Projekt zmian ustawy Prawo łowieckie zaopiniowany

Na posiedzeniu sejmowej Komisji Ustawodawczej, które odbyło się 20 lutego, rozpatrywano poselski projekt zmian ustawy Prawo łowieckie. Zamieszczamy stanowisko Biura Legislacyjnego odnoszące się do proponowanych zmian.

Prelekcja nt. zmian w ustawie Prawo łowieckie

Klub Dyskusji Politycznej SLD w powiecie częstochowskim zaprasza na spotkanie, na którym mecenas Miłosz Kościelniak-Marszał wygłosi prelekcję pt. "Zmiany w ustawie Prawo łowieckie w kontekście wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 6 listopada 2012 r." Spotkanie odbędzie się 15 lutego br. o godzinie 16.30, w biurze posła Marka Balta przy ulicy Nowowiejskiego 10/12 w Częstochowie. Red.

Nowelizacja ustawy Prawo łowieckie

Prezentujemy propozycję zmian w ustawie Prawo łowieckie, opracowanych przez ZG PZŁ oraz posła Stanisława Wziątka w związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego w sprawie dyscyplinarnego sądownictwa łowieckiego, który zapadł 6 listopada ub.r.Projekt ustawy można pobrać TUTAJ

Przepisy Prawa łowieckiego niezgodne z konstytucją cd.

Na witrynie internetowej Trybunału Konstytucyjnego zamieszczone zostało uzasadnienie wyroku, który zapadł w sprawie o stwierdzenie niezgodności art. 33 ust. 6 oraz art. 34 pkt. 6 ustawy Prawo łowieckie z Konstytucją RP. Dokument można pobrać TUTAJ

Przepisy Prawa łowieckiego niezgodne z konstytucją

6 listopada br. Trybunał Konstytucyjny orzekł w sprawie o stwierdzenie niezgodności art. 33 ust. 6 oraz art. 34 pkt. 6 ustawy Prawo łowieckie z Konstytucją RP. Kwestionowane przepisy zostały uznane za niezgodne z ustawą zasadniczą. Komunikat w tej sprawie można znaleźć na stronie www.trybunal.gov.pl. Więcej informacji zamieścimy w grudniowym numerze Braci Łowieckiej. Red.

Nowy projekt rozporządzenia w sprawie przechowywania broni i amunicji

Z satysfakcją informujemy, że po raz kolejny wspólne wysiłki środowisk posiadaczy broni palnej przyniosły efekt w postaci wycofania przez policję znacznej części propozycji dotyczących zasad przechowywania, noszenia oraz ewidencjonowania broni i amunicji.

Prawo łowieckie w Trybunale - rozprawa odroczona

Wtorkowe (24 lipca br.) posiedzenie Trybunału Konstytucyjnego w sprawie stwierdzenia zgodności art. 34 pkt 6 oraz art. 33 ust. 6 Prawa łowieckiego (mówiąc najogólniej, dotyczących sądownictwa łowieckiego) z Konstytucją została odroczona. Powodem stał się wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich o ocenę zgodności art. 34 pkt 6 Prawa łowieckiego nie tylko z art. 2, lecz także z art. 42 Konstytucji. Przedstawiciel RPO ma 30 dni na sprecyzowanie na piśmie uzasadnienia nowego wzorca kontroli. Pozostali uczestnicy postępowania – Sejm RP oraz Prokuratura Generalna – muszą, również pisemnie, ustosunkować się do nowego stanowiska rzecznika. ADP

Prawo łowieckie w Trybunale Konstytucyjnym

24 lipca br. Trybunał Konstytucyjny rozpozna wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich Ireny Lipowicz w sprawie zgodności art. 34 pkt. 6 Prawa łowieckiego z art. 2 Konstytucji RP oraz art. 33 ust. 6 Prawa łowieckiego w zakresie, w jakim wyłącza prawo członka zrzeszenia ukaranego karą inną niż pociągającą za sobą utratę członkostwa w zrzeszeniu, do wniesienia odwołania do sądu – z art. 45 ust. 1 i art. 77 ust. 2 Konstytucji RP.

Komisje parlamentarne dyskutowały o naszych sprawach

img style="width: 171px; height: 26px;"...

Zmiany w Prawie łowieckim

W środę 25.04 Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy Prawo łowieckie.