strona główna

Jubileusze i inne uroczystości

65 lat KŁ "Szarak" w Nysie

Koło Łowieckie „Szarak” w Nysie powstało w 1947 roku. Jest jednym z najstarszych kół w okręgu opolskim PZŁ, a zarazem jedną z najstarszych organizacji społecznych na ziemi nyskiej. Obecnie „Szarak” zrzesza 39 członków, a jeden kandydat odbywa staż. W skład zarządu wchodzą: Ryszard Jaworski – przewodniczący, Ryszard Słodkowski – łowczy, Dariusz Bagnicki – skarbnik i niżej podpisany – sekretarz.  Koło gospodaruje w dwóch sąsiadujących ze sobą...

65 lat KŁ "Bażant" w Brzeźnicy

Obchody 65-lecia KŁ „Bażant” w Brzeźnicy odbyły się 18 sierpnia 2012 roku. Rozpoczęła je msza święta koncelebrowana przez proboszcza parafii Brzeźnica ks. Piotra Karwata oraz kapelana Wojska Polskiego ks. Ireneusza Birusia. O oprawę muzyczną zadbał zespół sygnalistów myśliwskich Echo Kniei z KŁ „Przepiórka” w Mielcu. Przybyły także poczty sztandarowe z zaprzyjaźnionych kół łowieckich – „Cietrzew” w Pustkowie, „Ziemia Ropczycka” w Ropczycach oraz...

50 lat KŁ "Warmia" w Wielbarku

1 września 2012 r. był dla członków koła dniem szczególnym, obchodzili bowiem ważny jubileusz. Otóż 50 lat wcześniej, w sierpniu 1962 r., grupa zapaleńców podczas obrad pierwszego walnego zgromadzenia zainicjowała powstanie KŁ „Warmia”. Byli to m.in. Jerzy Szczechowicz, Tadeusz Wencek, Stefan Leleń, Jan Wasilewski oraz nadal cieszący się dobrym zdrowiem Leon Pakuła i Jerzy Sieklucki. Dzięki wielkiej determinacji i uporowi założycieli „Warmia” zdołała...

65 lat KŁ "Rogacz" w Międzyrzeczu

Tuż po wojnie, w 1947 r., kilku zapaleńców i pasjonatów łowiectwa postanowiło założyć Zrzeszenie Myśliwych Miasta i Powiatu Międzyrzecz. Henryk Dobrzyński, Mieczysław Sarnowski, Józef Kozłowski, Eugeniusz Bobrowic i Hieronim Szantruczek zarejestrowali „Zrzeszenie”, a rok późnej nadali mu dzisiejszą nazwę KŁ „Rogacz”. Najważniejsze daty w dziejach koła to rok 1961, kiedy myśliwi i pracownicy Lasów Państwowych nadludzkim wysiłkiem przezwyciężyli ogromny pomór dzików w powiecie, rok 1966, w którym myśliwi zaczęli organizować spotkania z dziećmi i młodzieżą międzyrzeckich szkół, a także rok 1968, gdy odbyły...

50 lat KŁ "Dzik" w Dębnie

Historia, jakich wiele, ale każda z nich czymś się wyróżnia. W lipcu 1962 r. trzynastu myśliwych złożyło wniosek o rejestrację KŁ „Dzik” w Dębnie Lubuskim, a 10 września tegoż roku koło wpisano do rejestru i przydzielono mu dwa obwody łowieckie – jeden leśny i jeden polny o łącznej powierzchni 11 908 hektarów. W 2003 r. „Dzik” został przy jednym obwodzie nr 286 o powierzchni nieco ponad 8000 hektarów. Spośród założycielskiej trzynastki do dziś żyje...

60 lat KŁ "Grodzisko" w Raciechowicach

Koło Łowieckie „Grodzisko” w Raciechowicach powstało w 1952 r. i pierwotnie nosiło nazwę „Szarak”. Dało ono także początek kołom „Ciecień” w Wiśniowej i „Ponowa” w Myślenicach. Obwód koła, liczący blisko 5 tys. ha powierzchni użytkowej, leży na granicy Pogórza Wielickiego i Beskidu Wyspowego, w urokliwym rejonie Ziemi Myślenickiej, i obejmuje obszary rolne o intensywnej produkcji sadowniczej. W obwodzie stale bytują sarny, dziki, jelenie, lisy, borsuki,...

15 lat KŁ "Las" w Przasnyszu

Koło Łowieckie „Las” w Przasnyszu zostało założone 28 grudnia 1997 roku. Inicjatorami jego powstania byli pracownicy Nadleśnictwa Przasnysz. Obecnie w skład zarządu wchodzą: przewodniczący Stanisław Płoski, niżej podpisany łowczy, sekretarz Dariusz Gładek, skarbnik Mariusz Gładek, gospodarz Jan Gładek oraz przewodniczący komisji rewizyjnej Walenty Gałach. Koło gospodaruje w obwodzie łowieckim o powierzchni 5380 ha, z czego 36 proc. stanowią lasy. Zgodnie z...

55 lat WKŁ nr 350 "Jaźwiec" w Gdyni

10 maja 1957 r. zarejestrowano WKŁ nr 350 „Jaźwiec” w Gdyni, które powstało z podziału WKŁ nr 326 „Łoś”. Inicjatorem powołania koła był wadm. Zdzisław Studziński, a założycielami kmdr Stanisław Frąś (przewodniczący) i Edmund Pioterek (łowczy). W skład pierwszego zarządu weszli także kmdr Mieczysław Paprocki (sekretarz) i bosman Franciszek Krulikiewicz (skarbnik). Siedzibą koła stał się gmach Sztabu Głównego Marynarki Wojennej RP. Swoją działalność...

60 lat KŁ "Łabędź" w Iławie

Iławskie koło „Łabędź” powstało w 1952 roku. Istotny wpływ na jego historię miało wydzierżawienie w 1968 r. gospodarstwa rolnego wraz z budynkami w Goryniu (gmina Kisielice), które rok później wyremontowano i zorganizowano w nich stanicę myśliwską. W 1998 r. koło wykupiło dzierżawione grunty wraz z budynkami, a latem 1999 r. rozpoczął się trwający rok kapitalny remont domku myśliwskiego. Obecnie stanica myśliwska jest chlubą „Łabędzia”, odbywają się tam...

Koło Łowieckie "Miś" w Kocku w roku 60-lecia

Pod takim tytułem ukazała się kolejna publikacja dotycząca „Misia”. Nie jest to jednak kronika 60-lecia koła. Ze spisu treści wynika bowiem, że autor skupił się na ostatnich 15 latach działalności (1997–2012). Wszystko dlatego, że poprzedni okres (1952–1997) opisano w dwóch wcześniej wydanych tomach. Jako członek KŁ „Miś” od 1978 r. mogę stwierdzić, że książka jest cenną pozycją, ponieważ zawiera ogrom wiedzy o kole i jego dokonaniach z ostatnich lat. W samym tylko kalendarium znalazło się aż 135 krótkich informacji. Każda z nich przypomina o jakimś zdarzeniu i jest wycinkiem historii...