strona główna

Jubileusze i inne uroczystości

Kórnicki „Kogut” – najstarsze koło w Wielkopolsce

Podobnie jak wiele innych kół łowieckich w Polsce, tak i kórnicki „Kogut” zawdzięcza swoją nazwę wysokim przed laty stanom zwierzyny drobnej. Symbolem tamtejszych myśliwych jest bowiem dumny samiec kuropatwy. Niestety populacja tego gatunku uległa silnemu załamaniu i z końcem lat 70. w regionie kórnickim niemal zupełnie wyginęła. W ślad za tym niespełna dwie dekady później drastycznie spadła liczebność zająca. I mimo podejmowanych wysiłków (od 2005 r. koło...

70 lat łowiectwa na ziemi kwidzyńskiej

Choć w 2013 r. świętowaliśmy okrągły jubileusz 90-lecia Polskiego Związku Łowieckiego, to w wielu rejonach kraju historia zrzeszania się pod sztandarem tej organizacji sięga bez mała dwóch dekad mniej. Wśród nich jest choćby ziemia kwidzyńska, która przed II wojną światową znajdowała się w granicach Prus Wschodnich. Tworzenie struktur łowieckich zaczęło się tam niezwłocznie po przejęciu terenu przez polską administrację, po niemal całkowitej wymianie ludności....

15 lat Bractwa św. Huberta w Śliwicach

Początki Bractwa św. Huberta są ściśle związane z kaplicą w Okoninach. Od momentu jej powstania w 1998 r. odbywają się tam odpusty gromadzące m.in. leśników i myśliwych. Co roku mszę odpustową sprawuje ks. biskup diecezjalny. Na początku uroczystości te przygotowywały okoliczne koła łowieckie: „Przepiórka” ze Śliwic, „Wieniec” z Bydgoszczy oraz „Kotlina” z Lipowej, z czasem jednak zaistniała potrzeba wyodrębnienia organizacji, która odpowiadałaby za...

60 lat KŁ „Knieja” w Szczecinie

Koło Łowieckie „Knieja” w Szczecinie powstało w kwietniu 1954 r. Obecnie liczy 90 członków i gospodaruje w dwóch obwodach: nr 186 na terenie nadleśnictwa Dobrzany i nr 108 na terenie nadleśnictwa Resko, o łącznej powierzchni 26 134 ha. Koło od lat prowadzi wzorcową, racjonalną gospodarkę łowiecką, dzięki czemu udało się osiągnąć bardzo wysokie stany zwierzyny przy jednoczesnym zachowaniu właściwej struktury płci i wieku populacji poszczególnych gatunków....

60 lat KŁ „Lot–Haz”

Minęło 60 lat, odkąd w 1954 r. myśliwi z Warszawy – nieżyjący już Lucjan Jędrzejewski i Michał Broszkowski – udali się w okolice miejscowości Zbuczyn nieopodal Siedlec, aby zagospodarować obwód łowiecki po KŁ „Burzany”. Wraz z nimi w działania te zaangażowali się: Kazimierz Dąb, Sylwester Grabowski, Jan Kominek, Ignacy Popławski, Henryk Rafalski, Marian Stępień oraz Janusz Kawęcki – długoletni łowczy koła, którego udziałem było pozyskanie obwodu...

90 lat KŁ nr 24 „Trop” w Warszawie

22 listopada 2014 r. to szczególna data w historii KŁ „Trop” w Warszawie – tego dnia odbyły się bowiem obchody jego 90-lecia. To jedno z najstarszych kół łowieckich w naszym kraju – plasuje się bowiem na ósmym miejscu w Polsce oraz na drugim w warszawskim ZO PZŁ. Zostało założone 15 sierpnia 1924 r. i pierwotnie nosiło nazwę Rembertowskie Towarzystwo Myśliwskie. Początkowo liczyło 26 członków – ludzi różnych zawodów. Inicjatorem i pierwszym prezesem RTM...

65 lat KŁ „Drop” w Gostyniu

27 września 2014 r. gostyński „Drop” obchodził jubileusz 65-lecia istnienia. Koło powstało dwa lata po wojnie. Początkowo nosiło nazwę „Kółko Myśliwskie”. W 1949 r. wśród osób, które przejęły jego prowadzenie, znaleźli się m.in.: mój ojciec Adam, ówczesny łowczy powiatowy Zbigniew Jankiewicz, Julian Dembiński, Marceli Niestrawski, Jan Marszał, Franciszek Andrzejczak i Edmund Grzempowski. Myśliwi rekrutowali się z właścicieli ziemskich, dzierżawców gruntów rolnych, rolników indywidualnych, rzemieślników oraz inteligentów.

60 lat KŁ „Orzeł” w Człuchowie

12 lipca 2014 r. na Zamku w Człuchowie odbyły się obchody 60-lecia KŁ „Orzeł” z udziałem starosty człuchowskiego, burmistrzów miast Człuchów i Debrzno, sztandarów, łowczych oraz prezesów sąsiednich kół łowieckich, a także gości z zaprzyjaźnionego „Matecznika” w Zelowie i KŁ nr 31 Pracowników Nauki w Warszawie. Jubileusz stał się okazją do wręczenia odznaczeń i wyróżnień. Sztandar koła został uhonorowany Złomem przez łowczego okręgowego...

50 lat KŁ „Knieja” w Oleśnicy

12 lipca 2014 r. obchodziliśmy jubileusz 50-lecia założenia koła „Knieja” w Oleśnicy (woj. dolnośląskie). Ten szczególny dzień rozpoczęliśmy mszą polową celebrowaną przez ks. Zdzisława Paducha, która odbyła się przy naszej hubertówce w Malerzowie. Po mszy prezes koła Andrzej Wierzchowski rozpoczął główną uroczystość oraz piknik myśliwski. Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in. przedstawiciele okręgowych władz PZŁ i Lasów Państwowych,...

KŁ „Knieja – Lubociesz” świętowało złoty jubileusz

16 maja 2014 r. myśliwi z „Kniei – Lubociesz” obchodzili 50-lecie działalności. Uroczystości z tej okazji zostały pieczołowicie przygotowane i odbyły się w wyjątkowych miejscach. Dzięki temu stały się znaczącym wydarzeniem promującym kulturę oraz tradycje łowieckie wśród lokalnej społeczności. Rzecz działa się w Gorzowie Wlkp. Najpierw w Parku Górczyńskim myśliwi ze Stanisławem Wziątkiem – posłem na Sejm RP i przewodniczącym Poselskiego Zespołu...