strona główna

Jubileusze i inne uroczystości

Jubileusz 60-lecia "Ponowy"

W 2011 roku KŁ nr 21 „Ponowa” w Koronowie obchodziło 60-lecie istnienia. Z tej okazji zorganizowaliśmy wystawę przyrodniczo-łowiecką, adresowaną do młodzieży szkolnej. Ekspozycja w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Koronowie została uroczyście otwarta 2 marca 2011 r., przy udziale przedstawicieli władz samorządowych, Zarządu Okręgowego PZŁ w Bydgoszczy, Nadleśnictwa Różanna oraz oświaty. Do jej zakończenia, tj. 15 kwietnia 2011 r., odwiedziło ją ponad 1000 dzieci i...

50 lat WKŁ "Trop" w Bemowie Piskim

14 marca 1961 r. na spotkaniu grona myśliwych zapadła decyzja o założeniu koła łowieckiego, które przyjęło nazwę WKŁ „Trop” z siedzibą w Bemowie Piskim, przy Jednostce Wojskowej 4487. 10 maja 1961 r. złożono wniosek do Powiatowej Rady Łowieckiej w Piszu o przyjęcie koła w poczet członków PZŁ, nadając mu numer 160. W tym dniu został również uchwalony i podpisany przez założycieli pierwszy statut koła. Obecnie „Trop” liczy 46 myśliwych i 6 stażystów, a...

50 lat KŁ "Remiza" przy Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu

25 października 1961 r. ośmiu pasjonatów łowiectwa zawiązało koło „Remiza” przy Wyższej Szkole Rolniczej we Wrocławiu. 20 grudnia 1961 r. zatwierdzono statut koła, a dzień później zostało ono zarejestrowane wPrezydium Dzielnicowej Rady Narodowej Psie Pole we Wrocławiu w Rejestrze Kół Łowieckich pod numerem 6. W tym czasie „Remizą” kierował zarząd w składzie: przewodniczący – ppłk Henryk Kamiński, łowczy – prof. dr Henryk Stangenberg, sekretarz – dr...

65 lat koła "Łowiec" z Łodzi

23 października 2010 r. jubileusz 65-lecia powstania obchodziło KŁ nr 2 „Łowiec” w Łodzi. Uroczystość rozpoczęła się mszą św., w której brali udział członkowie koła wraz z rodzinami, zaproszeni goście oraz sympatycy łowiectwa. Po mszy uczestnicy jubileuszu udali się do uroczyska Sobótka, pod obelisk wieloletniego członka koła i miejscowego leśniczego Michała Falkowskiego, gdzie prezes oraz łowczy złożyli kwiaty. Uczczono również minutą ciszy pamięć kolegów,...

Staropolski bal myśliwych

Siedziba KŁ nr 6 „Złoty Róg” formalnie znajduje się w Bydgoszczy, jednak ponad 10,5 tys. hektarów dzierżawionych obwodów położonych jest na malowniczych terenach Pałuk. Jest to region obejmujący przede wszystkim powiat żniński, słynący głównie z dużej liczby jezior oraz żyznych terenów rolniczych. - Muszę przyznać, że ilości i rodzaju zwierzyny, która u nas występuje, może nam pozazdrościć niejedno koło. Pomijając sporą liczbę dzików, słyniemy ze...

50 lat "Rysia" z Inowrocławia

15 stycznia 2011 r. KŁ nr 150 "Ryś" w Inowrocławiu świętowało swoje 50-lecie. Uroczystości rozpoczęły się w kościele w Orłowie, gdzie myśliwi stawili się na tradycyjnej mszy hubertowskiej, celebrowanej z udziałem rogów myśliwskich.   Po mszy członkowie koła wraz rodzinami i zaproszonymi gośćmi udali się do sali balowej w Rojewie, w której odbyła się oficjalna część uroczystości. Długoletni prezes "Rysia" Czesław Burnicki przypomniał historię koła....

50 lat KŁ "Jeleń" w Miliczu

23 stycznia 1960 r. zawiązała się grupa założycieli koła "Jeleń" w Miliczu, którą utworzyli: Marian Kaźmierczak, Marian Markocki, Władysław Gajda, Kazimierz Płaczek, Władysław Cehak, Bogdan Palczewski, Bolesław Gajewicz, Stanisław Kutasiewicz i Włodzimierz Hofman. 28 marca "Jeleń" został wpisany do rejestru kół. Obecnie KŁ "Jeleń" liczy 49 członków i pięciu stażystów. Gospodarka prowadzona jest w obwodzie nr 43 o powierzchni 6523 ha (w tym 2507 ha lasu). Obwód...

60-lecie "Cyranki" z Lubania

Historia Koła Łowieckiego "Cyranka" w Lubaniu wywodzi się z lat 1949-50, kiedy powstało KŁ "Gwardia", które następnie w wyniku fuzji KŁ nr 2 i 3 utworzyło w marcu 1960 roku koło pod nazwą "Cyranka". Obecnie koło liczy 39 członków. Kieruje nim zarząd w składzie: prezes - Zbigniew Biber, łowczy - Wacław Serafinowicz, podłowczy - Jan Łowejko, sekretarz - Janusz Włosek i skarbnik - Wiesław Szmyrski. "Cyranka" dzierżawi dwa obwody łowieckie, o ogólnej powierzchni...

70 lat "Nadmorskiego Koła Łowieckiego" w Gdyni

4 września 2010 r. odbyły się uroczyste obchody 70-lecia "Nadmorskiego Koła Łowieckiego" w Gdyni. Wzięli w nich udział myśliwi, stażyści oraz zaproszeni goście, m.in. przedstawiciele władz PZŁ z Gdańska, władz samorządowych i leśnych, a także zarządy okolicznych kół łowieckich. Obchody jubileuszu rozpoczęła uroczysta msza św. w kościele parafialnym w Salinie. Następnie wszyscy udali się pod stanicę myśliwską, gdzie prezes koła Bogdan Guziuk wraz z naszymi...

50-lecie KŁ "Rolnik" w Bydgoszczy

29 lipca 1960 r. 11 miłośników łowiectwa, głównie pracowników Wydziału Rolnictwa i Leśnictwa Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Bydgoszczy, podpisało statut nowego koła łowieckiego o numerze 149 i nazwie "Rolnik". Od początku istnienia koło dzierżawi ten sam obwód łowiecki o powierzchni 9252 ha, w tym 2034 ha lasu, z dość dobrym stanem zwierzyny grubej (jelenie, daniele, dziki oraz sarny) i słabym zwierzyny drobnej (choć jeszcze nie tak dawno temu było na...