Narodowa Rada Gospodarki Łowieckiej nie w ustawie, ale w nowelizacji

Ostatnie przedświąteczne posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, które odbyło się 13 grudnia (spektakularne, bo związane z liczną obecnością leśników i myśliwych oraz demonstracją tych pierwszych pod Sejmem), obfitowało w ciekawe wiadomości. Przewodniczący OPZZRiOR Sławomir Izdebski poinformował, że na ręce przewodniczącego klubu parlamentarnego PiS Ryszarda Terleckiego złożył projekt zmian do Prawa łowieckiego, wprowadzający instytucję Narodowej Rady Gospodarki Łowieckiej (NRGŁ).

WSA w Łodzi unieważnia podział na obwody łowieckie

Nie tak dawno Ministerstwo Środowiska uspokajało myśliwych i koła łowieckie, że niezastosowanie się w wyznaczonym terminie 18 miesięcy (tj. do 21 stycznia 2016 r.) do wyroku TK z 10 lipca 2014 r. nie spowoduje żadnych perturbacji związanych z realizacją zadań z zakresu gospodarki łowieckiej. Przypomnijmy tylko, że chodziło o art. 27 ust. 1 Prawa łowieckiego, który upoważniał do objęcia obwodem łowieckim nieruchomości bez zapewnienia możliwości wniesienia sprzeciwu jej właścicielowi.  

Prace nad nowelizacją Prawa łowieckiego przejmuje sejmowa podkomisja

Podczas posiedzenia połączonych komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz Rolnictwa i Rozwoju Wsi 13 grudnia rozpatrywano rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo łowieckie (druk nr 1042 – do pobrania TUTAJ). Salę, w której odbywało się spotkanie, gęsto wypełnili leśnicy. Zebrali się w geście sprzeciwu wobec zrzucenia obowiązku szacowania szkód na karb reprezentowanej przez nich instytucji. Wspierali ich koledzy manifestujący pod budynkiem Sejmu (miało ich być łącznie ok. 500).

Rządowy projekt trafił do prac w komisjach

Podczas 31. posiedzenia Sejmu RP 1 grudnia odbyło się pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo łowieckie oraz zmieniającej ustawę o zmianie ustawy – Prawo łowieckie (druk nr 1042). Jego głównym założeniem jest wykonanie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 10 lipca 2014 r. (sygn. P 19/13) w zakresie zapewnienia udziału właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości w procesie tworzenia obwodów łowieckich. Jak referował wiceminister...

Rządowy projekt Prawa łowieckiego skierowany do pierwszego czytania

Ledwie rządowy projekt zmiany Prawa łowieckiego wpłynął do laski marszałkowskiej (nastąpiło to 15 listopada), a już (18 listopada) został skierowany do pierwszego czytania na posiedzeniu Sejmu. W toku opiniowania wciąż jest natomiast nowelizacja złożona do Sejmu 21 października przez ugrupowanie Kukiz’15 (więcej o niej TUTAJ).   Rządowa nowelizacja, jak wiemy, realizuje m.in. niewykonany w porę wyrok TK w sprawie poszanowania prawa własności przy wyznaczaniu obwodów łowieckich.

Zmiany w ustawie o broni i amunicji wg Kukiz’15

Odważne zmiany legislacyjne ugrupowanie Kukiz’15 opracowało nie tylko w Prawie łowieckim. 4 listopada br. do Sejmu wpłynął bowiem projekt ustawy o broni i amunicji autorstwa Jarosława Lewandowskiego, prezesa Fundacji Rozwoju Strzelectwa w Polsce, powstały we współpracy z Ruchem Obywatelskim Miłośników Broni. Dokument zawiera kilka rewolucyjnych rozwiązań. Jak zatweetował przedstawiciel wnioskodawców, poseł Bartosz Józwiak, została w nim zaproponowana „normalność” w podejściu do prawa posiadania broni palnej.

Rządowa nowela Prawa łowieckiego wpłynęła do Sejmu – zmiany w szacowaniu i wypłacie odszkodowań

Rządowy projekt Prawa łowieckiego, który Rada Ministrów skierowała do Sejmu już 20 września br., trafił do laski marszałkowskiej 15 listopada br. (w ostatecznej wersji można go pobrać TUTAJ). Przypomnijmy – za informacją podaną na witrynie internetowej izby niższej parlamentu – że dotyczy on wprowadzenia mechanizmów wzmacniających nadzór ministra właściwego do spraw środowiska nad Polskim Związkiem Łowieckim oraz dyscyplinujących dzierżawców i zarządców obwodów łowieckich w zakresie wykonywania rocznych planów łowieckich oraz wykonania wyroku TK (P 19/13) i dostosowania niektórych delegacji do wymagań Konstytucji. Jednak w dokumencie pojawiły się także zapisy istotnie zmieniające podpisaną w czerwcu przez prezydenta głośną (planowanie powstania Funduszu Odszkodowawczego oraz wprowadzenia składek wnoszonych przez zarządców i dzierżawców) nowelę w sprawie zasad szacowania szkód i wypłaty odszkodowań za straty spowodowane przez zwierzynę w uprawach i płodach rolnych (stąd wynika dość skomplikowana nazwa dokumentu: ustawa o zmianie ustawy – Prawo łowieckie oraz zmieniająca ustawę o zmianie ustawy – Prawo łowieckie).

Demonopolizacja PZŁ wg Kukiz'15

21 października do Sejmu wniesiono projekt ustawy nowelizującej Prawo łowieckie przygotowany przez grupę posłów ugrupowania Kukiz’15. Jednym z głównych jego założeń jest możliwość wydzierżawiania obwodów łowieckich na drodze przetargów nie tylko kołom łowieckim, lecz także stowarzyszeniom myśliwych niezrzeszonych w PZŁ. Czynsz dzierżawny miałby trafiać do nadleśnictw oraz funduszy sołeckich (jako rekompensata za wykonywanie polowania na prywatnych gruntach).

Posiedzenie Komisji w sprawie Prawa łowieckiego odwołane

Zaplanowane na 11 czerwca br. na godz. 18.00 posiedzenie sejmowej Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, na którym miano przedstawić sprawozdanie podkomisji o projektach rządowym oraz poselskim nowelizacji ustawy Prawo łowieckie, zostało odwołane. Jak informuje sekretariat Komisji, przyczyną było przewidziane na godz. 20.00 głosowanie podczas 94. posiedzenia Sejmu RP, a także szereg uwag i poprawek zgłoszonych do sprawozdania, z którymi muszą się zapoznać posłowie oraz zainteresowane instytucje, w tym PZŁ.

Nowela Prawa łowieckiego – projekt wraca do Komisji

11 czerwca (czwartek) o godz. 18.00 odbędzie się posiedzenie sejmowej Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa. Zostanie na nim rozpatrzone sprawozdanie podkomisji nadzwyczajnej, która pod przewodnictwem posła Tomasza Kuleszy (PO) przez cztery miesiące pracowała nad poselskim oraz rządowym projektem nowelizacji Prawa łowieckiego.