strona główna

Konkursy

Konkurs na najcięższego dzika sezonu 2018/2019

Konkurs na najcięższego dzika sezonu 2018/2019
Wrzesień 05 08:55 2018 Wydrukuj

„Mocny karabin za potężnego dzika!” – organizowana pod taką nazwą pierwsza edycja konkursu i firmy Łowca w Rudzie Śląskiej na najcięższego czarnego zwierza spotkała się z bardzo dobrym odzewem. Otrzymaliśmy 18 zgłoszeń, a udokumentowane masy strzelonych osobników wahały się od 123 do 196 kg. Pięć odyńców miało masę 180 kg i więcej, co jednoznacznie wskazuje, że przed upolowaniem mogły ważyć przeszło 200 kg. Jesteśmy przekonani, że mimo natężonego odstrzału w ramach redukcji liczebności czarnego zwierza spowodowanej szerzącym się ASF-em w naszych łowiskach nie brakuje rosłych dzików, większych niż zaprezentowane w pierwszej edycji konkursu. Dlatego wespół z firmą Łowca kontynuujemy poszukiwania najcięższych przedstawicieli tego gatunku.

 
Nagrodą główną ufundowaną przez firmę Łowca w Rudzie Śląskiej będzie ponownie sztucer Rößler Titan 6, jednak tym razem w wersji Standard (z drewnianą osadą) i w kalibrze 300 Win. Mag. Wartość nagrody wynosi ok. 5300 zł.

Niezbędne formalności oraz szczegóły wyłonienia zwycięzcy i przekazania nagród określa regulamin, z którego treścią można się zapoznać TUTAJ (poniżej zamieszczamy tylko warunki uczestnictwa w konkursie w postaci wyciągu z regulaminu).​ 

W konkursie będziemy brali pod uwagę udokumentowaną masę zwierza po wypatroszeniu (niezależnie od tego, czy gwizd został już odbity czy nie – sugerujemy ważenie dzików przed odbiciem oręża). W razie jednakowej masy tuszy o zwycięstwie zadecyduje średnia długość szabel.
 
Prosimy o nadsyłanie zdjęć swoich zdobyczy (o rozmiarze ok. 1 MB) wraz z informacjami wyszczególnionymi w „Warunkach uczestnictwa” zamieszczonych poniżej. Przed zakończeniem przyjmowania zgłoszeń nie będą udzielane informacje dotyczące już nadesłanych dzików.  


WARUNKI UCZESTNICTWA
  1. Do II edycji Konkursu można zgłaszać wyłącznie osobniki pozyskane w sezonie łowieckim 2018/2019 w drodze polowania, odstrzału sanitarnego lub innej formy zgodnego z prawem odstrzału przez myśliwych będących członkami PZŁ.
  2. Każdy myśliwy może zgłosić dowolną liczbę pozyskanych przez siebie dzików.
  3. Zgłoszenie powinno zawierać: imię i nazwisko myśliwego, adres korespondencyjny, telefon kontaktowy, datę i miejsce pozyskania dzika, masę tuszy wraz z potwierdzającą ją kopią dokumentu z punktu skupu dziczyzny (albo zaświadczeniem od przedstawiciela zarządcy lub dzierżawcy obwodu o masie dzika wziętego na użytek własny) oraz przynajmniej jedno dobrej jakości zdjęcie strzelonego osobnika o rozmiarze pliku minimum 1 MB. W przypadku orężnych odyńców należy też podać średnią długość szabel. Wzór gotowego formularza zgłoszeniowego stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu. Można go także pobrać TUTAJ.
  4. Komisja Konkursowa przeprowadzi weryfikację zgłoszeń i wyłoni zwycięzcę do końca kwietnia 2019 r. Pod uwagę będzie brana udokumentowana masa zwierza po wypatroszeniu (niezależnie od tego, czy gwizd został już odbity czy nie – Organizator sugeruje ważenie dzików przed odbiciem oręża). W razie jednakowej masy tuszy o zwycięstwie zadecyduje średnia długość szabel.
  5. Wszyscy Uczestnicy, których dziki zakwalifikowały się do pierwszej piątki najcięższych, zobowiązują się do przygotowania opowiadań relacjonujących okoliczności ich pozyskania (opowiadania zostaną opublikowane na łamach „Braci Łowieckiej”) oraz zgadzają się na opublikowanie swojego wizerunku w materiałach promujących konkurs i na łamach „Braci Łowieckiej”, w witrynie internetowej i na fanpage’u „Braci Łowieckiej” na portalu Facebook, a także na platformach należących do Współorganizatora.
  6. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa o północy w piątek 19 kwietnia 2019 r. Można je przesyłać drogą elektroniczną na adres braclowiecka@oikos.net.pl lub pocztą tradycyjną: Redakcja „Braci Łowieckiej”, ul. Kaliska 1 m. 7, 02-316 Warszawa (z dopiskiem na kopercie „Dzik sezonu”), wraz z wypełnionym formularzem konkursowym, o którym mowa w pkt IV.3.
  7. Wyniki konkursu zostaną opublikowane w wydaniu „Braci Łowieckiej” nr 6/2019 oraz w witrynie internetowej „Braci Łowieckiej” (www.braclowiecka.pl) w maju 2019 r. Zwycięzcy zostaną także powiadomieni telefonicznie.
Red., Fot. Archiwum konkursu

dodaj komentarz

0 komentarzy

Napisz komentarz

Uwaga! Aby dodać komentarz, musisz posiadać konto w serwisie braclowiecka.pl oraz być zalogowanym.