strona główna

Konkursy

Konkurs na najcięższe parostki 2018 r.

Konkurs na najcięższe parostki 2018 r.
Wrzesień 05 09:03 2018 Wydrukuj

Po okresie przerwy powracamy do organizacji konkursu na najcięższe parostki sezonu, który był realizowany w latach 2007–2011. Przegląd zwycięskich rogaczy we wszystkich pięciu edycjach prezentujemy w galerii zamieszczonej u dołu strony. Najcięższe trofeum spośród nich zdobył Robert Zajda w obwodzie KŁ „Las” w Radomiu w 2009 r. Masa brutto zgłoszonych parostków wyniosła 853 g. W 2011 r. w KŁ „Cyranka” w Złotoryi Wiesław Twardowski strzelił tylko nieznacznie lżejszego kozła. Jego trofeum ważyło 850 g. Jaka masa okaże się największa w tym roku?

 
 
Sponsorem głównej nagrody w nowej odsłonie konkursu została ponownie austriacka firma Kahles, która towarzyszyła nam w jego pierwszych dwóch edycjach. Myśliwy, który w bieżącym sezonie łowieckim (2018/2019) zgodnie z wydanym upoważnieniem do wykonywania polowania indywidualnego pozyska rogacza o najcięższym porożu (z wyłączeniem perukarzy), otrzyma lunetę Helia 2,4–12x56 o wartości 1740 euro. W klasyfikacji zostanie wzięta pod uwagę masa poroża brutto, 30 dni po pozyskaniu. Na dziewięcioro pozostałych myśliwych, którym bór będzie darzył najmocniejszymi (pod względem masy) trofeami, czekają upominki. Niezbędne formalności oraz szczegóły wyłonienia zwycięzcy i przekazania nagród określa regulamin, z którego treścią można się zapoznać TUTAJ (poniżej zamieszczamy tylko warunki uczestnictwa w konkursie w postaci wyciągu z regulaminu).
 
Zgłoszenia przyjmujemy do poniedziałku 19 listopada br. Nadesłane fotografie trofeów zamieścimy w galerii na naszej stronie internetowej po upływie tego terminu. Przed zakończeniem przyjmowania zgłoszeń nie będą udzielane informacje dotyczące już nadesłanych trofeów. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w nr 1/2019.


