W najnowszym numerze BŁ

Spis treści numeru 11/2018

zobacz więcej

Aktualności

Wniosek o odwołanie Jenocha trafił do ministerstwa

We wtorek 13 listopada szef OPZZRiOR Sławomir Izdebski złożył do ministra środowiska wniosek o odwołanie przewodniczącego ZG PZŁ Piotra Jenocha. W 13 punktach uzasadnienia wskazuje m.in. na powiązania obecnego łowczego krajowego z poprzednimi władzami Związku. Jenoch – jak czytamy we wniosku – był zaufanym i najbliższym współpracownikiem Lecha Blocha. Jego protekcji zawdzięczał ponoć kolejne stanowiska w LP oraz PZŁ. Ma też nadal wykonywać polecenia Blocha. Na potwierdzenie tej tezy Izdebski przytacza informacje o zwolnieniach osób nieprzychylnych poprzedniemu łowczemu krajowemu oraz zlecenie ściśle ukierunkowanego audytu (a dokładnie „dochodzenia i znalezienia haków” na przeciwników Blocha).

Obostrzenia w związku z ASF-em już w Świętokrzyskiem

„Poza obszarami” – brzmiała informacja odnosząca się do 90-kilogramowego, trzyletniego odyńca padłego w pobliżu miejscowości Stary Rachów w Lubelskiem (gmina Annopol, powiat kraśnicki), zaledwie ok. 5 km w linii prostej od Wisły, u którego pod koniec października br. potwierdzono zakażenie wirusem ASF-u. W związku z dużą bliskością granicy z województwem świętokrzyskim również w jego obrębie decyzją KE z 8 listopada br. wyznaczono obszar objęty obostrzeniami. Dotychczas znajdowało się ono poza unijnymi restrykcjami w zakresie ASF-u. Zaczęło się od strefy żółtej w gminach Tarłów i Ożarów w powiecie opatowskim oraz Dwikozy, Zawichost i mieście Sandomierz w powiecie sandomierskim.

Izdebski chce odwołania Jenocha i audytu w PZŁ za 20 lat rządów Blocha

Ledwie poznaliśmy wstępne wnioski z audytu wewnętrznego przeprowadzonego w PZŁ, a informacje o nieprawidłowościach w zrzeszeniu przedstawili poseł Jarosław Sachajko (Kukiz’15) i Sławomir Izdebski (lider OPZZRiOR) podczas konferencji prasowej zorganizowanej 8 listopada br. w sejmie. To wystąpienie miało dość chaotyczny charakter – do jednego worka wrzucono kwestie finansowe i zaangażowanie PZŁ w profilaktykę ASF-u, tworząc dość karkołomne powiązanie. Na wstępie dowiedzieliśmy się bowiem, że przedmiotem konferencji jest brak nadzoru Ministerstwa Środowiska nad PZŁ, który – jak stwierdził Jarosław Sachajko – zarządza ogromnym majątkiem publicznym. Zdaniem posła ten zarząd wygląda tragicznie, ponieważ pieniądze „gdzieś” się rozchodzą, a jednocześnie brakuje kontroli nad walką z ASF-em.

Wnioski do kół o informację publiczną

Otrzymujemy kolejne wiadomości o napływających do kół łowieckich wnioskach o udostępnienie informacji publicznej. Nadawcy – osoby fizyczne – żądają przedstawienia planu hodowlanego na lata 2017–2018 i zatwierdzonych rocznych planów łowieckich, a także podania liczby przeprowadzonych odstrzałów redukcyjnych zwierząt łownych, zorganizowanych polowań zbiorowych (ze wskazaniem ich dat), stanu i pozyskania dzika, jelenia, sarny i zwierzyny drobnej oraz liczby zorganizowanych szkoleń w zakresie prawidłowego łowiectwa i strzelectwa myśliwskiego (wszystkie te informacje mają być podane za okres od 1 stycznia 2017 r. do chwili złożenia wniosku).

Audyt ZG PZŁ wykazał kilkumilionowe straty

Dotarliśmy do treści niepublikowanego wstępnego raportu opracowanego po audycie wewnętrznym w ZG PZŁ. Analizą objęto 2017 r. i pierwsze cztery miesiące 2018 r. Kontrolerzy wykazali szereg nieprawidłowości, które mogły doprowadzić do znaczących strat finansowych w zrzeszeniu. Wskazano przede wszystkim, że poprzedni łowczy krajowy nie uregulował proceduralnie procesu zakupowego, co wprowadzałoby przejrzysty system wyboru usługodawców na zasadach konkurencyjności. Decyzje o zakupach były tymczasem podejmowane uchwałami ZG PZŁ, a dostawców wyłaniano na podstawie niejasnych kryteriów, przy zawyżonych – jak wynika z analiz audytorów – w stosunku do oferty rynkowej cenach. Stwierdzono także obecność fasadowych pośredników, którzy nakładali nienależne marże, oraz zidentyfikowano powiązania między dostawcami a niektórymi pracownikami PZŁ.

