strona główna

Okresy polowań

Okresy polowań | zmiana parametrów
Wybrany okres: 12.2017
Gatunek
Okres polowań
Jeleń szlachetny
byki, łanie, cielęta
cały miesiąc
Jeleń sika
byki, łanie, cielęta
cały miesiąc
Daniel
byki, łanie, cielęta
cały miesiąc
Muflon
tryki, owce, jagnięta
cały miesiąc
Sarna
kozy, koźlęta
cały miesiąc
Dzik
cały miesiąc
Kuny, tchórz
cały miesiąc
Lis
cały miesiąc
Jenot, norka amerykańska, szop pracz
cały miesiąc
Piżmak
cały miesiąc
Zając szarak, dziki królik
, 1
cały miesiąc
Bażant
koguty, kury2
cały miesiąc
Kuropatwa1
cały miesiąc
Dzikie kaczki3
do 21
Gęsi: zbożowa i białoczelna4
cały miesiąc
Gęgawa4
cały miesiąc
Gęsi: zbożowa, białoczelna, gęgawa
do 21
Łyska
do 21
Słonka
do 21
Wyjaśnienia przypisów
1 - w drodze odłowu
2 - tylko w OHZ bażanta
3 - krzyżówka, cyraneczka, głowienka, czernica
4 - w woj. zachodniopomorskim, lubuskim, wielkopolskim i dolnośląskim

W obwodach, w których w ostatnich dwóch latach kalendarzowych prowadzono zasiedlenia zajęcy, bażantów lub kuropatw, przez cały rok wolno polować na lisy. W obwodach, w których występują głuszce lub cietrzewie, przez cały rok wolno polować na lisy, borsuki, tchórze i kuny. Na terenach rybackich obrębów hodowlanych przez cały rok wolno polować na piżmaki.