strona główna

Konkursy

IX edycja konkursu na najciekawsze parostki

IX edycja konkursu na najciekawsze parostki
Czerwiec 14 12:18 2019 Wydrukuj

VIII odsłona konkursu i firmy Swarovski Optik na najciekawsze parostki zakończyła się wyłonieniem spośród 44 zgłoszeń zwycięskiego trofeum – myłkusa strzelonego 17 czerwca 2018 r. przez Wojciecha Potockiego w łowisku dzierżawionym przez KŁ nr 13 „Dzik” w Lublinie. Jak fantazyjnymi formami parostków zachwycą tegoroczne zdobycze? Zachęcamy do dzielenia się nimi w IX edycji konkursu. Na zgłoszenia czekamy do 14 października 2019 r.
 
Zgodnie ze sprawdzoną przez lata formułą internauci wybiorą 10 finałowych trofeów (decyduje największa liczba pozytywnych ocen). Wytypowaną dziesiątkę oceni zaś komisja konkursowa, której członkowie niezależnie od siebie przyznają każdemu trofeum od 1 do 10 punktów. Myśliwy, którego parostki zdobędą najwięcej punktów, otrzyma nagrodę główną – lornetkę Swarovski SLC 8x42, ufundowaną przez firmę Swarovski Optik. Pozostali laureaci zostaną nagrodzeni upominkami.

Niezbędne formalności oraz szczegóły wyłonienia zwycięzcy i przekazania nagród określa regulamin, z którego treścią można się zapoznać TUTAJ (poniżej zamieszczamy tylko warunki uczestnictwa w konkursie w postaci wyciągu z regulaminu). Warunkiem koniecznym wzięcia udziału w konkursie jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego (do pobrania TUTAJ) oraz dobrej jakości zdjęcia wypreparowanego trofeum (wymóg preparacji nie dotyczy perukarzy).
 

WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. Do tegorocznej, IX edycji Konkursu można zgłaszać wyłącznie rogacze pozyskane w bieżącym sezonie łowieckim (2019/2020) przez myśliwych należących do PZŁ.
 2. Każdy myśliwy może zgłosić dowolną liczbę pozyskanych przez siebie ciekawych trofeów rogaczy.
 3. Zgłoszenie powinno zawierać: imię i nazwisko myśliwego, adres korespondencyjny, telefon kontaktowy, datę i miejsce pozyskania rogacza oraz zaświadczenie od dzierżawcy lub zarządcy obwodu o pozyskaniu kozła zgodnie z wydanym upoważnieniem (może to być skan druku upoważnienia do wykonywania polowania z adnotacją o pozyskaniu myłkusa), a także przynajmniej jedno dobrej jakości zdjęcie wypreparowanego trofeum o rozmiarze pliku minimum 1 MB (ze względu na czas preparacji w przypadku perukarzy jest dopuszczalne zdjęcie niewypreparowanego trofeum). Konieczne jest również przesłanie opatrzonej własnoręcznym podpisem informacji o zapoznaniu się z Regulaminem Konkursu i jego akceptacji, a także zgodzie na wykorzystanie danych osobowych do celów związanych z jego przeprowadzeniem, określonych w Regulaminie. Wzór gotowego formularza zgłoszeniowego stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu. Można go pobrać TUTAJ.
 4. Nadesłane zdjęcia Organizator będzie na bieżąco zamieszczać w witrynie internetowej „Braci Łowieckiej” w zakładce Galeria. Internauci po zarejestrowaniu się i zalogowaniu w witrynie internetowej „Braci Łowieckiej” będą mogli oceniać parostki przez miesiąc – od 21 października do 22 listopada 2019 r. Ocena będzie polegała na przyznaniu punktu trofeum wybranemu przez oceniającego. Zarejestrowani użytkownicy mogą oddać wyłącznie jeden głos w ciągu doby na każde zdjęcie.
 5. Spośród najwyżej ocenionej dziesiątki trofeów komisja konkursowa dokona klasyfikacji, przyznając każdemu od 1 do 10 punktów. Myśliwy, którego parostki zdobędą najwięcej punktów, zajmie pierwsze miejsce i otrzyma nagrodę główną. Komisja konkursowa dokona oceny wytypowanej przez internautów dziesiątki trofeów do końca listopada 2019 r.
 6. W przypadku gdy kilka trofeów zdobytych i zgłoszonych przez tego samego myśliwego znajdzie się w pierwszej dziesiątce najwyżej ocenionych, do finału przechodzi jedno, które uzyskało największą liczbę punktów w głosowaniu internetowym. Pulę 10 trofeów podlegających ocenie komisji konkursowej uzupełnia wówczas kolejne najwyżej ocenione trofeum z galerii.
 7. W przypadku zauważenia nieuczciwych praktyk ze strony użytkowników Organizator zastrzega sobie prawo do ingerencji w przebieg głosowania, włącznie z wycofaniem ich zdjęć z konkursu.
 8. Myśliwi, których parostki zakwalifikowały się do pierwszej trójki najciekawszych trofeów sezonu, zobowiązują się do ich bezpłatnego udostępnienia redakcji „Braci Łowieckiej” na potrzeby przygotowania ekspozycji podczas krajowych targów łowieckich w 2020 r. Odbiorem (w tym pokryciem kosztów przesyłek) i zabezpieczeniem trofeów zajmuje się redakcja „Braci Łowieckiej”.
 9. Wszyscy myśliwi, których trofea zakwalifikowały się do pierwszej dziesiątki, zobowiązują się do przygotowania opowiadania relacjonującego okoliczności pozyskania rogacza, które zostanie opublikowane na łamach „Braci Łowieckiej”, oraz zgadzają się na opublikowanie swojego wizerunku w materiałach promujących konkurs na łamach „Braci Łowieckiej”, w witrynie internetowej „Braci Łowieckiej” i na fanpage’u „Braci Łowieckiej” na portalu Facebook, a także na platformach należących do Współorganizatora.
 10. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa o północy 14 października 2019 r. Można je przesyłać drogą elektroniczną na adres braclowiecka@oikos.net.pl lub pocztą tradycyjną: Redakcja „Braci Łowieckiej”, ul. Kaliska 1 m. 7, 02–316 Warszawa (z dopiskiem na kopercie „Myłkus”), wraz z wypełnionym formularzem konkursowym, o którym mowa w pkt IV.3.
 11. Wyniki konkursu zostaną opublikowane w wydaniu „Braci Łowieckiej” nr 1/2020 oraz w witrynie internetowej „Braci Łowieckiej” (www.braclowiecka.pl) w grudniu 2019 r. Zwycięzcy zostaną także powiadomieni telefonicznie.
Historie zdobycia pięciu trofeów spośród najciekawszej dziesiątki, w tym pierwszej trójki, zamieściliśmy na łamach nr 5/2019. Zwycięskie trofea z poprzednich ośmiu edycji konkursu można obejrzeć w galerii poniżej.

Red., Fot. archiwum konkursu

Galeria

dodaj komentarz

0 komentarzy

Napisz komentarz

Uwaga! Aby dodać komentarz, musisz posiadać konto w serwisie braclowiecka.pl oraz być zalogowanym.