Myśliwy stracił dom w pożarze. Potrzebna pomoc

15 października br. jeden z myśliwych, członków KŁ „Knieja” w Ośnie Lubuskim, stracił w wyniku pożaru dom, a wraz z nim dorobek życia. W akcję gaśniczą oraz późniejsze porządkowanie miejsca tragedii niemal niezwłocznie włączyli się koledzy po strzelbie. Po zakończeniu działań o pomoc i wsparcie dla ofiar żywiołu zaapelował łowczy Kamil Banaszkiewicz. „Taka tragedia może zdarzyć się każdemu z nas. Dlatego nie możemy być obojętni... Pokażmy serce, bo myśliwy to człowiek prawy i dobry” – napisał w wiadomości, która dzięki Cezaremu Czarneckiemu, członkowi koła i czytelnikowi BŁ, dotarła również do naszej redakcji.

zobacz więcej

Konkursy

Konkurs na najcięższy wieniec byka jelenia sezonu 2018/2019

Po kilku latach przerwy reaktywujemy konkurs na najcięższy wieniec byka jelenia szlachetnego. W sezonach 2007/2008–2009/2010 organizowaliśmy go wraz z FH Knieja w Krakowie, która przyjęła propozycję ufundowania głównej nagrody – lornetki z dalmierzem MeoRange 10x42 HD o wartości rynkowej 7500 zł – w nowej odsłonie rywalizacji. Zasady pozostają niezmienione. Czekamy na zgłoszenia wieńców z podaniem ich masy brutto ocenionej minimum 30 dni od daty pozyskania.

Konkurs na najcięższe parostki 2018 r.

Po okresie przerwy powracamy do organizacji konkursu na najcięższe parostki sezonu, który był realizowany w latach 2007–2011. Przegląd zwycięskich rogaczy we wszystkich pięciu edycjach prezentujemy w galerii zamieszczonej u dołu strony. Najcięższe trofeum spośród nich zdobył Robert Zajda w obwodzie KŁ „Las” w Radomiu w 2009 r. Masa brutto zgłoszonych parostków wyniosła 853 g. W 2011 r. w KŁ „Cyranka” w Złotoryi Wiesław Twardowski strzelił tylko nieznacznie lżejszego kozła. Jego trofeum ważyło 850 g. Jaka masa okaże się największa w tym roku?

Konkurs na najcięższego dzika sezonu 2018/2019

„Mocny karabin za potężnego dzika!” – organizowana pod taką nazwą pierwsza edycja konkursu BŁ i firmy Łowca w Rudzie Śląskiej na najcięższego czarnego zwierza spotkała się z bardzo dobrym odzewem. Otrzymaliśmy 18 zgłoszeń, a udokumentowane masy strzelonych osobników wahały się od 123 do 196 kg. Pięć odyńców miało masę 180 kg i więcej, co jednoznacznie wskazuje, że przed upolowaniem mogły ważyć przeszło 200 kg. Jesteśmy przekonani, że mimo natężonego odstrzału w ramach redukcji liczebności czarnego zwierza spowodowanej szerzącym się ASF-em w naszych łowiskach nie brakuje rosłych dzików, większych niż zaprezentowane w pierwszej edycji konkursu. Dlatego wespół z firmą Łowca kontynuujemy poszukiwania najcięższych przedstawicieli tego gatunku.

Zdobywca najcięższego dzika sezonu wyłoniony!

Do konkursu BŁ i firmy „Łowca” w Rudzie Śląskiej „Mocny karabin za potężnego dzika!” na czarnego zwierza o największej masie strzelonego w minionym sezonie nadesłano 18 zgłoszeń. W pięciu przypadkach masa pozyskanych tusz przekroczyła 180 kg. Najcięższy okazał się odyniec zdobyty 1 października 2017 r. przez Grzegorza Kozińskiego ​(na zdjęciu u góry), członka KŁ „Bażant” w Poniatowej, na polowaniu w obwodzie łowieckim nr 180, który dzierżawi KŁ „Azotrop” w Puławach. Wskaźnik elektronicznej wagi już po odbiciu oręża wyświetlił 196 kg! Średnia długość szabel wyniosła 22,5 cm. Szafa na broń szczęśliwca wzbogaci się o nagrodę główną – sztucer Roessler Titan 6 Allround Green Camo w kal. 8x57 JS.

Konkurs na najciekawsze parostki sezonu 2018/2019

Spośród 46 trofeów (w tym pięciu perukarzy) zgłoszonych w ubiegłorocznej edycji konkursu na najciekawsze parostki internauci wytypowali najlepiej ocenioną dziesiątkę. Z największym uznaniem komisji konkursowej spotkał się tym razem myłkus zdobyty przez Zdzisława Zawadzkiego z KŁ „Daniel” w Kole. Trzeba przyznać, że forma parostków tego capa wzbudziła duży podziw. Nawet w zestawieniu z niezwykłym trofeum zaprezentowanym rok wcześniej przez Andrzeja Prokopowicza z WKŁ „Świt” w Zamościu.