strona główna

Okresy polowań

Okresy polowań | zmiana parametrów
Wybrany okres: 1.2019
Gatunek
Okres polowań
Jeleń szlachetny
byki, cielęta
cały miesiąc
łanie
do 15
Jeleń sika
byki, łanie, cielęta
do 15
Daniel
byki, cielęta
cały miesiąc
łanie
do 15
Muflon
tryki
cały miesiąc
owce, jagnięta
do 15
Sarna
kozy, koźlęta
do 15
Dzik
cały miesiąc
Kuny, tchórz
cały miesiąc
Lis
cały miesiąc
Jenot, norka amerykańska, szop pracz
cały miesiąc
Piżmak
cały miesiąc
Zając szarak, dziki królik
do 1
w drodze odłowu
do 15
Bażant
koguty, kury2
cały miesiąc
Kuropatwa1
do 15
Gęsi: zbożowa i białoczelna3
cały miesiąc
Gęgawa3
do 15
Wyjaśnienia przypisów
1 - w drodze odłowu
2 - tylko w OHZ bażanta
3 - w woj. zachodniopomorskim, lubuskim, wielkopolskim i dolnośląskim

W obwodach, w których w ostatnich dwóch latach kalendarzowych prowadzono zasiedlenia zajęcy, bażantów lub kuropatw, przez cały rok wolno polować na lisy. W obwodach, w których występują głuszce lub cietrzewie, przez cały rok wolno polować na lisy, borsuki, tchórze i kuny. Na terenach rybackich obrębów hodowlanych przez cały rok wolno polować na piżmaki.