W najnowszym numerze BŁ

Spis treści numeru 10/2018

zobacz więcej

Aktualności

650 zł za sanitarny odstrzał lochy

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi planuje zwiększenie wysokości rekompensat za odstrzał sanitarny dzików. Projekt nowelizacji rozporządzenia w tej sprawie właśnie trafił do uzgodnień i konsultacji. Przewiduje on wprowadzenie jednolitego dla całego kraju ryczałtu w wysokości 650 zł za odstrzał loszek przelatkowych i loch oraz 300 zł za pozostałe dziki. W jeszcze obowiązującym rozporządzeniu stawki te są zróżnicowane w zależności od tego, czy odstrzał został zarządzony w strefach objętych obostrzeniami na mocy decyzji Komisji Europejskiej czy poza nimi (odpowiednio 482 zł lub 387 zł przysługuje za każdą samicę o masie tuszy powyżej 30 kg, w przypadku pozostałych dzików jest to 398 zł lub 283 zł).

Tablice ostrzegawcze na zbiorówkach wg ustalonego wzoru od 15 października

Wprowadzone zgodnie z wymogiem zawartym w nowelizacji Prawa łowieckiego z marca br. rozporządzenie ministra środowiska ws. tablicy ostrzegawczej o polowaniu zbiorowym zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw 9 października i wejdzie w życie pięć dni od tego terminu, tj. 15 października, choć obowiązek znakowania spoczywał na myśliwych od samego początku sezonu zbiorówek. W dokumencie szczegółowo określono wzór tablicy. Sprecyzowano również sposób rozmieszczenia tablic w terenie.

Ukazał się kalendarz ścienny myśliwych i sympatyków łowiectwa na 2019 r.

Do sprzedaży trafił kalendarz ścienny myśliwych i sympatyków łowiectwa na 2019 r., wydany jak co roku nakładem Oficyny Wydawniczej Oikos. Wśród ilustrujących go 12 plansz znajdują się wyłącznie zdjęcia autorstwa polskich fotografików przyrody (w tej edycji są to: Magdalena Sarat, Wojciech Misiukiewicz, Łukasz Łukasik, Ryszard Adamus oraz nieżyjący już Lech Karauda) wykonane w krajowych łowiskach.
 
Kalendarz zawiera niezbędne informacje dla każdego myśliwego i sympatyka łowiectwa: czytelne kalendarium z wyraźnym podziałem tygodniowym, imiona solenizantów, godziny wschodów i zachodów Słońca oraz Księżyca, pełnie Księżyca, kalendarz polowań, zmiany czasu i ważniejsze święta, a także kalendarium na poprzedni i następny miesiąc.

Małopolska i Śląsk bez polowań przez… zmianę klimatu

AKTUALIZACJA: Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 października 2018 r. w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu noszenia broni i przemieszczania jej w stanie rozładowanym zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw 16 października i wejdzie w życie 19 października. Ostatecznie obostrzenia obejmą obszar Krakowa w założonym w projekcie terminie od 19 do 25 października, natomiast w województwach małopolskim i śląskim czas ich obowiązywania skrócono do...

Zmiana niemieckiego prawa łowieckiego do walki z ASF-em

Bundestag przegłosował zmiany w niemieckim prawie łowieckim. Zgodnie z nimi w razie wystąpienia epidemii wśród zwierząt łownych myśliwi – jako osoby prywatne – mogą zostać z urzędu zobowiązani do podjęcia działań w celu jej zwalczania i muszą tolerować czynności prowadzone w ich obwodach łowieckich przez inne podmioty. Zmiany w prawie przewidują jednocześnie system rekompensat z tego tytułu. W przypadku udziału w urzędowo nakazanym odstrzale dzików (to odpowiednik naszego odstrzału sanitarnego) premie za każdego strzelonego osobnika mają sięgać nawet 800 euro (ok. 3400 zł).

Kolejne zagrożenie – CWD u jeleniowatych

O trwającym programie monitoringu CWD u jeleniowatych w Polsce oraz zadaniach stających w związku z tą chorobą przed służbą weterynaryjną i myśliwymi rozmawiamy z lek. wet. Krzysztofem Jażdżewskim, zastępcą głównego lekarza weterynarii.

Rozporządzenie MRiRW w sprawie wprowadzenia programu mającego na celu poszerzenie wiedzy o ryzyku wystąpienia przewlekłej choroby wyniszczającej (CWD) jeleniowatych na lata 2018–2020 obowiązuje od lutego br. Na jakim etapie znajduje się jego realizacja? Czy udało się wdrożyć system pobierania próbek do badań i czy możemy się spodziewać wystąpienia choroby w Polsce w najbliższych latach?

