strona główna

Konkursy

Konkurs na najlepsze zagospodarowanie łowisk pod względem warunków bytowych zwierzyny

Marzec 28 11:33 2011 Wydrukuj

 
Firma Lemigo z Grudziądza ufundowala trzy nagrody o łącznej wartości 10 000 zł za najlepsze zagospodarowanie łowisk pod względem warunków bytowych zwierzyny drobnej.
 

Komisja konkursowa będzie brała pod uwagę ogólne sposoby zagospodarowania łowiska, które wpływają na poprawę warunków bytowych zwierzyny drobnej, a w szczególności: 
- polepszanie warunków środowiska (liczba remiz i nasadzeń śródpolnych, sposoby dokarmiania, podawania soli i szczepionek)
- polowania na drapieżniki (liczba i rodzaj polowań, aktywność członków koła w polowaniach, liczba sztucznych nor do polowań na drapieżniki)
- rasowe psy myśliwskie do polowań na drapieżniki (liczba ułożonych norowców, liczba instruktorów kynologicznych).
 
Trzy najlepsze koła otrzymają:
- za pierwsze miejsce: kupon o wartości 4000 zł na wyroby firmy Lemigo oraz kupon o wartości 2000 zł na zakup zajęcy lub kuropatw do zasiedlenia w łowisku,

- za drugie miejsce: kupon o wartości 3000 zł na wyroby firmy Lemigo,

- za trzecie miejsce - kupon o wartości 1000 zł na wyroby firmy Lemigo.
 
Koło łowieckie, które zajmie pierwsze miejsce, dodatkowo otrzyma od ZG PZŁ 10 szt. zajęcy do introdukcji.
 
                                
 

Opiekę merytoryczną nad konkursem sprawuje Klub Niemieckiego Teriera Myśliwskiego.
 
 

Zgłoszenia należy przesyłać do końca czerwca br. pod adresem redakcji BŁ: skr. poczt. 54, 00-973 Warszawa, z dopiskiem "Lemigo". Powinny one zawierać: nazwę koła, adres, numer telefonu kontaktowego oraz opis (maksymalnie 4 strony maszynopisu) stosowanych w kole sposobów zagospodarowania łowisk mających na celu poprawę warunków bytowych zwierzyny drobnej. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w lipcu br.
Wyniki zostaną ogłoszone w numerze sierpniowym .

dodaj komentarz

0 komentarzy

Napisz komentarz

Uwaga! Aby dodać komentarz, musisz posiadać konto w serwisie braclowiecka.pl oraz być zalogowanym.