strona główna

Okresy polowań

Okresy polowań | zmiana parametrów
Wybrany okres: 4.2018
Gatunek
Okres polowań
Dzik
cały miesiąc
Kuny, tchórz
do 2
Lis
do 2
Jenot, norka amerykańska, szop pracz
cały miesiąc
Piżmak
do 15

W obwodach, w których w ostatnich dwóch latach kalendarzowych prowadzono zasiedlenia zajęcy, bażantów lub kuropatw, przez cały rok wolno polować na lisy. W obwodach, w których występują głuszce lub cietrzewie, przez cały rok wolno polować na lisy, borsuki, tchórze i kuny. Na terenach rybackich obrębów hodowlanych przez cały rok wolno polować na piżmaki.