WARUNKI UCZESTNICTWA
  1. Do tegorocznej edycji konkursu na najcięższe parostki można zgłaszać wyłącznie rogacze pozyskane w bieżącym sezonie łowieckim (2018/2019) przez myśliwych należących do PZŁ. W klasyfikacji konkursowej nie będą uwzględniane perukarze.
  2. Każdy myśliwy może zgłosić dowolną liczbę pozyskanych przez siebie trofeów rogaczy.
  3. Zgłoszenie powinno zawierać: imię i nazwisko myśliwego, adres korespondencyjny, telefon kontaktowy, datę i miejsce pozyskania rogacza oraz zaświadczenie od dzierżawcy obwodu potwierdzające deklarowaną masę trofeum brutto określoną przynajmniej 30 dni od daty jego pozyskania oraz poświadczające dokonanie odstrzału zgodnie z podsiadanym upoważnieniem (może to być skan druku upoważnienia do wykonywania polowania z adnotacją o pozyskaniu kozła). Do zgłoszenia należy dołączyć także przynajmniej jedno dobrej jakości zdjęcie wypreparowanego trofeum o rozmiarze pliku minimum 1 MB. Konieczne jest również przesłanie opatrzonej własnoręcznym podpisem informacji o zapoznaniu się z Regulaminem Konkursu i jego akceptacji, a także zgodzie na wykorzystanie danych osobowych do celów związanych z jego przeprowadzeniem, określonych w Regulaminie. Wzór gotowego formularza zgłoszeniowego stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu. Można go także pobrać TUTAJ
  4. Organizator zastrzega sobie możliwość weryfikacji masy zwycięskich trofeów za pomocą własnych urządzeń pomiarowych, w terminie i miejscu uzgodnionym z Uczestnikiem Konkursu.
  5. Myśliwi, których parostki zakwalifikowały się do pierwszej piątki najcięższych trofeów sezonu, zobowiązują się do ich bezpłatnego udostępnienia redakcji „Braci Łowieckiej” na potrzeby przygotowania ekspozycji podczas krajowych targów łowieckich w 2019 r. Odbiorem (w tym pokryciem kosztów przesyłek) i zabezpieczeniem trofeów zajmuje się redakcja „Braci Łowieckiej”.
  6. Wszyscy myśliwi, których trofea zakwalifikowały się do pierwszej piątki najcięższych, zobowiązują się do przygotowania opowiadania relacjonującego okoliczności pozyskania rogacza, które zostanie opublikowane na łamach „Braci Łowieckiej”, oraz zgadzają się na opublikowanie swojego wizerunku w materiałach promujących konkurs na łamach „Braci Łowieckiej”, w witrynie internetowej i na fanpage’u „Braci Łowieckiej” na portalu Facebook, a także na platformach należących do Współorganizatora.
  7. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa o północy 19 listopada 2018 r. Można je przesyłać drogą elektroniczną na adres braclowiecka@oikos.net.pl lub pocztą tradycyjną: Redakcja „Braci Łowieckiej”, ul. Kaliska 1 m. 7, 02-316 Warszawa (z dopiskiem na kopercie „Najcięższe parostki”), wraz z wypełnionym formularzem konkursowym, o którym mowa w pkt IV.3.
  8. Wyniki konkursu zostaną opublikowane w wydaniu „Braci Łowieckiej” nr 1/2019 oraz w witrynie internetowej „Braci Łowieckiej” (www.braclowiecka.pl) w grudniu 2018 r. Zwycięzcy zostaną także powiadomieni telefonicznie.
Red., Fot. Archiwum konkursu


I edycja. Parostki zdobyte przez Huberta Miszczuka 21 lipca 2007 r. w obwodzie łowieckim dzierżawionym przez KŁ „Cyranka” w Jadowie. Masa brutto – 784 g (cztery miesiące po pozyskaniu – 770 g). Wiek łownego kozła oceniono na 7 lat. Tusza ważyła 20 kg.
 
II edycja. Parostki zdobyte przez Kamila Kiljańskiego 25 sierpnia 2008 r. w obwodzie łowieckim dzierżawionym przez Hutnicze Koło Łowieckie „Dudek” w Ostrowcu Świętokrzyskim. Masa brutto – 786 g. Wiek łownego kozła oceniono na 6 lat. Tusza ważyła 20 kg.
 
III edycja. Parostki zdobyte przez Roberta Zajdę 11 maja 2009 r. w obwodzie łowieckim dzierżawionym przez KŁ „Las” w Radomiu. Masa brutto – 853 g (849 g na wycenie medalowej). Wiek nieregularnego ósmaka z dodatkową, trzecią tyką z prawej strony oceniono na 6–7 lat. Tusza ważyła 25 kg.
 
IV edycja. Parostki zdobyte przez Michała Szawarę 13 sierpnia 2010 r. w obwodzie łowieckim dzierżawionym przez KŁ „Leśnik” w Biłgoraju. Masa brutto – 812 g. Wiek łownego kozła oceniono na 6 lat. Tusza ważyła 22 kg.
 
V edycja. Złotomedalowe parostki pozyskane przez Wiesława Twardowskiego 17 sierpnia 2011 r. w obwodzie łowieckim dzierżawionym przez KŁ „Cyranka” w Złotoryi. Masa brutto – 850 g. Tusza ważyła 19 kg.

Galeria

dodaj komentarz

0 komentarzy

Napisz komentarz

Uwaga! Aby dodać komentarz, musisz posiadać konto w serwisie braclowiecka.pl oraz być zalogowanym.