W Szwajcarii myśliwi jeszcze postrzelają

„W Szwajcarii myśliwi już nie postrzelają?” – pytała w niedawnym artykule „Gazeta Wyborcza”. Odnosiła się w nim do zaplanowanego na 23 września br. referendum inicjatywy społecznej „Wildhüter statt Jäger” (tj. „Łowczy zamiast myśliwego”), które miało zakazać wykonywania polowania myśliwym w kantonie Zurych (nie zaś w całym kraju, jak mógłby sugerować tytuł), a obowiązki redukcji zwierząt scedować na zawodowych myśliwych opłacanych ze środków publicznych. Eliminowaliby oni wyłącznie zwierzęta chore lub ranne, pozostałe aspekty regulowania populacji zwierząt pozostawiając naturze.

zobacz więcej

Konkursy

Konkurs na najcięższy wieniec byka jelenia sezonu 2018/2019

Po kilku latach przerwy reaktywujemy konkurs na najcięższy wieniec byka jelenia szlachetnego. W sezonach 2007/2008–2009/2010 organizowaliśmy go wraz z FH Knieja w Krakowie, która przyjęła propozycję ufundowania głównej nagrody – lornetki z dalmierzem MeoRange 10x42 HD o wartości rynkowej 7500 zł – w nowej odsłonie rywalizacji. Zasady pozostają niezmienione. Czekamy na zgłoszenia wieńców z podaniem ich masy brutto ocenionej minimum 30 dni od daty pozyskania.

Konkurs na najcięższe parostki 2018 r.

Po okresie przerwy powracamy do organizacji konkursu na najcięższe parostki sezonu, który był realizowany w latach 2007–2011. Przegląd zwycięskich rogaczy we wszystkich pięciu edycjach prezentujemy w galerii zamieszczonej u dołu strony. Najcięższe trofeum spośród nich zdobył Robert Zajda w obwodzie KŁ „Las” w Radomiu w 2009 r. Masa brutto zgłoszonych parostków wyniosła 853 g. W 2011 r. w KŁ „Cyranka” w Złotoryi Wiesław Twardowski strzelił tylko nieznacznie lżejszego kozła. Jego trofeum ważyło 850 g. Jaka masa okaże się największa w tym roku?

Konkurs na najcięższego dzika sezonu 2018/2019

„Mocny karabin za potężnego dzika!” – organizowana pod taką nazwą pierwsza edycja konkursu BŁ i firmy Łowca w Rudzie Śląskiej na najcięższego czarnego zwierza spotkała się z bardzo dobrym odzewem. Otrzymaliśmy 18 zgłoszeń, a udokumentowane masy strzelonych osobników wahały się od 123 do 196 kg. Pięć odyńców miało masę 180 kg i więcej, co jednoznacznie wskazuje, że przed upolowaniem mogły ważyć przeszło 200 kg. Jesteśmy przekonani, że mimo natężonego odstrzału w ramach redukcji liczebności czarnego zwierza spowodowanej szerzącym się ASF-em w naszych łowiskach nie brakuje rosłych dzików, większych niż zaprezentowane w pierwszej edycji konkursu. Dlatego wespół z firmą Łowca kontynuujemy poszukiwania najcięższych przedstawicieli tego gatunku.

Zdobywca najcięższego dzika sezonu wyłoniony!

Do konkursu BŁ i firmy „Łowca” w Rudzie Śląskiej „Mocny karabin za potężnego dzika!” na czarnego zwierza o największej masie strzelonego w minionym sezonie nadesłano 18 zgłoszeń. W pięciu przypadkach masa pozyskanych tusz przekroczyła 180 kg. Najcięższy okazał się odyniec zdobyty 1 października 2017 r. przez Grzegorza Kozińskiego ​(na zdjęciu u góry), członka KŁ „Bażant” w Poniatowej, na polowaniu w obwodzie łowieckim nr 180, który dzierżawi KŁ „Azotrop” w Puławach. Wskaźnik elektronicznej wagi już po odbiciu oręża wyświetlił 196 kg! Średnia długość szabel wyniosła 22,5 cm. Szafa na broń szczęśliwca wzbogaci się o nagrodę główną – sztucer Roessler Titan 6 Allround Green Camo w kal. 8x57 JS.

Konkurs na najciekawsze parostki sezonu 2018/2019

Spośród 46 trofeów (w tym pięciu perukarzy) zgłoszonych w ubiegłorocznej edycji konkursu na najciekawsze parostki internauci wytypowali najlepiej ocenioną dziesiątkę. Z największym uznaniem komisji konkursowej spotkał się tym razem myłkus zdobyty przez Zdzisława Zawadzkiego z KŁ „Daniel” w Kole. Trzeba przyznać, że forma parostków tego capa wzbudziła duży podziw. Nawet w zestawieniu z niezwykłym trofeum zaprezentowanym rok wcześniej przez Andrzeja Prokopowicza z WKŁ „Świt” w Zamościu.