strona główna

Jubileusze i inne uroczystości

60 lat WKŁ „Bażant” w Malborku

W sobotę 26 października 2013 r. obchodziliśmy jubileusz 60-lecia Wojskowego Koła Łowieckiego nr 259 „Bażant” w Malborku. Uroczystości rozpoczęły się mszą hubertowską w kościele pw. św. Królowej Jadwigi w Czerninie k. Malborka, koncelebrowaną przez naszego kolegę myśliwego ks. Edwarda Słowika i proboszcza miejscowej parafii ks. Zbigniewa Bieleckiego. Zjawili się na niej: poczet sztandarowy ZO PZŁ w Elblągu, przewodniczący ZO PZŁ w Elblągu Wieńczysław...

60-lecie KŁ „Jedność” w Gdańsku

Dokładnej daty powstania koła nie dało się ustalić. Dlatego zdecydowano o świętowaniu jubileuszu przez cały 2013 r. Obchody rozpoczęto nawet wcześniej, bo w dniu św. Huberta w 2012 r., uroczystą mszą w obwodzie nr 102 i poświęceniem kamienia posadowionego przy pięciu drogach – miejscu znanym nie tylko każdemu członkowi koła, lecz także okolicznym mieszkańcom. Takie pamiątkowe kamienie postanowiono umieścić we wszystkich obwodach dzierżawionych przez...

Ta historia nie zaginie - 60 lat KŁ "Jenot" w Częstochowie

Nie była to ani najgłośniejsza, ani największa bitwa w dziejach pogranicza ziem świętokrzyskiej i śląskiej. Nie wpłynęła też znacząco na przebieg powstania z 1863 r., choć dowódcy przyniosła awans na stopień majora. Dla miejscowych oraz znawców lokalnej historii pozostaje jednak wyjątkowa, bo nierozstrzygnięta. Tę wyjątkowość postanowiło utrwalić, nie tylko w zawodnej ludzkiej pamięci, lecz także na kamiennej płycie, Koło Łowieckie „Jenot” z Częstochowy....

60 lat WKŁ "Dzik" w Ornecie

Wojskowe Koło Łowieckie „Dzik” w Ornecie w 2013 r. świętowało jubileusz 60 lat istnienia, który zbiegł się z obchodami 700-lecia Ornety. Już w czasie walnego zgromadzenia członków koła 5 maja  został odsłonięty kamień z pamiątkową tablicą. 26 maja ub.r. na strzelnicy w Gutkowie odbyły się Zawody Strzeleckie o Puchar Burmistrza Ornety Ireneusza Popiela. Drużynowo zwyciężyło WKŁ „Dzik” w Ornecie, a w konkurencji indywidualnej najlepszy okazał się...

50 lat KŁ "Daniel" w Lipce

Obchody jubileuszu 50-lecia „Daniela” były huczne i stały się doskonałą okazją do wspomnień, wymiany łowieckich historii oraz spotkania myśliwych, którzy zainicjowali powstanie koła. Dziś pozostało ich zaledwie trzech – to Witold Górecki, Benedykt Smolarek, Czesław Chałubek byli w grupie pasjonatów, którzy w 1962 r. założyli KŁ „Daniel”. W sali lipkowskiego ośrodka kultury serdecznie powitali ich członkowie koła z rodzinami oraz zaproszeni goście, wśród...

60 lat KŁ "Ryś" w Niedoradzu

Historia „Rysia” sięga 1952 r., kiedy to mieszkańcy gminy Otyń założyli Stowarzyszenie Łowieckie. Na pierwsze zebranie 22 czerwca przybyło 16 osób, które za zgodą Powiatowej Rady Narodowej utworzyły koło o nazwie „Ryś”. Założycielskie obrady prowadził Wacław Firlej, późniejszy łowczy koła. Przewodniczącym został Jan Kujawka, jego zastępcą – Władysław Durda, a zastępcą łowczego – Władysław Snowarski. Na sekretarza wybrano Czesława Frąckowiaka,...

60 lat KŁ "Jeleń" w Wągrowcu

Za datę powstania KŁ nr 32 „Jeleń” w Wągrowcu przyjmuje się 3 sierpnia 1952 roku. Tego dnia pracownicy Nadleśnictwa Durowo i Rejonu Lasów Państwowych w Wągrowcu założyli Stowarzyszenie Łowieckie Dąbrowa i wybrali zarząd w składzie: Józef Łakomy – przewodniczący, Tadeusz Hawlicki – wiceprzewodniczący, Stanisław Bydłowski – sekretarz, Walenty Wiśniewski – skarbnik i Konstanty Pucek – łowczy.  20 czerwca 1953 r. stowarzyszenie przekształciło się w Koło...

60 lat KŁ "Bielik" w Dziewierzewie

Myśliwi z KŁ „Bielik” w Dziewierzewie 8 września 2012 r. świętowali zaszczytny jubileusz 60-lecia powstania koła. Jego nieformalne początki są datowane na 1948 r., ale zapisy o działaniach łowieckich w zorganizowanym zespole pojawiają się dopiero po ustaleniu podziału administracyjnego kraju w 1952 roku. Wówczas odbyło się też zebranie organizacyjne nowo powstałego koła. Pierwszy zarząd „Bielika” ukonstytuował się w składzie: przewodniczący Kazimierz Kopterski,...

Kapliczka upamiętniająca 50-lecie KŁ "Las" w Białymstoku

Początki KŁ „Las” sięgają 1958 r., kiedy to KŁ „Leśnik” przy Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku podzieliło się na dwa koła: „Las” i „Leśnik”. Jego założycielami byli: Jan Arcimowicz, Beniamin Bajuk i Wiktor Łobodziński. W skład pierwszego zarządu weszli: łowczy Jan Arcimowicz, skarbnik Beniamin Bajuk i sekretarz Marian Daszkiewicz, wszyscy już nieżyjący. Nazwiska przewodniczącego nie udało się niestety ustalić. Przed podziałem...

55 lat KŁ "Przepiórka" w Pyrzycach

W październiku 2012 r. KŁ „Przepiórka” obchodziło 55-lecie istnienia. Uroczystość otworzył przewodniczący koła Maciej Herman, który na wstępie przywitał przybyłych gości i myśliwych wraz z rodzinami. W swoim wystąpieniu przypomniał historię „Przepiórki”, jej dokonania, a także zadania i prace realizowane na rzecz łowiectwa oraz ochrony środowiska. Następnie głos zabrali goście, którzy na ręce przewodniczącego złożyli jubilatom gratulacje i przekazali...