strona główna

Kalendarium wydarzeń

Kalendarium wydarzeń 03.2017

 • Co dalej z łowiectwem w Polsce? 2. sesja Wszechnicy Łowieckiej

  2. sesja Wszechnicy Łowieckiej odbędzie się już 1 marca br. w siedzibie Instytutu Badawczego Leśnictwa w Sękocinie Starym k. Warszawy. Tym razem organizatorzy podejmą próbę odpowiedzi na współcześnie bardzo nurtujące pytanie: „Co dalej z łowiectwem w Polsce?”. Tematyka seminarium ma oscylować wokół aktualnie drażliwej kwestii problemów występujących na styku łowiectwa z rolnictwem. Na spotkaniu zostaną poruszone zagadnienia szkód powodowanych przez zwierzynę (w ostatnim czasie wywołujących najwięcej konfliktów) i proponowanych w tym zakresie zmian prawnych, a także konsekwencji afrykańskiego pomoru świń oraz roli myśliwych w zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzeniania się tej choroby.

   
  Jako przykład szkodliwej ingerencji polityki w zarządzanie populacjami dzikich zwierząt pojawi się wątek ubiegłorocznej jesiennej inwentaryzacji dzików. Ponadto uczestnicy zidentyfikują najistotniejsze zagrożenia dla łowiectwa w naszym kraju.

  W roli prelegentów wystąpią: prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych Wiktor Szmulewicz, prezes Towarzystwa Rzeczoznawców i Likwidatorów Szkód Michał Wójcik, kierownik Samodzielnego Zakładu Zoologii Leśnej i Łowiectwa Wydziału Leśnego SGGW w Warszawie dr inż. Paweł Nasiadka, kierownik Zakładu Chorób Świń Państwowego Instytutu Weterynaryjnego – Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach prof. Zygmunt Pejsak oraz kierownik Instytutu Ochrony Przyrody PAN w Krakowie (i przewodniczący komitetu organizacyjnego Wszechnicy) prof. Henryk Okarma.
   
  Przypomnijmy, że Wszechnica Łowiecka to pomysł na to, aby stworzyć regularne forum przekazywania najnowszej wiedzy, wymiany informacji i nieskrępowanej dyskusji dla wszystkich zainteresowanych najszerzej rozumianym łowiectwem. To również szansa na polepszenie jakości dyskursu i zmianę postrzegania łowiectwa przez społeczeństwo oraz przezwyciężenie bierności czy wręcz nadmiernej uległości środowisk związanych z łowiectwem w czasach, gdy ta aktywność jest tak ostro atakowana w Europie.
   
  W skład komitetu organizacyjnego wchodzą przedstawiciele kilku ośrodków naukowych zajmujących się badaniami z zakresu łowiectwa: dr hab. Jakub Borkowski, prof. UWM (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie), dr hab. Zbigniew Borowski, prof. nadzw. (Instytut Badawczy Leśnictwa), dr hab. Robert Kamieniarz (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu) oraz wspomniany wyżej prof. dr hab. Henryk Okarma (Instytut Ochrony Przyrody PAN), a z ramienia Lasów Państwowych, odpowiadających za planowanie łowieckie – dr inż. Bogdan Balik. Patronat prasowy nad Wszechnicą Łowiecką sprawują oraz dwutygodnik leśników i przyjaciół lasu „Las Polski”.
   
  Założenia i wnioski z 1. sesji Wszechnicy Łowieckiej pt. „Ocena liczebności zwierzyny – skąd przychodzimy, dokąd idziemy?”, która odbyła się w czerwcu 2016 r., można znaleźć na witrynie wszechnicalowiecka.ibles.pl (TUTAJ). Spotkanie relacjonowaliśmy również w nr 8/2016 (artykuł można pobrać TUTAJ).
   
  Więcej informacji nt. zgłoszeń oraz kosztów uczestnictwa w wydarzeniu również na wszechnicalowiecka.ibles.pl.
   
  Red.
   
   
  Referaty przewodnie 2. sesji Wszechnicy Łowieckiej (1 marca 2017 r., godz. 10.00–15.00):

  1. Mgr inż. Wiktor Szmulewicz (Krajowa Rada Izb Rolniczych) – „Najważniejsze problemy na styku rolnictwa i łowiectwa”;

  2. Mgr inż. Michał Wójcik (Towarzystwo Rzeczoznawców i Likwidatorów Szkód) – „Zmiany w prawie łowieckim dotyczące szkód łowieckich – konsekwencje dla Skarbu Państwa, rolników i myśliwych”;

  3. Dr inż. Paweł Nasiadka (Wydział Leśny SGGW w Warszawie) – „Ocena liczebności dzików w październiku 2016 r. – jak polityka wpływa na łowiectwo i rolnictwo?”;

  4. Prof. dr hab. Zygmunt Pejsak (Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach) – „Afrykański pomór świń – czy myśliwi mogą pomóc w rozwiązaniu problemu?”;

  5. Prof. dr hab. Henryk Okarma (Instytut Ochrony Przyrody PAN w Krakowie) – „Najistotniejsze zagrożenia dla łowiectwa w Polsce”.

 • 21 marca – Międzynarodowy Dzień Lasów

  W 2012 r. Zgromadzenie Ogólne ONZ ustanowiło 21 marca Międzynarodowym Dniem Lasów. Jego obchody mają zwracać uwagę ludzi na znaczenie lasów. Tematem przewodnim minionej edycji została woda, której lasy są naturalnymi filtrami. Natomiast tym razem wydarzeniu przyświeca hasło „Lasy i energia”.
   
  Co roku z okazji tego święta poszczególne kraje włączają się w różne akcje na rzecz lasów, m.in. kampanie sadzenia drzew. W Polsce też wszyscy sadzą lasy. Ostatnio na fali odpierania krytyki łagodzącej przepisy o wycince nowelizacji „lex Szyszko” Ministerstwo Środowiska pochwaliło się, że RDLP w Olsztynie lada dzień zacznie sadzenie 21,5 mln drzew na powierzchni niemal 4 tys. ha. Z kolei łódzcy leśnicy przygotowali do odnowień i zalesień 16,5 mln młodych drzew. Łączna liczba sadzonek w całej Polsce wyniesie aż 500 mln.
   
  W zwiększanie lesistości w naszym kraju (i tak niemałej, bo lasy zajmują ok. 30% terytorium państwa) angażują się również myśliwi. Przykładem podejmowana od przeszło 30 lat inicjatywa WKŁ nr 155 „Sokół” w Stawach. Obecnie pod auspicjami Puławskiego Klubu Kół Łowieckich „Hubertus” wspólnie z Nadleśnictwem Puławy przeprowadza akcję sadzenia drzew w charakterze pikniku rodzinnego, w którym biorą udział także lokalne szkoły. Przez te wszystkie lata trochę obsadzonych hektarów już się uzbierało. Parafrazując słowa rzecznika prasowego resortu środowiska Pawła Muchy: „Sadziliśmy drzewa, zanim to było modne, i będziemy sadzić, kiedy przestanie być modne”, śmiało można powiedzieć, że myśliwi sadzili drzewa, zanim stało się to modne. Pozostaje trzymać kciuki za kontynuację tej idei i liczyć, że coraz więcej kół będzie podejmować u siebie podobną działalność.
   
  Red., Fot. Arch. Tomasza H. Marcinkowskiego