Sprawdźmy, ile pieniędzy jest w PZŁ – projekt po drugim czytaniu wraca do komisji

Sprawozdanie połączonych komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa o rządowym projekcie nowelizacji Prawa łowieckiego zostało zaprezentowane przez sprawozdawcę – poseł Annę Paluch (PiS) – na 59. posiedzeniu Sejmu RP 27 lutego. We wprowadzeniu zwróciła ona uwagę, że gospodarka łowiecka i szacowanie szkód łowieckich od lat budziły kontrowersje, a sposób ich realizacji rodził słuszne niezadowolenie rolników. Posłanka podkreśliła zarazem, że nie żyjemy w rajskim ogrodzie i myśliwi pełnią konieczną funkcję regulacyjną.

„Dezubekizacja TAK! Upolitycznienie NIE!” – samorządność PZŁ obroniona (?)

Posiedzenie połączonych komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, które 5 lutego procedowały sprawozdanie podkomisji nadzwyczajnej do nowelizacji Prawa łowieckiego, przyniosło pozytywne wieści dla myśliwych popierających działania Tymczasowego Komitetu Krajowego Protestu Myśliwych PZŁ.   Wśród rekomendacji ministra środowiska zgłaszanych przez posła Roberta Telusa (PiS) w formie poprawek do przegłosowanych przez podkomisję regulacji znalazł się zapis o wyborze łowczego krajowego spośród trzech kandydatów wysuniętych przez Naczelną Radę Łowiecką.

Znamy rekomendacje ministerstwa. Dezubekizacja sięgająca poziomu kół łowieckich

Ministerstwo Środowiska opublikowało na swojej stronie zapowiadane od kilku dni rekomendacje do nowelizowanego Prawa łowieckiego (można je znaleźć TUTAJ). Dowiadujemy się z nich ogólnikowo, w jakie obszary projektu zamierza ingerować minister Henryk Kowalczyk. Ze sprawdzonych źródeł uzyskaliśmy informacje o szczegółach planowanych zmian, które są obecnie konsultowane przez zainteresowane strony. Część z nich stanowi odpowiedź na postulaty zgłaszane od dłuższego czasu przez stronę społeczną.

Podkomisja zakończyła prace. Poprawki opozycji odrzucone…

Posiedzenie podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo łowieckie, które odbyło się 24 stycznia, miało zostać poświęcone uporządkowaniu już przegłosowanych rozwiązań i przyjęciu końcowego sprawozdania. Niestety, ostatnie wypowiedzi nowego ministra środowiska krytyczne wobec części wniesionych zmian oraz jego zapewnienia o woli ściślejszego dialogu z przedstawicielami stron społecznych wśród grupy posłów opozycji wzbudziły nadzieję na przeforsowanie postulatów, których realizacji domagają się m.in. niechętne łowiectwu organizacje przyrodnicze.

Co nowy minister sądzi o noweli Prawa łowieckiego?…

Wbrew wcześniejszym zapowiedziom sejmowa podkomisja nowelizująca Prawo łowieckie, pod przewodnictwem poseł Anny Paluch (PiS), nie zakończyła dzisiaj prac. Wiązało się to, na szczęście, nie z żadną zorganizowaną akcją ugrupowań opowiadających się przeciwko zmianom w tym dokumencie, tylko z poprawkami porządkującymi ogólny kształt przyszłej ustawy zgłoszonymi przez Biuro Legislacyjne Sejmu. Rzeczywiście jednak krótko po otwarciu posiedzenia pojawił się wniosek (odrzucony w głosowaniu) poseł Doroty Niedzieli (PO), aby przerwano prace nad dokumentem do czasu, kiedy nowy minister środowiska wyrazi swoje zdanie na temat rozwiązań proponowanych w nowelizacji.

Podkomisja przyjęła rozwiązania ws. szkód łowieckich

Na posiedzeniu podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie Prawa łowieckiego, które odbyło się we wtorek 9 stycznia, przepracowano zmiany na nowo regulujące proces likwidacji szkód łowieckich.   Przewodnicząca podkomisji Anna Paluch (PiS) zgłosiła kilka poprawek precyzujących wcześniej zaproponowane rozwiązania. Przypomnijmy, że szacowanie szkód ma przebiegać w trzyosobowych komisjach złożonych z przedstawiciela poszkodowanego, zarządcy...

Szkody łowieckie – uporządkujmy istniejące przepisy…

Ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2018 została podpisana przez prezydenta i wchodzi w życie z pierwszym dniem stycznia. Przypomnijmy, że formalnie odracza ona wejście w życie Funduszu Odszkodowawczego i systemu wypłaty rekompensat za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne w uprawach i płodach rolnych opartego na ekwiwalentach uzależnionych od zaplanowanej do pozyskania liczby osobników poszczególnych gatunków zwierzyny grubej. Możemy więc spać spokojnie. W nowy rok wejdziemy z dotychczas funkcjonującymi zasadami szacowania szkód i wypłaty odszkodowań, które wcale źle się nie sprawdzały.

Zalegalizowana elektroniczna książka ewidencji i wciąż nierozstrzygnięte szkody łowieckie…

Sala im. Konstytucji 3 Maja, w której 14 grudnia br. odbywało się ostatnie posiedzenie podkomisji nadzwyczajnej pracującej nad rządową nowelizacją Prawa łowieckiego, świeciła pustkami. Zmiany najważniejsze z punktu widzenia organizacji przyrodniczych zostały już przegłosowane, a ponadto równolegle Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi procedowała specjalną ustawę zakaźną. Część posłów musiała więc wybrać, w którym posiedzeniu weźmie udział.   Podkomisja łowiecka...

Czego nie przegłosowała podkomisja poseł Paluch?

Prace podkomisji nadzwyczajnej zajmującej się rozpatrzeniem rządowego projektu Prawa łowieckiego pod przewodnictwem poseł Anny Paluch (PiS) ruszyły z kopyta. Po wstępnym zaprezentowaniu złożonych przez nią poprawek do projektu na posiedzeniu wznawiającym funkcjonowanie podkomisji (po blisko roku zawieszenia), które odbyło się 4 grudnia br., we wtorek 12 grudnia przystąpiono do kilkugodzinnej dyskusji nad poszczególnymi zmianami. Ze względu na potrzebę szybkiego odblokowania...

Urlop na odstrzał dzików…

Na brak legislacyjnego zamieszania wokół łowiectwa nie możemy ostatnio narzekać. Rządowy projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych zwierząt ujrzał światło dzienne. Ledwie 8 grudnia druk nr 2114 (do pobrania TUTAJ) trafił do laski marszałkowskiej, a 12 grudnia już został przepracowany i przyjęty przez Komisję Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Jego zapisy ingerują również w treść Prawa łowieckiego, m.in. przenoszą do ustawy uregulowane dotychczas w rozporządzeniu Ministra Środowiska przesłanki uzasadniające zmiany RPŁ i WŁPH, w tym podejrzenie lub wystąpienie choroby zakaźnej zwierząt podlegającej zwalczaniu z urzędu (po zasięgnięciu opinii właściwego powiatowego lekarza weterynarii).