strona główna

Jubileusze i inne uroczystości

50 lat KŁ "Diana" w Wołowie

Listopad 21 14:52 2012 Wydrukuj

W sobotę 25 sierpnia br. uroczyście obchodzono jubileusz 50-lecia KŁ „Diana” w Wołowie k. Pieniężna. Na placu targowym zgromadzili się myśliwi (wszyscy w nowych galowych mundurach) i goście, by wraz z pocztami sztandarowymi, przy akompaniamencie sygnalistów, przemaszerować ulicami miasta do kościoła św. Piotra i Pawła. W pochodzie uczestniczyli również członkowie rodzin myśliwych i mieszkańcy Pieniężna.

W trakcie jubileuszowej mszy nadano i poświęceno sztandar koła. Aktu nadania dokonał przewodniczący ZO PZŁ w Elblągu Wieńczysław Tylkowski, a poświęcenia – proboszcz parafii ks. Franciszek Martyna. Na uroczystość przybyły poczty sztandarowe ZO PZŁ w Elblągu oraz zaprzyjaźnionych kół „Czajka” i „Dzik” w Ornecie. Odpowiednią atmosferę tworzyła muzyka w wykonaniu zespołu Hubertus ze Sztumu, który na zakończenie dał krótki koncert muzyki myśliwskiej.

Dalszy ciąg obchodów odbył się na terenie leśniczówki Wałsza. Po krótkim przedstawieniu historii koła przez prezesa zarządu Marcina Bieńkowskiego zaproszeni goście złożyli członkom gratulacje i życzenia oraz przekazali okolicznościowe upominki. Wręczono także Srebrne Medale Zasługi Łowieckiej Edwardowi Kamińskiemu i Witoldowi Olewniczakowi. Po zakończeniu części oficjalnej wszyscy udali się na piknik rodzinny, gdzie przy suto zastawionych stołach długo toczyły się myśliwskie rozmowy.

Historia koła sięga lipca 1962 r., kiedy grupa pracowników ówczesnego Wojewódzkiego Zjednoczenia PGR w Olsztynie zorganizowała i zarejestrowała je jako KŁ „Diana”. W skład zarządu weszli wtedy: Edward Sasin (prezes), Grzegorz Nowicki (łowczy), Stanisław Wróbel (sekretarz) i Jan Kumor (skarbnik). Po roku „Diana” straciła pierwszy bardzo dobry obwód po zlikwidowanym ośrodku zwierzyny drobnej w powiecie bartoszyckim, bo znaleźli się na niego chętni o silniejszej pozycji niż założyciele koła. Starania o nowy teren trwały rok i wreszcie przydzielono kołu obwód nr 52 w rejonie Pieniężna, który dzierżawi do dziś. Po następnych dwu latach otrzymało ono drugi obwód w powiecie lidzbarskim. Łączna powierzchnia obwodów wynosi 11,5 tys. hektarów.

Początkowe lata działalności KŁ „Diana” nie należały do najłatwiejszych. Myśliwych było niewielu, część założycieli odeszła do swoich dawnych kół, a otrzymane łowiska świeciły pustkami. Oba obwody wymagały nakładów, by je zagospodarować i odbudować pogłowie. Stopniowo sytuacja się poprawiała, gdyż zwiększyła się liczebność zwierzyny, a tym samym – fundusze koła. Dużym wysiłkiem w latach 1985–87 wybudowano w obwodzie nr 144 w Wilczkowie kwaterę myśliwską z magazynem. Koło przeżywało wzloty i upadki, lecz przetrwało i umocniło się, zgodnie z porzekadłem: „co cię nie zabije...”. W latach 2003–05 na zakupionej działce w Wołowie k. Pieniężna wyremontowano stojący tam dom i urządzono w nim stałą kwaterę myśliwską. Wtedy, zachowując nazwę „Diana”, zmieniono adres z Olsztyna na Wołowo i koło rozpoczęło działalność w elbląskim okręgu PZŁ.

Dzisiaj w kole poluje 47 myśliwych, w tym wielu wnuków założycieli i jego pierwszych członków. Rozkłady nie są imponujące, bo
corocznie strzela się ok. 10 jeleni, 90 saren i 55 dzików, lecz obecny zarząd uważa, że przy dobrym gospodarowaniu można te stany zwiększyć bez szkody dla łowiska.

Pisząc o „Dianie”, nie mogę się oprzeć osobistej refleksji. Z tym kołem związane są bowiem moje najwcześniejsze przeżycia łowieckie. Byłem pierwszym myśliwym, który został do niego przyjęty w październiku 1962 roku. Jubileusz koła jest więc też moim jubileuszem przynależności do łowieckiej braci. W „Dianie” przeżywałem zarówno lepsze, jak i gorsze chwile. Pełniłem wszystkie funkcje w zarządzie: od skarbnika, przez sekretarza i łowczego, do prezesa zarządu. W 1995 r. odszedłem do innego koła, które dzierżawi obwody w pobliżu Olsztyna, co znacznie obniżyło ponoszone przeze mnie koszty związane z polowaniem. W dalszym ciągu jednak kolegom z „Diany” życzę wielu sukcesów i aby zawsze Bór im darzył!

Tekst i zdjęcia: Ryszard Dobek








dodaj komentarz

0 komentarzy

Napisz komentarz

Uwaga! Aby dodać komentarz, musisz posiadać konto w serwisie braclowiecka.pl oraz być zalogowanym.