strona główna

Jubileusze i inne uroczystości

65-lecie KŁ "Foka" w Kołobrzegu

5 listopada 2011 r. obchodziliśmy jubileusz 65-lecia powstania Koła Łowieckiego „Foka”. Ten szczególny dzień rozpoczęliśmy polowaniem hubertowskim. Główna uroczystość odbyła się wieczorem w restauracji „Barko” w Charzynie. Wśród zaproszonych gości byli m.in. przedstawiciele władz okręgowych PZŁ, Lasów Państwowych, sąsiednich kół łowieckich i współpracujących z nami firm oraz myśliwi, ich rodziny i znajomi. Goście złożyli członkom koła gratulacje i...

45-lecie KŁ "Daniel" w Stargardzie Szczecińskim

W 2011 r. stargardzkie KŁ „Daniel” obchodziło jubileusz 45-lecia. Powstało ono w 1966 r., gdy decyzją władz wojskowych oraz walnego zgromadzenia cywilni członkowie zostali wykluczeni z szeregów WKŁ „Knieja”. Nie pozostali jednak bezczynni i utworzyli koło „Daniel”.  Początki były trudne, w pierwszych dwóch latach działalności koła w leśno-polnym obwodzie postawiono prawie 400 urządzeń łowieckich, głównie budek dla kuropatw, karmników dla zajęcy oraz...

60 lat "Cietrzewia" w Rzeszowie

24 września 2011 r. myśliwi z WKŁ nr 508 „Cietrzew” w Rzeszowie spotkali się na uroczystości obchodów 60-lecia koła. Początkowo było to Koło Łowieckie nr 9 w Rzeszowie i istniało przy Jednostce Wojskowej nr 1005. Polowało w nim wówczas 28 osób. 15 stycznia 1960 r. uchwalono zmianę nazwy na Koło Łowieckie „Cietrzew” w Rzeszowie. W następnych latach nazwa się utrwaliła – pozostał w niej cietrzew jako relikt czasów, kiedy w obwodach koła polowano na te piękne...

50 lat KŁ "Pogoń" z Warszawy

W 2011 r. koło „Pogoń” z Warszawy obchodziło 50-lecie swojego istnienia. Aby uczcić tę okrągłą rocznicę, 5 listopada ub.r. na terenie gminy Zbójna, na malowniczych Kurpiach, zorganizowano polowanie zbiorowe ku czci św. Huberta. Przeprowadzono tylko dwa pędzenia, ale pokot był obfity.  Po polowaniu w kościele w Zbójnej odbyła się uroczysta msza św., a następnie ksiądz proboszcz Henryk Osowiecki w asyście pocztu sztandarowego, myśliwych, ich rodzin i gości...

50-lecie KŁ "Boruta" w Białymstoku

18 września 2011 r. na terenie Strzelnicy Myśliwskiej Zielona odbyły się uroczystości z okazji 50-lecia KŁ „Boruta” w Białymstoku. Koło otrzymało sztandar oraz „Złoty Medal Zasługi Łowieckiej”. Medalami udekorowano również kilkunastu wyróżniających się myśliwych. Członkowie koła odnowili przyrzeczenie łowieckie, odbyły się też zawody strzeleckie oraz myśliwska biesiada. W uroczystościach udział wzięło ok. 150 osób, w tym wielu znamienitych gości,...

Sześćdziesiątka nowohuckiego "Orlika"

Historia KŁ „Orlik”, które w 2011 r. obchodziło 60-lecie istnienia, jest pełna zwrotów i zmian. W 1951 r. 13 członków założycieli rozpoczęło swoją myśliwską przygodę, którą do dziś kontynuują ich następcy i spadkobiercy. Na początku swojej działalności koło dzierżawiło obwody na terenie powiatu miechowskiego oraz w okolicach Nowej Huty. Po zmianach w prawie łowieckim otrzymało obwód w rejonie Nowej Huty, o powierzchni ok. 8,5 tys. hektarów. „Orlik” w...

60-lecie WKŁ "Dublet"

5 listopada 2011 r. na terenie obwodu łowieckiego Myślibórz (woj. zachodniopomorskie) odbyły się obchody 60-lecia WKŁ „Dublet”. Jest to jedno z większych kół łowieckich w Szczecinie, założone w 1951 r. przez żołnierzy 5 Pułku Saperów. Obecnie „Dublet” liczy 81 członków, w tym 57 selekcjonerów. W skład zarządu wchodzą: prezes – Tadeusz Zagiczek, łowczy – Zbigniew Pańka, podłowczy – Tadeusz Zduńczuk i Norbert Nowak, sekretarz – niżej podpisany...

60 lat GKŁ "Jeleń" w Wałbrzychu

Obchody 60-lecia Górniczego Koła Łowieckiego „Jeleń” w Wałbrzychu skupiły się na upamiętnieniu zmarłych członków koła. W stanicy myśliwskiej w miejscowości Otok k. Bolesławca odsłoniliśmy umieszczoną w kapliczce granitową płytę z 30 tabliczkami zawierającymi nazwiska i daty śmierci, a także krótkie informacje o myśliwskim żywocie śp. kolegów. Odsłonięcie zbiegło się z polowaniem hubertowskim, a także wręczeniem dwóch „Brązowych Medali Zasługi...

65 lat KŁ "Łoś" w Iławie

15 października 2011 r. w Jażdżówkach odbyły się obchody 65. rocznicy powstania koła „Łoś” w Iławie, połączone z nadaniem i poświęceniem sztandaru. Początkowo nazwa koła i dzierżawione obwody były nieco inne, ale był to czas tuż po wojnie, kiedy dopiero tworzyły się zasady organizacyjne Polskiego Związku Łowieckiego. Jesienią 1946 r. w dawnym powiecie suskim powołano Miejskie Koło Łowieckie w Iławie, które następnie zmieniło nazwę na KŁ nr 1 w Iławie, a w...

65 lat KŁ "Szarak" w Nowym Mieście Lubawskim

W 2011 r. myśliwi z „Szaraka” obchodzili 65-lecie powstania koła. 15 lipca 1946 r. zapadła decyzja o założeniu Klubu Łowieckiego z siedzibą w Nowym Mieście n. Drwęcą, a w 1953 r. Klub przekształcono w Koło Łowieckie Nr 1 w Nowym Mieście Lubawskim i formalnie zarejestrowano w Olsztynie.   Obecnie w skład zarządu KŁ „Szarak” wchodzą: prezes – Krzysztof Kwiatkowski, łowczy – Andrzej Wilczopolski, podłowczy – Tadeusz Majewski, sekretarz – niżej podpisana i...