strona główna

Aktualności

Paweł Piątkiewicz prezesem NRŁ

Paweł Piątkiewicz prezesem NRŁ
Luty 19 16:40 2021 Wydrukuj

Uzasadnienie wyroku WSA w Warszawie z 13 stycznia br., wydane na początku lutego, nie pozostawiło wątpliwości co do składu prezydium NRŁ. Sąd uchylił decyzje ministrów środowiska Michała Wosia i klimatu Michała Kurtyki ze względu na uchybienia proceduralne. Od tego dnia nie uwzględnia się postanowienia ministra środowiska z września 2019 r. ani decyzji obu wymienionych ministrów kolejno z października 2019 r. i lutego 2020 roku. I nie ma tu znaczenia czas na uprawomocnienie się wyroku.

 
Powodem takiego rozstrzygnięcia WSA było naruszenie prawa do czynnego udziału w postępowaniu wszystkich upoważnionych do tego stron, w tym Pawła Piątkiewicza, co on sam podniósł w złożonej przez siebie skardze. Wyrok przywraca go na stanowisko prezesa NRŁ z dniem 13 stycznia br., wraz z wybranym we wrześniu 2019 r. składem prezydium. Wątpliwości pojawiają się co do tych jego członków, którzy zdążyli złożyć rezygnacje. Sąd zaznaczył ponadto, że podstawą do uchylenia wspomnianych decyzji jest również naruszenie przepisów k.p.a. przez ministra Wosia, który dokonał rozstrzygnięcia tylko w odniesieniu do części uchwał z 4 września 2019 r., choć wstrzymał wykonalność wszystkich podjętych tego dnia. Minister klimatu zaś nie dostrzegł tego uchybienia i uchylił później decyzję swojego poprzednika również w niepełnym zakresie.
 
WSA nie rozwiązał najważniejszej kwestii dotyczącej funkcjonowania NRŁ, a mianowicie wątpliwości, czy odwołanie jej prezesa jest zgodne ze Statutem PZŁ. Podkreślił jednak, że rada i jej prezydium to organy wewnętrzne zrzeszenia, a nie organy administracji publicznej, co powinien wziąć pod uwagę minister Kurtyka (tym razem stojący na czele resortu klimatu i środowiska), który musi ponownie się zmierzyć z problemem i doprowadzić postępowanie do końca. W tym przypadku nie obowiązuje zasada, na co zwrócił uwagę skład sędziowski, że kompetencje trzeba wykładać w sposób ścisły. Do ministra należy więc rozstrzygnięcie, czy można tutaj zastosować tzw. zasadę lustra. Zgodnie z nią podmiot uprawniony do wyboru członka organu ma również prawo go odwołać.
 
Ministerstwo musi teraz dopełnić formalności i powiadomić o postępowaniu strony, których dotyczyły objęte postępowaniem administracyjnym uchwały z września 2019 roku. Może podtrzymać swoje wcześniejsze zdanie albo umorzyć sprawę.
 
Red., Fot. archiwum

dodaj komentarz

0 komentarzy

Napisz komentarz

Uwaga! Aby dodać komentarz, musisz posiadać konto w serwisie braclowiecka.pl oraz być zalogowanym.