Warszawa (z dopiskiem na kopercie „Dzik sezonu”). Przed zakończeniem przyjmowania zgłoszeń nie będą udzielane informacje dotyczące tych już nadesłanych.
 
W konkursie weźmiemy pod uwagę udokumentowaną masę zwierza po wypatroszeniu (niezależnie od tego, czy gwizd został już odbity czy nie – sugerujemy ważenie dzików przed odbiciem oręża). W razie jednakowej masy tuszy o zwycięstwie zadecyduje średnia długość szabel. Prosimy o nadsyłanie zgłoszeń zawierających informacje wyszczególnione w zamieszczonych poniżej „Warunkach uczestnictwa”. Warunkiem koniecznym przyjęcia zgłoszenia jest załączenie estetycznych, dobrej jakości (o rozmiarze ok. 1 MB) zdjęć upolowanych dzików, które mogą zostać wykorzystane do publikacji.
 
W razie pytań dotyczących zgłoszeń bądź regulaminu konkursu prosimy o kontakt z redakcją pod numerem tel. 22 824 57 28 lub za pośrednictwem e-maila: braclowiecka@oikos.net.pl.


WARUNKI UCZESTNICTWA
    
1.   Do III edycji Konkursu można zgłaszać wyłącznie osobniki pozyskane w sezonie łowieckim 2019/2020 w drodze polowania, odstrzału sanitarnego lub innej formy zgodnego z prawem odstrzału przez myśliwych będących członkami PZŁ.
 
2.   Każdy myśliwy może zgłosić dowolną liczbę pozyskanych przez siebie dzików.
 
3.   Zgłoszenie powinno zawierać: imię i nazwisko myśliwego, adres korespondencyjny, telefon kontaktowy, datę i miejsce pozyskania dzika, masę tuszy wraz z potwierdzającą ją kopią dokumentu z punktu skupu dziczyzny (albo zaświadczeniem od przedstawiciela zarządcy lub dzierżawcy obwodu o masie dzika wziętego na użytek własny) oraz przynajmniej jedno dobrej jakości zdjęcie strzelonego osobnika o rozmiarze pliku minimum 1 MB. W przypadku orężnych odyńców należy też podać średnią długość szabel. Wzór gotowego formularza zgłoszeniowego można pobrać TUTAJ.
 
4.   Brak wspomnianego w pkt 3 dobrej jakości zdjęcia kwalifikującego się do publikacji na łamach drukowanego wydania „Braci Łowieckiej” oraz w witrynie www.braclowiecka.pl może być podstawą do odrzucenia zgłoszenia konkursowego.
 
5.   Komisja Konkursowa przeprowadzi weryfikację zgłoszeń i wyłoni zwycięzcę do końca kwietnia 2020 r. Pod uwagę będzie brana udokumentowana masa zwierza po wypatroszeniu (niezależnie od tego, czy gwizd został już odbity czy nie – Organizator sugeruje ważenie dzików przed odbiciem oręża). W razie jednakowej masy tuszy o zwycięstwie zadecyduje średnia długość szabel.
 
6.   Wszyscy Uczestnicy, których dziki zakwalifikowały się do pierwszej piątki najcięższych, zobowiązują się do przygotowania na prośbę redakcji opowiadań relacjonujących okoliczności ich pozyskania (opowiadania zostaną opublikowane na łamach „Braci Łowieckiej”) oraz zgadzają się na opublikowanie swojego wizerunku w materiałach promujących Konkurs i na łamach „Braci Łowieckiej”, w witrynie internetowej i na fanpage’u „Braci Łowieckiej” na portalu Facebook, a także na platformach należących do Współorganizatora. 
 
7.   Termin nadsyłania zgłoszeń upływa o północy w piątek 17 kwietnia 2020 r. Można je przesyłać drogą elektroniczną na adres braclowiecka@oikos.net.pl lub pocztą tradycyjną: Redakcja „Braci Łowieckiej”, ul. Kaliska 1 m. 7, 02-316 Warszawa (z dopiskiem na kopercie „Dzik sezonu”), wraz z wypełnionym formularzem konkursowym. Przed zakończeniem przyjmowania zgłoszeń nie będą udzielane informacje dotyczące tych już nadesłanych.
 
8.   Wyniki konkursu zostaną opublikowane w „Braci Łowieckiej” nr 6/2020 oraz w witrynie internetowej „Braci Łowieckiej” (www.braclowiecka.pl) w maju 2020 r. Zwycięzcy zostaną także powiadomieni telefonicznie.

 
Red., Fot. archiwum 
 
Szczegółowe informacje o nagrodzie głównej można znaleźć na www.lowca.pl. Artykuł autorstwa Łukasza Dzierżanowskiego o sztucerze Titan 6 publikowaliśmy na łamach nr 11/2017 (do pobrania także TUTAJ).

Galeria

dodaj komentarz

0 komentarzy

Napisz komentarz

Uwaga! Aby dodać komentarz, musisz posiadać konto w serwisie braclowiecka.pl oraz być zalogowanym.